Menu

Igazgatóság

Bankjegy

 • Bankjegyfejlesztés
 • Bankjegyforgalmazás

ERKT titkársága

Jogi szolgálatok

 • Felügyeleti jog
 • Intézményi jog
 • Jogalkotás
 • Pénzügyjog

Kommunikáció

 • Belső tájékoztatás és közönségkapcsolatok
 • Globális médiakapcsolatok
 • Internet és digitális média
 • Nyelvi szolgálatok

Kutatás

 • Monetáris politikai kutatások
 • Pénzügyi kutatások

Monetáris politika

 • Monetáris elemzés
 • Monetáris politikai stratégia
 • Tőkepiac és pénzügyi struktúra

Piaci infrastruktúra és pénzforgalom

 • Felvigyázás
 • Piaci innováció és integráció
 • Piacinfrastruktúra-fejlesztés
 • Piacinfrastruktúra-kezelés
 • Piacinfrastruktúra-támogatás

Statisztika

 • Analitikus hiteladatok és háttéradatok
 • Bankfelügyeleti adatok
 • Értékpapír- és pénzügyi piaci adatok
 • Külgazdasági statisztika és szektorszámlák
 • Monetáris és gazdasági statisztika
 • Statisztikai alkalmazások és eszközök

Belső ellenőrzés

 • Ellenőrzési feladatok
 • Ellenőrzési támogatás és vizsgálatok

Igazgatóság tanácsadói testülete

Kockázatkezelés

 • Kockázatelemzés
 • Kockázati stratégia

Közgazdasági elemzés

 • Ár és költség
 • Előrejelzés és gazdaságpolitikai modellezés
 • Euroövezeten kívüli szektor, az euro átvétele
 • Fiskális politika
 • Gazdasági ciklus elemzése
 • Kínálati oldal, munkaerőpiac és országfelügyelet

Makroprudenciális politika és pénzügyi stabilitás

 • Makroprudenciális politika
 • Pénzügyi szabályozás és politika
 • Piaci alapú finanszírozás
 • Rendszerkockázat és pénzügyi intézmények
 • Stresszteszt-modellezés

Nemzetközi és európai kapcsolatok

 • Az EKB brüsszeli képviseleti irodája
 • Az EKB washingtoni képviselete
 • Külgazdasági folyamatok
 • Nemzetközi gazdaságpolitikai elemzés
 • Uniós intézmények és fórumok

Piaci műveletek

 • Kötvénypiaci és nemzetközi műveletek
 • Pénzpiac és likviditás
 • Pénzügyi műveleti szolgálatok
 • Piaci műveletek elemzése
 • Piaci műveleti rendszerek

Titkárság

 • Információs irányítás
 • Titkárság

Jogkövetési és szervezetirányítási iroda

 • Jogkövetés és szervezetirányítás

Szolgáltatási főtisztviselő

Emberi erőforrások

 • Munkavállalói szolgálatok
 • Szakterületi kapcsolattartás
 • Tehetséggazdálkodás

Szervezeti szolgálatok

Igazgatás

 • Adminisztratív szolgálatok
 • Bankbiztonság
 • Létesítménygazdálkodás

Pénzügy

 • Centralizált közbeszerzés
 • Költségvetés és kontrolling
 • Pénzügyi beszámolás
 • Számvitel

Szervezeti eredményesség csoport

Informatikai rendszerek

 • Adatanalitikai terület szolgálatai
 • Digitális biztonsági szolgálatok
 • Infrastruktúra és üzemeltetési szolgálatok
 • Innováció és architektúra szolgálatok
 • Prudenciális terület szolgálatai
 • Vállalati terület szolgálatai
 • Végrehajtási terület szolgálatai

Irányítási és transzformációs szolgálatok

Működési kockázat és üzletmenet-folytonosság kezelése

Felügyeleti Testület elnöke és alelnöke

Mikroprudenciális felügyelet I

 • Jelentős bankok felügyelete I-VII, XVI, XVII

Mikroprudenciális felügyelet III

 • Elemzés és módszertani támogatás
 • Felügyeleti felvigyázás és INH-kapcsolatok
 • Intézményi és ágazati felvigyázás

Felügyeleti Testület titkársága

 • Engedélyeztetés
 • Felügyeleti minőségbiztosítás
 • SSM-döntéshozatal
 • Végrehajtás és szankciók

Mikroprudenciális felügyelet II

 • Jelentős bankok felügyelete VIII-XV

Mikroprudenciális felügyelet IV

 • Belső modellek
 • Centralizált helyszíni vizsgálatok
 • Felügyeleti politika
 • Felügyeleti tervezés és koordináció
 • Módszertan és szabványfejlesztés
 • SSM-kockázatelemzés
 • Válságkezelés