European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurosetelikuvien käyttö

Eurosetelien kuvia voi käyttää ilman EKP:n etukäteislupaa, kunhan EKP:n sääntöjä noudatetaan (ks. päätös EKP/2013/10, erityisesti artikla 2). Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa, ettei setelin jäljennöstä luulla erehdyksessä aidoksi seteliksi, mikä vahvistaa luottamusta yhteiseen rahaan.

Matalaresoluutioiset kuvat

Tästä voi ladata matalaresoluutioisia kuvia ensimmäisen ja toisen sarjan euroseteleistä pakattuina tiedostoina. Kuvien resoluutio on 72 dpi.

Eurosetelien kuvat

Korkearesoluutioiset kuvat

Perusteltuun ammattikäyttöön on saatavissa korkearesoluutioisia kuvia. Niitä voi pyytää sähköpostitse osoitteesta info@ecb.europa.eu. Pyynnössä tulee olla seuraavat tiedot:

  • nimi ja yhteystiedot
  • tiedot yrityksen/yhteisön toiminnasta
  • yrityksen/yhteisön verkko-osoite
  • kuvien suunniteltu käyttötarkoitus.

Sen jälkeen on täytettävä ja palautettava luottamuksellisuusvakuutuslomake, johon tarvitaan yrityksen/yhteisön valtuutetun edustajan allekirjoitus. Jos sähköpostitse ei nimenomaan pyydetä tietyn setelin kuvia, EKP lähettää kuvia toisen eurosetelisarjan viimeisimmästä liikkeeseen lasketusta tai julkistetusta setelistä. TIFF-muotoisten kuvien resoluutio on 300 dpi, ja niissä on teksti ”SPECIMEN”. Kuvat eivät aktivoi väärennösten torjuntajärjestelmää (CDS). Ne pyritään toimittamaan viiden työpäivän kuluessa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun luottamuksellisuusvakuutuslomakkeen vastaanottamisesta.

Digitaalisten eurosetelikuvien laittoman käytön estäminen

Väärentäjät käyttävät nykyään yhä useammin kuvankäsittelylaitteita ja -ohjelmistoja. Kansainvälinen Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) on kehittänyt väärennösten torjuntajärjestelmän (CDS), jolla estetään suojattujen seteleiden kuvien käsittely ja tulostaminen tietokoneelta. Ryhmä perustettiin G10-maiden keskuspankkien pääjohtajien aloitteesta, ja siihen kuuluu yli 30 keskuspankkia. Useat laite- ja ohjelmistovalmistajat ovat ottaneet järjestelmän käyttöön vapaaehtoisesti.

Jäljentämistä koskevat säännöt

Eurosetelit

Setelien jäljentämistä koskevilla säännöillä lisätään eurosetelien luotettavuutta. Niiden avulla varmistetaan, että suuri yleisö voi erottaa aidot setelit väärennöksistä.

Setelien kuva-aiheita saa käyttää mainonnassa tai kuvituksessa ilman EKP:n etukäteislupaa edellyttäen, ettei jäljennöstä voi erehtyä luulemaan aidoksi seteliksi.

Lisätietoa:

  • Euroopan keskuspankin päätös, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EKP/2013/10), EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37
  • Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2003, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan (EKP/2003/5), EUVL L 78, 25.3.2003, s. 20
  • Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 muuttamisesta (EKP/2013/11), EUVL L 118, 30.4.2013, s. 43

Eurokolikot

Suuri yleisö voi erehtyä luulemaan aidoiksi maksuvälineiksi metalliesineitä, joissa on sana ”euro” tai sanat ”euro cent” tai joissa on samankaltaisia kuva-aiheita kuin eurokolikoissa.

Siksi ei ole sallittua valmistaa mitaleita tai rahakkeita, joita voidaan luulla aidoiksi eurokolikoiksi.

Lisätietoa:

  • Neuvoston asetus (EY) N:o 2182/2004, annettu 6 päivänä joulukuuta 2004, eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista
  • Neuvoston asetus (EY) N:o 2183/2004, annettu 6 päivänä joulukuuta 2004, eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 soveltamisen laajentamisesta euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut