Vahingoittuneet setelit

Setelien luotettavuuden edellytyksenä on, että ne ovat aitoja ja hyväkuntoisia. Kaikkien eurosetelien aitous ja kunto tarkastetaan, ennen kuin ne palautetaan kiertoon. Väärennökset sekä vioittuneet tai likaiset setelit poistetaan kierrosta.

Kansallisiin keskuspankkeihin palautettujen eurosetelien kunto tarkastetaan automatisoiduilla setelinkäsittelylaitteilla, jotka lajittelevat setelit niiden kunnon mukaan. Näin varmistetaan, että kiertoon pääsee vain hyväkuntoisia seteleitä. Vuonna 2010 kansalliset keskuspankit poistivat kierrosta 5,8 miljardia huonokuntoiseksi luokiteltua seteliä ja korvasivat ne uusilla. Likaantuneet ja vahingoittuneet setelit tuhotaan.

Rikkinäiset tai vahingoittuneet eurosetelit (esim. osittain palaneet setelit tai setelit, joista puuttuu osia) vaihdetaan tietyin ehdoin uusiin euroalueen kansallisissa keskuspankeissa. Vaihtaminen on mahdollista, jos vahingoittuneesta setelistä on jäljellä yli puolet tai jos voidaan todistaa, että puuttuva (suurempi) osa on tuhoutunut. Tahallisesti rikottuja tai muutoin vahingoitettuja seteleitä ei lunasteta.

Vahingoittuneet setelit lunastetaan periaatteessa maksutta. Varkaudenestolaitteiden vuoksi vahingoittuneiden eurosetelien lunastamisesta peritään maksu.

Lisätietoa:

Kansallisten keskuspankkien postiosoitteet löytyvät helpoimmin niiden verkkosivuilta.