Karti tal-flus li saritilhom ħsara

Il-karti tal-flus tal-euro għandhom ikunu ġenwini u ta’ kwalità għolja biex in-nies ikollhom fiduċja fihom. Għalhekk, il-banek ċentrali nazzjonali jiċċekkjaw il-karti tal-flus tal-euro kollha biex jiżguraw li jkunu awtentiċi u li ma jkunux mgħarrqin jew maħmuġin qabel ma jerġgħu joħorġuhom.

Il-BĊN (banek ċentrali nazzjonali) għandhom magni awtomatiċi li jipproċessaw il-karti tal-flus biex jiċċekkjawhom meta jirċevuhom. Dawn il-magni jagħżlu l-karti biex jinżammu standards għoljin ta’ kwalità. Fl-2010, il-BĊN ikklassifikaw madwar 5.8 biljun karta tal-flus bħala mhux tajbin għaċ-ċirkolazzjoni u ħarġu oħrajn flokhom. Il-karti tal-flus maħmuġin jew mgħarrqin jinqerdu.

Il-karti tal-flus tal-euro li tkun saritilhom ħsara jew li jkunu mqattgħin (per eżempju parzjalment maħruqin, maqtugħin jew immermrin) u li jkunu jissodisfaw ċerti kriterji, jiġu sostitwiti mill-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro. Pereżempju, bank ċentrali nazzjonali jissostitwixxi karta tal-flus tal-euro mgħarrqa jekk inti tippreżenta iżjed minn nofs il-karta jew tista' tagħti prova li l-parti nieqsa (akbar) tal-karta tal-flus tkun inqerdet. Karti tal-flus tal-euro mqattgħin jew li tkun saritilhom ħsara intenzjonalment ma jiġux imsarrfa.

Fil-prinċipju, it-tisrif isir bla ħlas. Għal karti tal-flus tal-euro li tkun aċċidentalment saritilhom ħsara minn tagħmir għal kontra s-serq, jiġi mitlub ħlas.

Għad-dettalji ara:

Għall-indirizz postali tal-bank ċentrali nazzjonali tiegħek, jekk jogħġbok ara l-websajt tiegħu.