Az eurobankjegyek képének felhasználása

Az eurobankjegyeket ábrázoló képek az Európai Központi Bank előzetes engedélye nélkül felhasználhatók, feltéve, hogy az utánzat megfelel az EKB előírásainak (lásd elsősorban az EKB/2013/10 határozat 2. cikkét). Ezen előírások gondoskodnak arról, hogy az utánzat ne lehessen összetéveszthető a valódi bankjeggyel, így fontos szerepet játszanak a közös pénzbe vetett bizalom megőrzésében.

A bankjegyeket ábrázoló képek letöltése

Image of euro banknotes

Az első és az Európé-sorozat bankjegyeit ábrázoló, kis felbontású (72 dpi-s) képek tömörített formátumban állnak rendelkezésre.

A bankjegyeket ábrázoló digitális képek jogellenes használatának megakadályozása

A pénzhamisítók egyre gyakrabban veszik igénybe a digitális képszerkesztő hardvereket és szoftvereket. Védekezésül a G10 országok központi banki elnökeinek kérésére létrehozott, több mint 30 központi bankot tömörítő Központi Banki Pénzhamisítás-elhárítási Csoport (Central Bank Counterfeit Deterrence Group) kifejlesztette a pénzhamisítás elleni rendszert (CDS), amely megakadályozza, hogy a védett bankjegyek képét rögzítsék vagy sokszorosítsák. A rendszert több hardver- és szoftvergyártó önkéntes alapon alkalmazza.

Bankjegyeket ábrázoló, nagy felbontású képek sokszorosítása

Az eurobankjegyekről készült nagy felbontású képeket legitim szakmai célból sokszorosítani kívánó felhasználók írásban jelezhetik indoklást is tartalmazó igényüket az info@ecb.europa.eu címen. Az e-mailben meg kell adni:

  • nevüket és elérhetőségüket;
  • tevékenységük részletes leírását;
  • a vállalkozás weboldalának címét;
  • a kép(ek) tervezett felhasználási célját.

Ezután ki kell tölteni és be kell nyújtani a vállalkozás meghatalmazott képviselője által aláírt titoktartási nyilatkozatot. Amennyiben az igénylő kifejezetten másként nem kéri, a bank az Európé-sorozat legutóbb kibocsátott vagy bemutatott bankjegyeit ábrázoló (300 dpi-s felbontású, TIFF formátumú, „SPECIMEN” [MINTA] felirattal ellátott) képeket bocsát a rendelkezésükre. Ezek nem aktiválják a CDS-t. Az igényeket a bank a megfelelően kitöltött és aláírt titoktartási nyilatkozat beérkezésétől számított öt munkanapon belül igyekszik teljesíteni.