European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Siirtyminen vihreään talouteen

Tuhoisa ilmastonmuutos voidaan välttää vain, jos hiilidioksidipäästöt vähenevät. Euroopan unioni on jo sitoutunut vähentämään päästöjään 55 % vuoteen 2030 mennessä, ja tavoitteena on, että päästöttömään talouteen päästään vuoteen 2050 mennessä.

Ensisijainen vastuu siirtymän tukemisesta on valtioilla ja lainsäätäjillä, mutta EKP voi ja sen täytyykin tehdä osuutensa edistämällä kestävää rahoitustoimintaa ja ottamalla ilmastovaikutukset huomioon rahapoliittisissa operaatioissa, kunhan hintavakaus ei vaarannu.

Miksi EKP pitää siirtymistä vihreään talouteen tärkeänä?

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun siirtymä on nopea ja hallittu

Koko taloutta koskeneessa ilmastostressitestissämme kävi selväksi, että vaikka siirtyminen vihreään talouteen edellyttää alkuvaiheessa investointeja, nopea ja hallittu siirtymä tulee lopulta edullisemmaksi kuin toimien lykkääminen.

Kun energia on puhdasta ja edullista ja käytössä on uutta tekniikkaa, yrityksille ja rahoituslaitoksillekin avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Talouden ilmastostressitestin tulokset

Siirtyminen vihreään talouteen edistää hintatason ja rahoitusjärjestelmän vakautta

Talouden ja rahoitusjärjestelmän ilmastoriskit pienenevät vihreän siirtymän myötä, eli sen ansiosta ilmastonmuutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä yhä vähemmän inflaatiokehitykseen ja eurojärjestelmän taseen varoihin. Siirtyminen vihreään talouteen siis edistää hintatason ja rahoitusjärjestelmän vakautta.

Tuemme EU:n toimielimenä EU:n tavoitteita

EKP:n tehtäviin kuuluu tukea yleistä talouspolitiikkaa EU:ssa ja edistää EU:n tavoitteiden saavuttamista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti, kunhan hintavakaus ei vaarannu. Osallistumme siis EU:n pyrkimyksiin edistää ympäristönsuojelua ja tuemme siirtymistä vihreämpään talouteen. 

Miten EKP edistää siirtymistä vihreään talouteen?

Pankit ja muut finanssialan toimijat ovat mukana rahoittamassa siirtymistä vihreään talouteen, ja jakamalla tietoa pystymme edistämään kestävän rahoituksen kehitystä.

Kun otamme ympäristövaikutukset huomioon omassa toiminnassamme, kuten rahapoliittisissa operaatioissa, se edistää ympäristövaikutusten huomioonottamista koko rahoitusjärjestelmässä.

Analyysit ja linjaukset

Osallistumme ilmastoon liittyvien linjausten ja sääntöjen kehittämiseen Euroopassa ja kansainvälisillä foorumeilla. Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi päästökaupan hinnoittelu, kestävän rahoitustoiminnan lisääminen, vihreät innovaatiot ja katastrofiriskien hallinta.

Rahapolitiikan toteuttaminen

Otamme ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon rahapolitiikassamme mahdollisuuksien mukaan – esimerkiksi omaisuuserien ostoissa ja vakuuskäytännössä.

Lehdistötiedote

Lisätietoa

Ilmastonmuutokseen liittyvä toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmaan on koottu EKP:n ilmastotoimet. Meillä on kuusi keskeistä toimintatapaa, joilla strategisiin tavoitteisiin pyritään.

Toimintasuunnitelma

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut