European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Képek

Az eurobankjegyeket ábrázoló képek az Európai Központi Bank előzetes engedélye nélkül felhasználhatók, feltéve, hogy az utánzat megfelel az EKB előírásainak (lásd elsősorban az EKB/2013/10 határozat 2. cikkét). Ezen előírások gondoskodnak arról, hogy az utánzat ne lehessen összetéveszthető a valódi bankjeggyel, így fontos szerepet játszanak a közös pénzbe vetett bizalom megőrzésében.

Bankjegyeket ábrázoló, kis felbontású képek letöltése

Az első és az Európé-sorozat bankjegyeit ábrázoló, kis felbontású (72 dpi-s) képek tömörített formátumban letölthetők.

Képek az eurobankjegyekről

Bankjegyeket ábrázoló, nagy felbontású képek igénylése

Az eurobankjegyekről készült nagy felbontású képeket legitim szakmai célból sokszorosítani kívánó felhasználók írásban jelezhetik indoklást is tartalmazó igényüket az info@ecb.europa.eu címen. Az e-mailben meg kell adni:

  • nevüket és elérhetőségüket;
  • tevékenységük részletes leírását;
  • a vállalkozás honlapjának címét;
  • a kép(ek) tervezett felhasználási célját.

Ezután ki kell tölteni és be kell nyújtani a vállalkozás meghatalmazott képviselője által aláírt titoktartási nyilatkozatot. Amennyiben az igénylő kifejezetten másként nem kéri, a bank az Európé-sorozat legutóbb kibocsátott vagy bemutatott bankjegyeit ábrázoló (300 dpi-s felbontású, TIFF formátumú, „SPECIMEN” [MINTA] felirattal ellátott) képeket bocsát a rendelkezésükre. Ezek nem aktiválják a CDS rendszert. Az igényeket a bank a megfelelően kitöltött és aláírt titoktartási nyilatkozat beérkezésétől számított öt munkanapon belül igyekszik teljesíteni.

A digitális bankjegyképek jogellenes használatának megakadályozása

A pénzhamisítók egyre többször használnak fel digitális képalkotó hardvereket, szoftvereket. Erre reagálva a Központi Banki Pénzhamisítás-elhárító Csoport (Central Bank Counterfeit Deterrence Group) – a G10 országok jegybankelnökeinek kérésére létrehozott, több mint 30 központi bankból álló nemzetközi tömörülés – kifejlesztett egy hamisítás elleni rendszert (CDS), amely megakadályozza a védett bankjegyek képének rögzítését, sokszorosítását. A CDS rendszert a hardver- és szoftvergyártók önkéntes alapon átvették.

A sokszorosításra vonatkozó előírások

Eurobankjegyek

A szabályok növelik az eurobankjegyek megbízhatóságát. Segítségükkel az emberek meg tudják különböztetni a valódi bankjegyet az utánzattól.

A reklám- vagy illusztrációs célra készített utánzatok az EKB előzetes engedélye nélkül használhatók, amennyiben nem lehet őket összetéveszteni a valódi bankjegyekkel.

A részletes előírások az alábbi jogszabályokban olvashatók:

  • Az EKB 2013. április 19-i határozata az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (EKB/2013/10) HL L 118., 2013.4.30., 37. o.;
  • Az EKB 2003. március 20-i iránymutatása a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról (EKB/2003/5), HL L 78., 2003.3.25., 20. o.;
  • Az EKB 2013. április 19-i iránymutatása a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/11), HL L 118., 2013.4.30., 43. o.

Euroérmék

Az „euro” vagy „eurocent” felirattal, illetve az euroérméken látható rajzolathoz hasonló ábrával ellátott fémtárgyak összetéveszthetőek a törvényes fizetőeszközül szolgáló érmékkel.

Csak olyan érmet vagy zsetont szabad előállítani, amely nem téveszthető össze a valódi euroérmékkel.

Részletesen lásd az alábbi jogszabályokat:

Ebben a szekcióban található oldalak