Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer és az egységes felügyeleti mechanizmus stratégiai céljai

Elismert monetáris politikai és pénzügyi szaktekintély

Az eurorendszer mint az euroövezet központi banki rendszere szilárd alkotmányos alapokra, függetlenségre, valamint belső egységre támaszkodva az övezet monetáris politikai hatóságaként, valamint Európán belül és kívül egyaránt messzemenően elismert monetáris politikai és pénzügyi szaktekintélyként jár el. Fő célja, az árstabilitás fenntartása érdekében elvégzi a szükséges közgazdasági és monetáris elemzéseket, továbbá megfelelő szakpolitikát dolgoz ki és hajt végre. Emellett helyesen és hathatósan reagál a monetáris és pénzügyi folyamatok alakulására.

Pénzügyi stabilitás és az európai pénzügyi integráció

Az eurorendszerben és az egységes felügyeleti mechanizmuson (SSM) belül a kialakult intézményi struktúrákkal együttműködve a pénzügyi stabilitás megőrzésére és az európai pénzügyi integráció előmozdítására törekszünk. Ennek érdekében jelentős mértékben hozzájárulunk mindazoknak a szakpolitikai irányelveknek a kitűzéséhez, amelyek biztosítják a pénzügyi stabilitás szilárd európai és globális keretrendszerét.

Elszámoltathatóság, függetlenség, hitelesség; közeli kapcsolat az európai polgárokkal

Az eurorendszerben és az SSM-en belül kiemelten fontosnak tekintjük a hitelességet és az elszámoltathatóságot. Fenntartjuk az átláthatóságot, de emellett teljes mértékben tiszteletben tartjuk a vonatkozó titoktartási követelményeket. Hatékony kommunikációra törekszünk Európa polgáraival. Vállaljuk, hogy az európai és a nemzeti hatóságokhoz fűződő kapcsolatainkat messzemenően a Szerződésben foglaltakkal összhangban és a függetlenség alapelvét kellőképp figyelembe véve ápoljuk. E cél érdekében lépést tartunk a pénzügyi piaci folyamatokkal, átalakulásokkal, szem előtt tartva a közérdeket és a piaci szereplők igényeit.

Közös identitás, világos hatás- és feladatkörök, megfelelő szervezetirányítás

Az eurorendszerben és az SSM-ben célunk közös identitásunk megerősítése az összes résztvevő számára világosan meghatározott hatás- és feladatkörök rendszerében. Ennek érdekében mind az eurorendszerben, mind az SSM-ben a tagok képességeinek kibontakoztatására, az aktív szerepvállalásra, az elkötelezettségre és az egyetértés kialakítása iránti hajlandóságra építünk. Mindezek mellett a helyes irányítási rendszer híveiként törekszünk az eredményes és hatékony szervezeti struktúrák és munkamódszerek alkalmazására.

A bankfelügyeletben bevált gyakorlat; egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség

Az SSM tagjaiként a felügyeleti rendszerünk elé a legmagasabb nemzetközi mércét állítjuk. A nemzeti gyakorlatok legjavából építkezve állítjuk össze a részt vevő tagállamok bankfelügyeletében alkalmazandó bevált gyakorlatot, kamatoztatva munkánk során az intézmények összességét átfogó látásmódunkat. Az SSM gondoskodik az egységes szabálykönyv, a vonatkozó felügyeleti alapelvek és gyakorlat alkalmazásáról, ekképp garantálva minden felügyelt intézmény részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot.

Kockázatalapú megközelítés, arányosság; felügyeleti intézkedés

Az SSM-ben rugalmas, kockázatalapú bankfelügyeletet folytatnak, amelyet átgondoltság és előretekintő, kritikus értékelés jellemez. A tevékenység során egyaránt figyelembe veszik egy vagy több intézmény csődjének valószínűségét és a csődnek a pénzügyi stabilitásra gyakorolt lehetséges hatását. Az SSM felügyeleti gyakorlata az arányosság elvét követi, amelynek értelmében a felügyelet intenzitását a felügyelt bank rendszerszempontú fontosságához és kockázati profiljához igazítják. Az SSM módszertana a hatékony, időben meghozott felügyeleti intézkedéseket, valamint a hitelintézetek reakcióinak szoros nyomon követését támogatja.

Ebben a szekcióban található oldalak