Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Conturile anuale

Conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE) reflectă poziția financiară și rezultatele operațiunilor BCE la sfârșitul exercițiului financiar. Acestea cuprind raportul administratorilor, situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, un rezumat al politicilor contabile semnificative, precum și alte note explicative), raportul auditorului independent și nota privind distribuirea profitului/pierderilor.

Situațiile financiare sunt elaborate în concordanță cu politicile contabile prevăzute în legislația relevantă și sunt specifice Sistemului European al Băncilor Centrale și BCE. Află mai multe despre producerea situațiilor financiare ale BCE.

Conturile anuale fac parte integrantă din Raportul anual al BCE. Acestea sunt publicate în luna februarie, anterior raportului anual respectiv.

2023

Date importante

674,5mld. EUR

Bilanțul contabil

Bilanțul contabil al BCE a înregistrat o scădere de 24,4 miliarde EUR în anul 2023, până la valoarea totală de 674,5 miliarde EUR, în principal pe seama ajungerii la scadență a titlurilor de valoare deținute în scopuri de politică monetară.

Mai mult despre bilanțul contabil
6 620mil. EUR

Suma eliberată integral din provizionul pentru riscuri financiare

Provizionul pentru riscuri financiare a fost eliberat integral pentru a compensa parțial pierderile înregistrate în anul 2023, care s-au datorat în principal cheltuielilor privind dobânzile rezultate din datoria netă aferentă TARGET.

Mai mult despre provizioane
1 266mil. EUR

Pierderea BCE aferentă exercițiului financiar după eliberarea provizionului pentru riscuri financiare

Pierderea BCE aferentă exercițiului financiar va fi reportată în bilanțul său, urmând a fi compensată de profiturile viitoare. Pierderea, consemnată după o perioadă îndelungată în care s-au înregistrat profituri substanțiale, arată rolul și măsurile necesare adoptate de Eurosistem în îndeplinirea mandatului său principal de menținere a stabilității prețurilor și nu are niciun impact asupra capacității sale de a pune în aplicare o politică monetară eficace.

Mai mult despre contul de profit și pierdere
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă.

Toate paginile din această secțiune