European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Ympäristönsuojelu EKP:ssä

EU:n toimielimenä EKP:n on kannettava vastuuta myös ympäristön suojelemisesta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. EKP alkoikin vuonna 2007 noudattaa omaa ympäristöpolitiikkaa ympäristönsuojelutasonsa parantamiseksi ja hiilijalanjälkensä minimoimiseksi. Vuonna 2010 EKP liittyi ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS).

Lue
Vuonna 2020

EKP

kehitti välineitä verkkokokousten tuomien päästövähennysten arviointiin

hankki kolme mehiläispesää pääkonttorinsa tontille

arvioi lisääntyvästä etätyöskentelystä aiheutuvia päästöjä

lisäsi sähköautojen latauspisteitä

otti käyttöön sähköiset allekirjoitukset ja verkkoalustan hankintoja varten

päivitti biojätteen käsittelyä

Ympäristönsuojelu EKP:ssä

Lisätietoa

YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA EKP:SSÄ JA EU:N MUISSA TOIMIELIMISSÄ

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka sisältää selkeitä toimenpiteitä, joilla EKP voi parantaa ympäristönsuojelutasoaan ja minimoida ekologisen jalanjälkensä.

Lue lisää

Energiatehokas päärakennus

Päärakennuksesta on pyritty tekemään mahdollisimman ympäristöystävällinen energian, lämmön ja sadeveden kierrätyksen avulla.

Lue lisää

Toimielinten yhteistyö

EMAS-järjestelmään liittyneet EU:n toimielimet tekevät yhteistyötä ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi.

Lue lisää

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut