Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tilinpäätös

Euroopan keskuspankin (EKP) tilinpäätöksestä käyvät ilmi EKP:n taloudellinen tila ja toiminnan tulos vuoden lopulla. Se sisältää johdon raportin, tilinpäätöslaskelmat (taseen ja tuloslaskelman), yhteenvedon tilinpäätöksen keskeisistä laadintaperiaatteista, taseen ja tuloslaskelman liitetiedot, riippumattoman tilintarkastajan kertomuksen sekä selvityksen voiton/tappioiden jakamisesta.

Tilinpäätös laaditaan Euroopan keskuspankkijärjestelmää ja EKP:tä koskevassa lainsäädännössä määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Lue lisää EKP:n tilinpäätöksen laatimisesta.

Tilinpäätös on olennainen osa EKP:n vuosikertomusta, ja se julkaistaan helmikuussa ennen saman vuoden vuosikertomusta.

2023

Keskeisiä lukuja

674,5mrd. euroa

Tase

EKP:n tase supistui 674,5 miljardiin euroon vuonna 2023 lähinnä rahapoliittisten arvopaperien erääntymisten vuoksi. Tase oli siis 24,4 miljardia euroa edellisvuotta pienempi.

Lisätietoa taseesta
6 620milj. euroa

Taloudellisia riskejä koskeva varaus purettiin kokonaisuudessaan

Varaus purettiin, ja sen varoilla katettiin osa tappioista, joita vuonna 2023 kertyi pääasiassa TARGET-velan korkokulujen vuoksi.

Lisätietoa varauksista
1 266milj. euroa

Tilikauden tappio riskivarauksen purkamisen jälkeen

EKP:n tilikauden tappio siirretään taseessa eteenpäin ja katetaan tulevien vuosien voitoilla. EKP:n tulos oli tappiollinen oltuaan pitkään huomattavan voitollinen. Tulos kuvastaa eurojärjestelmän roolia ja rahapoliittisia toimia, joita sen ensisijainen tehtävä hintavakauden ylläpitäjänä on edellyttänyt. Tappio ei vaikuta eurojärjestelmän kykyyn harjoittaa tehokasta rahapolitiikkaa.

Lisätietoa tuloslaskelmasta
Pyöristysten vuoksi loppusummat eivät välttämättä täsmää.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut