Igazgatóság

Az ERKT titkársága

Bankjegy

 • Bankjegyfejlesztés
 • Bankjegyforgalmazás

Jogi szolgálatok

 • Felügyeleti jog
 • Intézményi jog
 • Jogalkotás
 • Pénzügyjog

Kommunikáció

 • Globális médiakapcsolatok
 • Internet és digitális média
 • Köztájékoztatás
 • Nyelvi szolgálatok

Kutatás

 • Monetáris politikai kutatások
 • Pénzügyi kutatások

Nemzetközi és európai kapcsolatok

 • Az EKB brüsszeli képviseleti irodája
 • Az EKB washingtoni képviselete
 • Külgazdasági folyamatok
 • Nemzetközi gazdaságpolitikai elemzés
 • Uniós intézmények és fórumok

Piaci műveletek

 • Kötvénypiaci és nemzetközi műveletek
 • Pénzpiac és likviditás
 • Pénzügyi műveleti szolgálatok
 • Piaci műveletek elemzése
 • Piaci műveleti rendszerek

Titkárság

 • Információmenedzsment szolgálatok
 • Jogkövetési és szervezetirányítási iroda
 • Titkárság

Az Igazgatóság tanácsadói testülete

Belső ellenőrzés

 • Ellenőrzési feladatok 1
 • Ellenőrzési feladatok 2

Kockázatkezelés

 • Kockázatelemzés
 • Kockázati stratégia

Közgazdasági elemzés

 • Előrejelzés és gazdaságpolitikai modellezés

Gazdasági folyamatok

 • Ár és költség
 • Euroövezeten kívüli szektor, az euro átvétele
 • Fiskális politika
 • Gazdasági ciklus elemzése
 • Kínálati oldal, munkaerőpiac és országfelügyelet

Monetáris politika

 • Monetáris elemzés
 • Monetáris politikai stratégia
 • Tőkepiac és pénzügyi struktúra

Makroprudenciális politika és pénzügyi stabilitás

 • Makropénzügyi kapcsolatok
 • Makropénzügy-politika
 • Pénzügyi stabilitási felügyelet
 • Pénzügyi szabályozás

Piaci infrastruktúra és pénzforgalom

 • Felvigyázás
 • Piaci integráció
 • Piacinfrastruktúra-fejlesztés
 • Piacinfrastruktúra-kezelés

Statisztika

 • Analitikus hiteladatok és háttéradatok
 • Bankfelügyeleti adatok
 • Értékpapír- és pénzügyi piaci adatok
 • Külgazdasági statisztika és szektorszámlák
 • Monetáris és gazdasági statisztika
 • Statisztikai alkalmazások és eszközök

Szolgáltatási főtisztviselő

Működési kockázat és üzletmenet-folytonosság kezelése

Emberi erőforrások

 • Munkavállalói szolgálatok
 • Szakterületi kapcsolattartás
 • Tehetséggazdálkodás

Informatikai rendszerek

 • Biztonság és architektúra
 • Elemzési alkalmazások
 • Informatikai irányítás és üzleti kapcsolatok
 • Infrastruktúra és üzemeltetés
 • Vállalati rendszerek
 • Végrehajtási alkalmazások

Szervezeti eredményesség csoport

Igazgatás

 • Adminisztratív szolgálatok
 • Bankbiztonság
 • Létesítménygazdálkodás

Pénzügy

 • Centralizált közbeszerzés
 • Költségvetés és kontrolling
 • Pénzügyi beszámolás
 • Számvitel

Felügyeleti testület

Mikroprudenciális felügyelet I

 • Jelentős bankok felügyelete I-VII

Mikroprudenciális felügyelet III

 • Elemzés és módszertani támogatás
 • Felügyeleti felvigyázás és INH-kapcsolatok
 • Intézményi és ágazati felvigyázás

A felügyeleti testület titkársága

Mikroprudenciális felügyelet II

 • Jelentős bankok felügyelete VIII-XV

Mikroprudenciális felügyelet IV

 • Belső modellek
 • Centralizált helyszíni vizsgálatok
 • Engedélyeztetés
 • Felügyeleti minőségbiztosítás
 • Felügyeleti politika
 • Módszertan és szabványfejlesztés
 • SEP-tervezés és -koordináció
 • SSM-kockázatelemzés
 • Válságkezelés
 • Végrehajtás és szankciók