Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvosto

Makrovakautta koskevat päätökset tekee EKP:n neuvosto. Päätökset koskevat kaikkia yhteisen valvontamekanismin piiriin kuuluvia maita ja pankkeja. Yhteisen valvontamekanismin piirissä ovat euroalueen maat sekä muista EU-maista ne, joiden kansalliset viranomaiset ovat allekirjoittaneet sopimuksen tiiviistä yhteistyöstä EKP:n kanssa.

Makrovakausfoorumi

Makrovakausfoorumissa ovat mukana EKP:n neuvoston ja valvontaelimen jäsenet. Foorumilla käytävissä säännöllisissä korkean tason keskusteluissa varmistetaan, että mikro- ja makrovakausnäkökulmat yhdistyvät valvonnassa tehokkaasti kaikkialla Euroopassa.

Rahoitusvakauskomitea

Eurojärjestelmän/EKPJ:n rahoitusvakauskomitea tukee EKP:n neuvostoa ja makrovakausfoorumia. Sen jäseninä on EKP:n sekä kansallisten keskuspankkien ja valvontaviranomaisten edustajia. Komiteassa EKP ja kansalliset viranomaiset tekevät yhteisiä riskiarviointeja ja koordinoivat politiikkaansa.

Yhteistyö eurooppalaisten ja kansallisten viranomaisten kanssa

EKP tekee tiivistä yhteistyötä muiden EU:n toimielinten ja elinten, esimerkiksi Euroopan valvontaviranomaisiin kuuluvan Euroopan pankkiviranomaisen sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa. Ne kehittävät yhdessä valvontaa, sääntelyä ja kriisinratkaisua EU:ssa.

EKP osallistuu myös politiikkakeskusteluihin sääntelystä ja valvonnasta sekä kansainvälisellä tasolla (esim. finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmässä ja Baselin pankkivalvontakomiteassa) että Euroopan tasolla (esim. Euroopan komission kanssa).

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut