Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Svet ECB

Svet ECB je pristojen za sprejemanje makrobonitetnih odločitev. Te odločitve veljajo za vse države in banke, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora (EMN), tj. države euroobmočja in tiste države EU, katerih nacionalni organi so z ECB podpisali dogovor o tesnem sodelovanju.

Makrobonitetni forum

Makrobonitetni forum sestavljata Svet ECB in Nadzorni odbor. To je platforma za redne razprave na visoki ravni z izmenjavo mikrobonitetnih in makrobonitetnih pogledov iz cele Evrope.

Odbor za finančno stabilnost

Svet ECB in makrobonitetni forum podpira Odbor za finančno stabilnost (FSC), tj. eden od odborov ESCB, v katerem so predstavniki ECB in nacionalnih centralnih bank ter nadzornih organov. Odbor je platforma za skupno ocenjevanje tveganj in usklajevanje politik med ECB in nacionalnimi organi.

Sodelovanje z evropskimi in mednarodnimi organi in telesi

ECB pri razvoju nadzornega, regulatornega in reševalnega okvira v EU tesno sodeluje z evropskimi institucijami in organi, na primer z evropskimi nadzornimi organi, med katerimi je Evropski bančni organ (EBA), ter z Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB).

ECB prispeva tudi k razpravam o politikah na področju regulacije in nadzora tako na mednarodni ravni (npr. v Odboru za finančno stabilnost (FSB) in Baselskem odboru za bančni nadzor) kot tudi na evropski ravni (npr. v Evropski komisiji).

Vse strani v tem razdelku