European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Ympäristön­suojelu EKP:ssä

EU:n toimielimenä EKP kantaa vastuuta ympäristön suojelemisesta ja ilmaston­muutoksen torjunnasta myös omissa toimitiloissaan. Vuonna 2007 EKP:lle laadittiin ympäristö­linjaukset, jotta päästöjä voitaisiin vähentää. Vuonna 2010 otettiin käyttöön EU:n ympäristö­asioiden hallinta- ja auditointi­järjestelmä (EMAS).

Lisätietoa
Kehitystä

vuonna 2022

Eurotower-rakennuksen lämmityksessä kokeiltiin uusia kaasu­vaihtoehtoja.

Energiaa pyrittiin säästämään yhä uusin tavoin.

Ympäristö­jalanjäljen kehityksestä alettiin kerätä tietoa neljästi vuodessa, jotta siihen pystyttäisiin reagoimaan paremmin.

Päärakennuksen puutarhassa annettiin nurmikenttien villiintyä.

Henkilöstölle jaettiin tietoa, jotta Pariisin ilmasto­sopimuksen tavoitteet olisi helpompi saavuttaa.

Ylimääräisiä tulostimia poistettiin käytöstä.

Ympäristön­suojelu EKP:ssä

YMPÄRISTÖN­SUOJELU EKP:SSÄ JA EU:N MUISSA TOIMIELIMISSÄ

Ympäristölinjaukset

Ympäristölinjauksiin on kirjattu selkeitä toimenpiteitä, joiden avulla voimme suojella ympäristöä ja minimoida ekologisen jalanjälkemme.

Lue lisää

Energiatehokas päärakennus

Päärakennuksesta on pyritty tekemään mahdollisimman ympäristöystävällinen muun muassa energian, lämmön ja sadeveden kierrätyksen avulla.

Lue lisää

Toimielinten yhteistyö

EMAS-järjestelmään liittyneet EU:n toimielimet tekevät yhteistyötä ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi.

Lue lisää

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut