Menu

Képek

Az eurobankjegyeket ábrázoló képek az Európai Központi Bank előzetes engedélye nélkül felhasználhatók, feltéve, hogy az utánzat megfelel az EKB előírásainak (lásd elsősorban az EKB/2013/10 határozat 2. cikkét). Ezen előírások gondoskodnak arról, hogy az utánzat ne lehessen összetéveszthető a valódi bankjeggyel, így fontos szerepet játszanak a közös pénzbe vetett bizalom megőrzésében.

Bankjegyeket ábrázoló, kis felbontású képek letöltése

Kép az eurobankjegyekről

Az első és az Európé-sorozat bankjegyeit ábrázoló, kis felbontású (72 dpi-s) képek tömörített formátumban letölthetők.

Bankjegyeket ábrázoló, nagy felbontású képek igénylése

Az eurobankjegyekről készült nagy felbontású képeket legitim szakmai célból sokszorosítani kívánó felhasználók írásban jelezhetik indoklást is tartalmazó igényüket az info@ecb.europa.eu címen. Az e-mailben meg kell adni:

  • nevüket és elérhetőségüket;
  • tevékenységük részletes leírását;
  • a vállalkozás honlapjának címét;
  • a kép(ek) tervezett felhasználási célját.

Ezután ki kell tölteni és be kell nyújtani a vállalkozás meghatalmazott képviselője által aláírt titoktartási nyilatkozatot. Amennyiben az igénylő kifejezetten másként nem kéri, a bank az Európé-sorozat legutóbb kibocsátott vagy bemutatott bankjegyeit ábrázoló (300 dpi-s felbontású, TIFF formátumú, „SPECIMEN” [MINTA] felirattal ellátott) képeket bocsát a rendelkezésükre. Ezek nem aktiválják a CDS rendszert. Az igényeket a bank a megfelelően kitöltött és aláírt titoktartási nyilatkozat beérkezésétől számított öt munkanapon belül igyekszik teljesíteni.

A digitális bankjegyképek jogellenes használatának megakadályozása

A pénzhamisítók egyre többször használnak fel digitális képszerkesztő hardvereket és szoftvereket. Erre reagálva a Központi Banki Pénzhamisítás-elhárító Csoport (Central Bank Counterfeit Deterrence Group) – a G10 országok jegybankelnökeinek kérésére létrehozott, több mint 30 központi bankból álló nemzetközi tömörülés – kifejlesztett egy hamisítás elleni rendszert (CDS), amely megakadályozza a védett bankjegyek képének rögzítését, sokszorosítását. A CDS-t a hardver- és szoftvergyártók önkéntes alapon átvették.

A sokszorosításra vonatkozó előírások

Eurobankjegyek

A szabályok növelik az eurobankjegyek megbízhatóságát. Segítségükkel az emberek meg tudják különböztetni a valódi bankjegyet az utánzattól.

A reklám- vagy illusztrációs célra készített utánzatok az EKB előzetes engedélye nélkül használhatók, amennyiben nem lehet őket összetéveszteni a valódi bankjegyekkel.

Részletesen lásd az alábbi jogszabályokat:

  • Az EKB 2013. április 19-i határozata az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (EKB/2013/10) HL L 118., 2013.4.30., 37. o.;
  • Az EKB 2003. március 20-i iránymutatása a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról (EKB/2003/5), HL L 78., 2003.3.25., 20. o.;
  • Az EKB 2013. április 19-i iránymutatása a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/11), HL L 118., 2013.4.30., 43. o.

Euroérmék

Az „euro” vagy „eurocent” felirattal, illetve az euroérméken látható rajzolathoz hasonló ábrával ellátott fémtárgyak összetéveszthetőek a törvényes fizetőeszközül szolgáló érmékkel.

Csak olyan érmet vagy zsetont szabad előállítani, amely nem téveszthető össze a valódi euroérmékkel.

Részletesen lásd az alábbi jogszabályokat: