Menu

Sérült bankjegy

A lakosság eurobankjegyekbe vetett bizalmának előfeltétele, hogy a bankjegyek valódiak, valamint ránézésre és tapintásra is kiváló minőségűek legyenek. Ennek érdekében a nemzeti központi bankok (NKB-k) az újraforgalmazás előtt ellenőrzik, hogy valódiak-e, és mentesek-e sérüléstől, szennyeződéstől.

Az NKB-k az átvett bankjegyeket teljesen automatizált bankjegyvizsgáló berendezésekkel ellenőrzik és szortírozzák, ami fontos a kiváló minőség fenntartásához. 2019-ben az NKB-k mintegy 5,1 milliárd bankjegyet minősítettek forgalomképtelennek és cseréltek ki. A szennyezett vagy sérült bankjegyeket megsemmisítik.

Azokat a sérült vagy csonka (részlegesen megégett, elvágott vagy szétfoszlott) eurobankjegyeket, amelyek megfelelnek bizonyos feltételeknek, az euroövezet NKB-i becserélik. A nemzeti központi bank például új bankjegyet ad, amennyiben a megrongált bankjegynek több mint a fele még megvan, vagy ha bizonyítani lehet, hogy a hiányzó (nagyobb) fél megsemmisült. A szándékosan megcsonkított vagy megrongált eurobankjegyek nem cserélhetők be.

A becserélés elvben díjtalan. A lopásgátló eszközök által véletlenül megrongált eurobankjegyek cseréje díjköteles.

Részletesen lásd az alábbi jogszabályokat:

  1. Az EKB 2013. április 19-i határozata az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (EKB/2013/10) HL L 118., 2013.4.30., 37. o.
  2. Az EKB (EU) 2019/669 (2019. április 4.) határozata az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2013/10 határozat módosításáról (EKB/2019/9) HL L 113., 2019.4.29., 6. o.
    1. Az EKB/2013/10 határozat. A nem hivatalos, egységes szerkezetbe foglalt szöveg az Európai Unió Kiadóhivatalának munkája, 2019. május 19.
  3. Az EKB 2013. április 19-i iránymutatása a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/11) HL L 118., 2013.4.30., 43. o.

Az illetékes NKB postacíme a megfelelő honlapon megtalálható.