Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Działania EBC na rzecz ochrony środowiska

EBC jako instytucja europejska czynnie uczestniczy w ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Chcemy działać coraz bardziej ekologicznie i stale zmniejszać swój ślad węglowy. W tym celu wprowadziliśmy w 2007 własną politykę środowiskową, a od 2010 jesteśmy zarejestrowani w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Więcej
W 2022

PODJĘLIŚMY NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWĄ EBC

Ogrzewaliśmy budynek Eurotower przy użyciu biogazu zamiast gazu ziemnego.

Wdrożyliśmy kolejne środki na rzecz oszczędzania energii.

Wprowadziliśmy dodatkowe wewnętrzne sprawozdania kwartalne na temat naszego śladu węglowego, żeby lepiej monitorować efektywność środowiskową EBC i odpowiednio nią sterować.

Na terenie przy naszym głównym budynku zamieniliśmy prawie 2000 m² trawników w kolejne łąki kwietne.

Zorganizowaliśmy kampanię uświadamiającą „Porozumienie paryskie” – ciekawy konkurs dla jednostek organizacyjnych EBC.

Usunęliśmy z budynków EBC 100 drukarek, czyli około 30% wszystkich naszych drukarek.

Działania EBC na rzecz ochrony środowiska

Więcej informacji

O DZIAŁANIACH EBC I INNYCH INSTYTUCJI UNIJNYCH NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Polityka środowiskowa

Opracowaliśmy konkretne środki dla poprawy efektywności środowiskowej i zmniejszenia śladu ekologicznego.

Więcej

Energooszczędność głównego budynku

W trosce o środowisko prowadzimy recykling energii, ciepła i wody deszczowej.

Więcej

Współpraca międzyinstytucjonalna

Instytucje europejskie zarejestrowane w systemie EMAS wspólnie dążą do zmniejszenia swojego śladu ekologicznego.

Więcej

Wszystkie strony w tej sekcji