Banknoty uszkodzone

Aby ludzie mieli zaufanie do banknotów euro, powinny one być autentyczne i wysokiej jakości. Dlatego krajowe banki centralne przed wprowadzeniem banknotów z powrotem do obiegu sprawdzają, czy nie są one fałszywe, uszkodzone lub brudne.

Krajowe banki centralne dysponują urządzeniami umożliwiającymi w pełni zautomatyzowane sprawdzanie otrzymanych banknotów. Urządzenia te kontrolują również stan banknotów, by utrzymać wysokie standardy jakości. W 2010 roku krajowe banki centralne uznały ok. 5,8 mld banknotów euro za niezdatne do obiegu i zastąpiły je nowymi. Zabrudzone i uszkodzone banknoty są niszczone.

Banknoty euro, które są uszkodzone lub niekompletne (np. nadpalone, pocięte lub zbutwiałe), ale spełniają określone kryteria, można wymieniać w krajowych bankach centralnych ze strefy euro. Przykładowo bank wymieni uszkodzony banknot, jeśli zachowała się z niego więcej niż połowa, a gdyby zachowało się mniej – należy wykazać, że brakująca część została bezpowrotnie zniszczona. Banknoty celowo uszkodzone nie podlegają wymianie.

Wymiana jest z reguły bezpłatna. Opłatę pobiera się w wypadku banknotów, które zostały przypadkowo uszkodzone przez urządzenia przeciwkradzieżowe.

Szczegółowe informacje przedstawiono w następujących dokumentach:

Adres korespondencyjny krajowego banku centralnego można znaleźć na jego stronie internetowej.