Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Wspieranie transformacji ekologicznej

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla to jedyny sposób, by zapobiec najgorszym skutkom zmiany klimatu. W związku z tym Unia Europejska zobowiązała się, że jej gospodarka do 2030 zmniejszy emisje o 55%, a do 2050 stanie się zeroemisyjna w ujęciu netto.

Choć prowadzenie i wspieranie tej transformacji należy przede wszystkich do kompetencji rządów i ustawodawców, EBC także musi wnieść swój wkład przez promowanie zrównoważonego finansowania i ekologizację operacji polityki pieniężnej, bez uszczerbku dla naszego podstawowego celu, czyli stabilności cen.

Dlaczego transformacja ekologiczna jest dla EBC istotna?

Dalekosiężne korzyści z szybkiej i sprawnej transformacji są zdecydowanie większe niż jej początkowe koszty

Wyniki naszego klimatycznego testu warunków skrajnych dla całej gospodarki pokazały, że w przypadku wczesnego działania koszty przejścia na gospodarkę zeroemisyjną będą znacznie niższe niż koszty zaniechania działań.

Sprawne przechodzenie na gospodarkę ekologiczną jest szansą dla nas wszystkich, w tym firm i instytucji finansowych, by korzystać z czystej i tańszej energii, technologicznych innowacji i nowych możliwości biznesowych.

Wyniki klimatycznego testu warunków skrajnych dla całej gospodarki

Zielona gospodarka w długiej perspektywie przyczyni się do stabilności cen i stabilności finansowej

Sprawna ekologizacja w długiej perspektywie zmniejszy ryzyka klimatyczne dotyczące całej gospodarki i systemu finansowego, a także perspektyw inflacji i aktywów w bilansie Eurosystemu. W rezultacie przyczyni się do długookresowej stabilności cen i stabilności finansowej.

Jako instytucja unijna popieramy dążenia całej UE

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej EBC ma obowiązek – w ramach swojego mandatu i bez uszczerbku dla swojego podstawowego celu, czyli stabilności cen – wspierać ogólną politykę gospodarczą UE. W ten sposób przyczyniamy się do transformacji ekologicznej i ochrony środowiska.

W jaki sposób EBC wspiera transformację ekologiczną?

Dzielimy się specjalistyczną wiedzą i doradzamy, by wspierać rozwój zrównoważonego finansowania, ponieważ banki i inne instytucje sektora finansowego odgrywają ważną rolę w finansowaniu transformacji ekologicznej.

Dążąc do ekologizacji naszej działalności, w tym operacji polityki pieniężnej, stwarzamy także zachęty do zielonej transformacji systemu finansowego.

Analiza i doradztwo w zakresie polityki

Wnosimy wkład w kształtowanie polityki klimatycznej na forach europejskich i międzynarodowych, m.in. w obszarach cen emisji, zwiększania skali zielonego finansowania, ekologicznych innowacji oraz zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

Realizacja polityki pieniężnej

Odpowiednio uwzględniamy problematykę zmiany klimatu przy realizacji naszej polityki pieniężnej, np. przy skupie aktywów i w zasadach dotyczących zabezpieczeń.

Komunikat prasowy

Wszystkie strony w tej sekcji