Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Varstvo okolja v ECB

Kot evropska institucija imamo nalogo, da prispevamo k varstvu okolja in boju proti podnebnim spremembam. Da bi delovali še bolj okolju prijazno in čim bolj zmanjšali naš ogljični odtis, smo leta 2007 sprejeli okoljsko politiko, od leta 2010 pa smo vključeni tudi v evropski sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

Več
V LETU 2022

SMO ZA VEČJO OKOLJSKO USPEŠNOST

Eurotower začeli ogrevati z bioplinom namesto z zemeljskim plinom

izvedli še nadaljnje ukrepe za varčevanje z energijo

uvedli dodatno četrtletno interno poročanje o našem ogljičnem odtisu, da lahko bolje spremljamo in usmerjamo okoljske ukrepe

na zemljišču glavne stavbe skoraj 2000 m² zelenic spremenili v travnike z divjimi rožami

začeli izvajati osveščevalno akcijo »Pot v Pariz« – okoljsko tekmovanje med poslovnimi področji ECB

iz stavb ECB odstranili 100 oddelčnih tiskalnikov – okrog 30% vseh tiskalnikov

Varstvo okolja v ECB

Več

O VARSTVU OKOLJA V ECB IN DRUGIH INSTITUCIJAH EU

Okoljska politika

Ta politika določa vrsto konkretnih ukrepov, s pomočjo katerih delujemo še bolj ekološko in čim bolj zmanjšujemo ekološki odtis.

Več

Sistemi za varčevanje z energijo v glavni stavbi ECB

Oglejte si, kako recikliramo energijo, toploto in deževnico, da bi bila naša stolpnica čim bolj »zelena«.

Več

Medinstitucionalno sodelovanje

Več o tem, kako evropske institucije, vključene v sistem EMAS, sodelujejo pri zmanjševanju ekološkega odtisa.

Več

Vse strani v tem razdelku