Eurosetelikuvien käyttö

Eurosetelien kuvia voi käyttää ilman EKP:n etukäteislupaa, kunhan EKP:n sääntöjä noudatetaan (ks. päätös EKP/2013/10, erityisesti artikla 2). Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa, että setelin kuvajäljennöstä ei erehdyksessä luulla oikeaksi seteliksi, ja vahvistaa näin luottamusta yhteiseen rahaan.

Eurosetelien kuvat

Image of euro banknotes

Tästä voi ladata matalaresoluutioisia kuvia ensimmäisen ja toisen sarjan euroseteleistä pakattuina tiedostoina. Kuvien resoluutio on 72 dpi.

Digitaalisten eurosetelikuvien laittoman käytön estäminen

Väärentäjät käyttävät nykyään yhä useammin kuvankäsittelylaitteita ja -ohjelmistoja. Kansainvälinen Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) on kehittänyt väärentämisentorjuntajärjestelmän (CDS), jolla estetään suojattujen seteleiden kuvien käsittely ja tulostaminen tietokoneelta. Ryhmä perustettiin G10-maiden keskuspankkien pääjohtajien aloitteesta, ja siihen kuuluu yli 30 keskuspankkia. Useat laite- ja ohjelmistovalmistajat ovat ottaneet järjestelmän käyttöön vapaaehtoisesti.

Korkearesoluutioiset kuvat

Perusteltuun ammattikäyttöön on saatavissa korkearesoluutioisia kuvia. Kuvia voi pyytää sähköpostitse osoitteesta info@ecb.europa.eu. Mukaan liitetään seuraavat tiedot:

  • nimi ja yhteystiedot
  • tiedot yrityksen/yhteisön toiminnasta
  • yrityksen/yhteisön verkko-osoite
  • kuvien suunniteltu käyttötarkoitus.

Sen jälkeen on täytettävä luottamuksellisuusvakuutuslomake, johon tarvitaan yrityksen/yhteisön valtuutetun edustajan allekirjoitus. Jos sähköpostissa ei nimenomaan pyydetä tietyn setelin kuvia, EKP lähettää kuvia toisen eurosetelisarjan uusimmasta setelistä (jo laskettu liikkeeseen tai ulkoasu julkistettu). TIFF-muotoisten kuvien resoluutio on 300 dpi, ja niissä on teksti ”SPECIMEN”. Kuvat eivät laukaise CDS-järjestelmää. Kuvat pyritään toimittamaan viiden työpäivän kuluessa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun luottamuksellisuusvakuutuslomakkeen vastaanottamisesta.