Az eurobankjegyek képének felhasználása

Az eurobankjegyeket ábrázoló képek az Európai Központi Bank előzetes engedélye nélkül felhasználhatók, feltéve, hogy az utánzat megfelel az EKB előírásainak (lásd elsősorban az EKB/2013/10 határozat 2. cikkét). Ezen előírások gondoskodnak arról, hogy az utánzat ne lehessen összetéveszthető a valódi bankjeggyel, így fontos szerepet játszanak a közös pénzbe vetett bizalom megőrzésében.

A bankjegyeket ábrázoló képek letöltése

Image of euro banknotes

Az első és az Európé-sorozat bankjegyeit ábrázoló, kis felbontású (72 dpi-s) képek tömörített formátumban állnak rendelkezésre.

A bankjegyeket ábrázoló digitális képek jogellenes használatának megakadályozása

A pénzhamisítók egyre gyakrabban veszik igénybe a digitális képszerkesztő hardvereket és szoftvereket. Védekezésül a G10 országok központi banki elnökeinek kérésére létrehozott, több mint 30 központi bankot tömörítő Központi Banki Pénzhamisítás-elhárítási Csoport (Central Bank Counterfeit Deterrence Group) kifejlesztette a pénzhamisítás elleni rendszert (CDS), amely megakadályozza, hogy a védett bankjegyek képét rögzítsék vagy sokszorosítsák. A rendszert több hardver- és szoftvergyártó önkéntes alapon alkalmazza.

Bankjegyeket ábrázoló, nagy felbontású képek sokszorosítása

Az eurobankjegyekről készült nagy felbontású képeket legitim szakmai célból sokszorosítani kívánó felhasználók írásban jelezhetik indoklást is tartalmazó igényüket az info@ecb.europa.eu címen. Az e-mailben meg kell adni:

  • nevüket és elérhetőségüket;
  • tevékenységük részletes leírását;
  • a vállalkozás weboldalának címét;
  • a kép(ek) tervezett felhasználási célját.

Ezután ki kell tölteni és be kell nyújtani a vállalkozás meghatalmazott képviselője által aláírt titoktartási nyilatkozatot. Amennyiben az igénylő kifejezetten másként nem kéri, a bank az Európé-sorozat legutóbb kibocsátott vagy bemutatott bankjegyeit ábrázoló (300 dpi-s felbontású, TIFF formátumú, „SPECIMEN” [MINTA] felirattal ellátott) képeket bocsát a rendelkezésükre. Ezek nem aktiválják a CDS-t. Az igényeket a bank a megfelelően kitöltött és aláírt titoktartási nyilatkozat beérkezésétől számított öt munkanapon belül igyekszik teljesíteni.

További tájékoztató anyag az eurobankjegyekről

Image of euro banknotes

Az EKB az eurobankjegyekről szóló ingyenes anyagok, többek között videofilmek, fényképek, kiadványok, webes közvetítések és tv-csatornáknak szánt filmanyagok széles palettájával áll az érdeklődők rendelkezésére.