Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tilastot

Tavoitteet

EKP:n tilastoinnin tarkoituksena on tuottaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtävien hoitamiseen tarvittavat tiedot. Vaikka tilastojen tärkein käyttötarkoitus on euroalueen rahapolitiikan harjoittaminen, EKP:n tilastot ovat myös Euroopan järjestelmäriskikomitean käytössä rahoitusjärjestelmän makrovakausvalvontaa varten. Lisäksi tilastoja ja niiden taustatietoja julkaistaan ja annetaan markkinaosapuolten käyttöön.

Missä tilastot tuotetaan?

Euroopan unionin tasolla vastuu talous- ja rahoitustilastoista on jaettu EKP:n ja Euroopan komission (Eurostatin) kesken yhteistyöpöytäkirjassa.

  • EKP:llä on päävastuu raha- ja rahoitustilastoista sekä eurojärjestelmän valuuttavarantoja ja euron nimellisiä ja reaalisia valuuttakursseja koskevista tilastoista.
  • Eurostatilla on päävastuu yleisistä taloustilastoista.
  • Molemmat vastaavat yhdessä maksutasetilastoista sekä rahoitustilinpidon ja reaalitilinpidon sektoritileistä.

Mistä tilastoja löytyy?

EKP:n tilastoja saa veloituksetta sekä EKP:n verkkosivuilta (Statistics) että EKP:n tilastotietopalvelusta (Statistical Data Warehouse).

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut