Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Siirtyminen vihreään talouteen

Ilmastonmuutoksen tuhoisimmat vaikutukset voidaan välttää vain hiilidioksidipäästöjä vähentämällä. Euroopan unioni on jo sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 55 % vuoteen 2030 mennessä, ja tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä.

Vaikka ensisijainen vastuu siirtymän eteenpäin viemisestä ja tukemisesta onkin valtioilla ja lainsäätäjillä, EKP:n on tehtävä oma osuutensa edistämällä kestävää rahoitustoimintaa ja ottamalla ilmastovaikutukset huomioon rahapoliittisissa operaatioissa hintavakaustavoitteestaan tinkimättä.

Miksi EKP pitää siirtymistä vihreään talouteen tärkeänä?

Nopean ja hallitun siirtymän hyödyt ovat pidemmän päälle kustannuksia suuremmat

Koko talouden ilmastostressitesti toi esiin, että vaikka vihreästä siirtymästä koituu alkuvaiheessa kustannuksia, se tulee lopulta edullisemmaksi kuin toimien lykkääminen.

Hallitun siirtymän myötä tarjolla on puhdasta ja edullista energiaa ja uutta tekniikkaa, jotka luovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille ja rahoituslaitoksille.

Talouden ilmastostressitestin tulokset

Ekologisesti kestävä talous vakauttaa hintatasoa ja rahoitusjärjestelmää

Hallittu siirtyminen vihreään talouteen pienentää pidemmän päälle talouden ja rahoitusjärjestelmän ilmastoriskejä, jolloin myös inflaationäkymiin ja eurojärjestelmän taseen varoihin kohdistuvat riskit pienenevät. Vihreä siirtymä siis vakauttaa hintatasoa ja rahoitusjärjestelmää pitkällä aikavälillä.

Tuemme EU:n laajuisia toimia

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan EKP:n tehtäviin kuuluu tukea yleistä talouspolitiikkaa EU:ssa omalla vastuualueellaan hintavakaustavoitteesta tinkimättä. Edistämme siis omalta osaltamme siirtymistä hiilineutraaliin talouteen ja ympäristön suojelua.

Miten EKP edistää siirtymistä vihreään talouteen?

Pankit ja muut finanssialan toimijat ovat tärkeitä vihreän siirtymän rahoittajia, joten jakamalla asiantuntijatietoa voimme viedä kestävää rahoitusta eteenpäin.

Kun pyrimme pienentämään ympäristöjalanjälkeä rahapoliittisissa operaatioissa ja muissa toimissamme, kannustamme koko rahoitusjärjestelmää siirtymään ekologisesti kestävämpään rahoitusjärjestelmään.

Analyysit ja linjaukset

Osallistumme ilmastolinjausten ja -toimien kehittämistyöhön EU:ssa ja kansainvälisillä foorumeilla. Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi päästökaupan hinnoittelu, kestävän rahoitustoiminnan lisääminen, vihreät innovaatiot ja katastrofiriskien hallinta.

Rahapolitiikan toteuttaminen

Huomioimme ilmastonmuutoksen vaikutukset mahdollisuuksien mukaan rahapolitiikassamme, kuten arvopaperiostoissa ja vakuuskäytännössä.

Lehdistötiedote

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut