Menu

Banknoty uszkodzone

Warunkiem zaufania społecznego do banknotów euro jest ich autentyczność i wysoka jakość wizualna i materialna. Dlatego krajowe banki centralne sprawdzają wszystkie banknoty przed ich wprowadzeniem z powrotem do obiegu, żeby mieć pewność, że nie są one fałszywe, uszkodzone lub brudne.

Krajowe banki centralne dysponują urządzeniami umożliwiającymi w pełni zautomatyzowane sprawdzanie i sortowanie otrzymanych banknotów, dzięki czemu mogą utrzymać wysokie standardy jakości. W 2019 ok. 5,1 mld banknotów euro uznano za niezdatne do obiegu i zastąpiono nowymi. Zabrudzone i uszkodzone banknoty są niszczone.

Banknoty euro, które są uszkodzone lub niekompletne (np. nadpalone, pocięte lub zbutwiałe), ale spełniają określone kryteria, można wymieniać w krajowych bankach centralnych strefy euro. Uszkodzony banknot można wymienić pod warunkiem, że zachowała się z niego więcej niż połowa, a jeśli zachowało się mniej, trzeba wykazać, że brakująca (większa) część została bezpowrotnie zniszczona. Wymianie nie podlegają banknoty, które zostały zniszczone lub uszkodzone celowo.

Wymiana jest z reguły bezpłatna. Opłatę pobiera się w wypadku banknotów, które zostały przypadkowo uszkodzone przez urządzenia przeciwkradzieżowe.

Więcej informacji:

  1. Decyzja EBC z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (EBC/2013/10), Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 37.
  2. Decyzja EBC (UE) 2019/669 z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/10 w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (EBC/2019/9), Dz.U. L 113 z 29.4.2019, s. 6.
    1. Decyzja EBC/2013/10. Nieoficjalna wersja skonsolidowana opracowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 19.05.2019.
  3. Wytyczne EBC z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/5 w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (EBC/2013/11), Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 43.

Adresy korespondencyjne krajowych banków centralnych można znaleźć na ich stronach internetowych.