Menu

Vahingoittuneet setelit

Jotta seteleihin luotetaan, ei riitä että ne ovat aitoja, niiden pitää myös näyttää ja tuntua hyvälaatuisilta. Kansalliset keskuspankit tarkastavat euroseteleiden aitouden ja kunnon, ennen kuin ne palautetaan kiertoon. Väärennökset ja vioittuneet tai likaiset setelit poistetaan kierrosta.

Kansallisiin keskuspankkeihin palautuvat eurosetelit tarkastetaan automatisoiduilla setelinkäsittelylaitteilla, jotka lajittelevat setelit niiden kunnon mukaan. Näin varmistetaan, että kiertoon pääsee vain hyvälaatuisia seteleitä. Vuonna 2019 kansalliset keskuspankit poistivat kierrosta 5,1 miljardia huonokuntoista seteliä ja korvasivat ne uusilla. Likaantuneet ja vahingoittuneet setelit tuhotaan.

Vahingoittuneet tai rikkinäiset eurosetelit (esim. osittain palaneet setelit tai setelit, joista puuttuu osia) vaihdetaan tietyin ehdoin uusiin euroalueen kansallisissa keskuspankeissa. Vaihtaminen on mahdollista, jos vahingoittuneesta setelistä on jäljellä yli puolet tai jos voidaan todistaa, että puuttuva (suurempi) osa on tuhoutunut. Tahallisesti rikottuja tai muutoin vahingoitettuja seteleitä ei vaihdeta uusiin.

Vahingoittunut seteli vaihdetaan periaatteessa maksutta uuteen. Varkaudenestolaitteiden vuoksi vahingoittuneiden eurosetelien vaihtamisesta peritään kuitenkin maksu.

Lisätietoa:

  1. Euroopan keskuspankin päätös, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EKP/2013/10), EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37
  2. Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/669, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2019, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä annetun päätöksen EKP/2013/10 muuttamisesta (EKP/2019/9), EUVL L 113, 29.4.2019, s. 6
    1. Päätös EKP/2013/10: Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 19.5.2019
  3. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 muuttamisesta (EKP/2013/11), EUVL L 118, 30.4.2013, s. 43

Kansallisten keskuspankkien postiosoitteet löytyvät helpoimmin niiden verkkosivuilta.