European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Działania EBC na rzecz ochrony środowiska

EBC jako instytucja europejska czynnie uczestniczy w ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Chcemy działać coraz bardziej ekologicznie i stale zmniejszać swój ślad węglowy. W tym celu wprowadziliśmy w 2007 własną politykę środowiskową, a od 2010 jesteśmy zarejestrowani w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Więcej
W 2021

PODJĘLIŚMY NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWĄ EBC

Dostosowaliśmy cel EBC w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla do porozumienia paryskiego.

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy dla naszych pracowników Tydzień Bioróżnorodności.

Na terenie przy głównym budynku EBC zasialiśmy lawendę i łąki kwietne, które będą schronieniem dla owadów, motyli i pszczół.

Zaktualizowaliśmy zakres sprawozdawczości w odniesieniu do śladu węglowego EBC.

Zaleciliśmy, by po pandemii nadal ograniczać spotkania fizyczne.

Wprowadziliśmy metody ograniczania zużycia wody przy pracach porządkowych.

Działania EBC na rzecz ochrony środowiska

Więcej informacji

O DZIAŁANIACH EBC I INNYCH INSTYTUCJI UNIJNYCH NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Polityka środowiskowa

Opracowaliśmy konkretne środki dla poprawy efektywności środowiskowej i zmniejszenia śladu ekologicznego.

Więcej

Energooszczędność głównego budynku

W trosce o środowisko prowadzimy recykling energii, ciepła i wody deszczowej.

Więcej

Współpraca międzyinstytucjonalna

Instytucje europejskie zarejestrowane w systemie EMAS wspólnie dążą do zmniejszenia swojego śladu ekologicznego.

Więcej

Wszystkie strony w tej sekcji