Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Setelikuvat ja niiden jäljentäminen

Eurosetelikuvien käyttö

Eurosetelien kuvia voi käyttää ilman EKP:n etukäteislupaa, kunhan EKP:n sääntöjä noudatetaan (ks. päätös EKP/2013/10, erityisesti artikla 2). 

Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa, ettei setelin jäljennöstä luulla erehdyksessä aidoksi seteliksi. Näin voidaan varmistaa, että eurosetelit pysyvät jatkossakin luotettavana ja turvallisena maksuvälineenä.

Kuvien käyttöehdot

Eurosetelien kuvia voi käyttää, kunhan noudattaa päätöksessä EKP/2013/10 esitettyjä seteliaiheen jäljentämissääntöjä. Seteliaiheen jäljennöksellä tarkoitetaan mitä tahansa fyysistä tai digitaalista kuvaa, joka käsittää eurosetelin kokonaan tai osittain tai jossa esiintyy osia sen ulkoasun yksityiskohdista. Seteliaiheen jäljennös on lain mukainen, jos se täyttää päätöksen EKP/2013/10 artiklassa 2 esitetyt kriteerit, koska tällöin ei ole vaaraa, että jäljennöstä erehdyttäisiin pitämään aitona eurosetelinä.

Kaikki kriteerit löytyvät päätöksestä EKP/2013/10. Seuraavassa on lyhyt kuvaus kriteereistä.

Fyysisten jäljennösten kriteerit

1.

Jos jäljennös sisältää eurosetelin molemmat puolet, se ei saa olla samankokoinen kuin aito euroseteli. Sen on oltava kooltaan vähintään 200 % ja enintään 50 % kyseisen aidon eurosetelin pituudesta ja leveydestä.

2.

Jos jäljennös sisältää vain eurosetelin toisen puolen, se ei saa olla samankokoinen kuin aito euroseteli. Sen on oltava kooltaan vähintään 125 % ja enintään 75 % kyseisen aidon eurosetelin pituudesta ja leveydestä.

3.

Jos jäljennös sisältää osan eurosetelin etu- tai takasivusta, sen on oltava kooltaan pienempi kuin 33 % aidon eurosetelin etu- tai takasivusta.

4.
Eurosetelin ulkoasun yksityiskohtien jäljentäminen on sallittua, kunhan niitä ei esitetä seteliä muistuttavalla taustalla.
5.

Eurosetelien fyysinen jäljentäminen on sallittua, kunhan jäljennös on tehty materiaalista, joka eroaa selvästi aitojen eurosetelien valmistamiseen käytettävästä materiaalista.

Digitaalisten jäljennösten kriteerit

1.

Seteliaiheen jäljennökseen on kirjoitettava sana ”specimen” siten, että se kulkee diagonaalisesti jäljennöksen poikki. Sana on kirjoitettava Arial-kirjasintyypillä selkein lihavoiduin kirjaimin ja värillä, joka eroaa selvästi kyseisen eurosetelin pääväristä.

2.

Sanan ”specimen” on oltava pituudeltaan vähintään 75 % jäljennöksen pituudesta ja korkeudeltaan vähintään 15 % jäljennöksen leveydestä.

3.
Digitaalisen jäljennöksen resoluutio saa olla enintään 72 dpi, kun kuvan koko on 100 % alkuperäisestä setelistä.
4.
Eurosetelin ulkoasun yksityiskohtien digitaalinen jäljentäminen on sallittua, kunhan niitä ei esitetä seteliä muistuttavalla taustalla.Jäljennökset, jotka eivät täytä niitä koskevia kriteereitä, ovat laittomia. Eurosetelijäljennöksen tekijä on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että jäljennös täyttää päätöksessä EKP/2013/10 esitetyt kriteerit.

Lisätietoja on seuraavissa asiakirjoissa.

  • Euroopan keskuspankin päätös, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EKP/2013/10), EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37.
  • Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2003, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan (EKP/2003/5), EUVL L 78, 25.3.2003, s. 20.
  • Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 muuttamisesta (EKP/2013/11), EUVL L 118, 30.4.2013, s. 43.

Digitaalisten eurosetelikuvien laittoman käytön estäminen

Eurojärjestelmä kehittää jatkuvasti seteliteknologiaa, sillä eurosetelien turvallisuus on sen vastuulla. Eurosetelien tuotannossa käytetään uusinta painoteknologiaa, ja seteleissä on useita turvatekijöitä, joiden ansiosta ne on helppo erottaa väärennöksistä.

Yli 30 keskuspankin kansainvälinen Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) on kehittänyt väärennösten torjuntajärjestelmän, jolla pyritään estämään tietokoneiden sekä digitaalisten kuvankäsittelylaitteiden ja -ohjelmien käyttö setelien väärentämiseen.

Useat laite- ja ohjelmistovalmistajat ovat ottaneet järjestelmän käyttöön vapaaehtoisesti. Se estää suojattujen setelien kuvien käsittelyn ja tulostamisen. Kun järjestelmä on asennettu tulostimelle, skannerille tai kuvankäsittelylaitteelle, se estää niiltä automaattisesti kuvien kopioimisen tai tulostamisen.

Järjestelmällä ei kuitenkaan pystytä jäljittämään yksittäisiä tietokoneita tai kuvankäsittelylaitteita. Lisätietoja CBCDG:stä ja setelikuvien käytön sääntelystä eri maissa on CBCDG:n verkkosivuilla.

Eurosetelikuvien lataaminen

Matalaresoluutioiset (72 dpi) eurosetelien kuvat ovat vapaasti ladattavissa.

Eurosetelien kuvat

Korkearesoluutioisia kuvia perusteltuun ammattikäyttöön voi pyytää sähköpostitse osoitteesta Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu.

Pyynnössä tulee olla seuraavat tiedot:
  • nimi ja yhteystiedot
  • tiedot yrityksen/yhteisön toiminnasta
  • yrityksen/yhteisön verkko-osoite
  • kuvien suunniteltu käyttötarkoitus.

Sen jälkeen EKP lähettää salassapitovakuutusta koskevan lomakkeen, joka on palautettava täytettynä. Lomakkeeseen tarvitaan yrityksen/yhteisön valtuutetun edustajan allekirjoitus. Jos EKP:ltä ei nimenomaan pyydetä tietyn setelin kuvia, se lähettää kuvat toisen eurosetelisarjan kaikista seteleistä. TIFF-muotoisten kuvien resoluutio on 300 dpi, ja niissä on teksti ”specimen”.

Eurokolikoiden jäljentämistä koskevat säännöt

Eurokolikoiden kaltaisia mitaleita ja rahakkeita voidaan valmistaa vain, jos niitä ei voi luulla aidoiksi eurokolikoiksi. Metalliesineitä, joissa on teksti ”euro” tai ”euro cent” tai jotka muistuttavat eurokolikoiden ulkoasua, voidaan nimittäin erehdyksessä luulla laillisiksi maksuvälineiksi.

Tietoja eurokolikoiden jäljentämistä koskevista säännöistä saa Euroopan komission verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä kunkin euroalueen maan toimivaltaisiin viranomaisiin.

Lisätietoja on seuraavissa asetuksissa.

  • Neuvoston asetus (EY) N:o 2182/2004, annettu 6 päivänä joulukuuta 2004, eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista
  • Neuvoston asetus (EY) N:o 2183/2004, annettu 6 päivänä joulukuuta 2004, eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 soveltamisen laajentamisesta euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin


Kiinnostuitko aiheesta?

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin löytyy osiosta 

Kysymyksiä ja vastauksia euroseteliaiheen jäljentämissäännöistä

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut