Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Bankjegyképekre és utánzatkészítésre vonatkozó szabályok

Az eurobankjegyekről készült képek felhasználása

Az eurobankjegyekről készült képeket előzetes engedély nélkül is felhasználhatják, amennyiben betartják az EKB bankjegyutánzatokra vonatkozó szabályait (lásd különösen az EKB/2013/10 határozatának 2. cikkét). 

A szabályok biztosítják, hogy a nagyközönség ne téveszthesse össze az utánzatokat a valódi bankjegyekkel. Ez a garanciája, hogy az eurobankjegyek továbbra is megbízható és biztonságos fizetőeszközök legyenek.

Felhasználási feltételek

Az eurobankjegyekről készült képek használatának előfeltétele az EKB/2013/10 határozatban foglalt, utánzatokra vonatkozó szabályok betartása. Az utánzatkészítés alatt minden olyan fizikai vagy digitális ábrázolást értünk, amely valamely eurobankjegyet, annak egyes részeit vagy pedig az egyedi dizájnelemeket használja fel. Az EKB/2013/10 határozat 2. cikkében meghatározott szempontoknak megfelelő utánzatok jogszerűnek minősülnek, mivel nem áll fenn annak a kockázata, hogy a nagyközönség összetéveszti őket a valódi eurobankjegyekkel.

A vonatkozó kritériumok teljes körű ismertetését lásd az EKB/2013/10 határozatban. Rövid magyarázatuk az alábbiakban olvasható.

A fizikai utánzatkészítésre vonatkozó kritériumok ismertetése

1.
Ha az eurobankjegy mindkét oldaláról utánzatot kíván készíteni, az utánzat mérete nem lehet azonos az eredeti bankjegyével, hanem legalább a bankjegy hosszának és szélességének 200%-át, illetve legfeljebb 50%-át kell kitennie.
2.
Ha az eurobankjegyről egyoldalas utánzatot kíván készíteni, az utánzat mérete hasonlóképpen nem lehet azonos az eredeti bankjegyével, hanem mind a bankjegy hosszának, mind szélességének legalább 125%-át, illetve legfeljebb 75%-át kell kitennie.
3.
Ha az eurobankjegy elő- vagy hátoldalának részletéről kíván utánzatot készíteni, az utánzatnak a tényleges bankjegy elő- vagy hátoldalának 33%-ánál kisebbnek kell lennie.
4.
Megengedett az egyedi dizájnelemekről fizikai utánzat készítése azzal a feltétellel, hogy nem bankjegyre hasonlító háttér előtt vannak ábrázolva.
5.
Megengedett az eurobankjegyekről fizikai utánzat készítése, amennyiben az a tényleges bankjegyek anyagától egyértelműen különböző anyagból készül.

A digitális utánzatkészítésre vonatkozó kritériumok ismertetése

1.
A „specimen” (minta) szót átlós irányban, jól látható, félkövér betűkkel (Arial betűtípussal) fel kell tüntetni az utánzaton olyan színnel, amely elüt az adott eurobankjegy uralkodó színétől.
2.
A „specimen” szó hosszának el kell érnie az utánzat hosszának legalább 75%-át, magasságának pedig az utánzat szélességének legalább 15%-át.
3.
Az elektronikus utánzat felbontása nem haladhatja meg a 72 képpontot hüvelykenként (dpi) az eredeti méret 100%-ánál.
4.
Megengedett az egyedi dizájnelemekről digitális utánzat készítése azzal a feltétellel, hogy nem bankjegyre hasonlító háttér előtt vannak ábrázolva.A vonatkozó szabályoknak meg nem felelő utánzatok jogellenesnek minősülnek. A bankjegyutánzat készítője személyesen köteles biztosítani, hogy az utánzat megfeleljen az EKB/2013/10 határozatban meghatározott feltételeknek.

További információkért lásd az alábbi dokumentumokat:

A digitális bankjegyképek jogellenes használatának megelőzése

Az eurorendszer köteles az eurobankjegyek megbízhatóságát szavatolni, és a bankjegy-technológiát folyamatosan fejleszteni. Az eurobankjegyek kifinomult nyomdai technikákkal készülnek, és több feltűnő biztonsági elemet tartalmaznak, így könnyen megkülönböztethetők a hamisítványoktól.

A több mint 30 központi bankból álló Központi Bankok Pénzhamisítás-elhárítási Csoportja (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) kifejlesztett egy pénzhamisítás-elhárító rendszert, amellyel megakadályozza, hogy személyi számítógépeket, digitális képalkotó berendezéseket és szoftvereket hamis bankjegyek előállítására használjanak.

A hardver- és szoftvergyártók által önkéntes alapon átvett technológia megakadályozza, hogy a védett bankjegy képét személyi számítógéppel és digitális képalkotó eszközzel rögzítsék, vagy utánzatot készítsenek róla. Más szóval az olyan nyomtató, lapolvasó vagy digitális képszerkesztő eszközök, amelyekbe ez a rendszer be van építve, automatikusan megakadályozzák a bankjegyképek másolását vagy nyomtatását.

A technológia nem tudja a személyi számítógép vagy a digitális képalkotó eszköz használatát nyomon követni. Látogasson el a CBCDG honlapjára, ahol bővebb tájékoztatást talál a CBCDG-ről és arról, hogy más országokban hogyan szabályozzák a bankjegyképek felhasználását.

Bankjegyképek letöltése

Az eurobankjegyeket ábrázoló kis felbontású (72 dpi-s) képek letölthetők.

Képek az eurobankjegyekről

Ha nagy felbontású képeket szeretne igényelni, küldjön üzenetet az Euro-Bank-Images@ecb.europa.eu e-mail-címre, amelyben ismerteti a képek használata iránt igény szakmai és jogi indítékát.

Kérjük, adja meg továbbá a következőket:
  • Név és elérhetőség
  • A tevékenységi kör adatai
  • A vállalati honlap címe
  • További információk a kép(ek) tervezett felhasználási céljáról

Ezután megkérjük, hogy töltse ki és nyújtsa be a vállalkozás meghatalmazott képviselője által aláírt titoktartási nyilatkozatot. Konkrét eltérő jelzés hiányában az Európé-sorozat összes rendelkezésre álló címletét ábrázoló képsorozatot bocsátunk a rendelkezésre (300 dpi felbontásban, Tag Image File Format (TIFF) formátumban, a „specimen” szó feltüntetésével).

Az euroérme-utánzat készítésére vonatkozó szabályok

Csak olyan érmét vagy zsetont szabad előállítani, amely nem téveszthető össze a valódi euroérmékkel. Ennek oka, hogy az „euro” vagy „eurocent” szavakkal ellátott fémtárgyak, illetve azok, amelyek rajzolata az euróérmék kiviteléhez hasonló, könnyen összetéveszthetők a törvényes fizetőeszközként szolgáló érmékkel.

Az euroérmék utánzataira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információkért látogasson el az Európai Bizottság honlapjára, vagy vegye fel a kapcsolatot az egyes euroövezeti országok valamely illetékes nemzeti hatóságával.

A részleteket lásd az alábbi rendeletekben.


Szeretne többet megtudni?

A leggyakoribb kérdésekre adott válaszokat az alábbi hivatkozás alatt találja: 

Gyakori kérdések az eurobankjegy-utánzatokra vonatkozó szabályokról.

Ebben a szekcióban található oldalak