Menu

Monede

Seria monedelor euro cuprinde opt cupiuri distincte: 1 cent, 2 cenți, 5 cenți, 10 cenți, 20 de cenți și 50 de cenți, 1 EUR și 2 EUR. Monedele euro au o față comună și o față națională. Fața națională indică țara emitentă. Fețele comune ale monedelor au fost concepute de Luc Luycx de la Monetăria Regală a Belgiei.

Acestea ilustrează imagini ale Uniunii Europene sau ale Europei și simbolizează unitatea UE. Monedele de 5 cenți, 2 cenți și 1 cent ilustrează poziționarea Europei pe glob în raport cu Africa și Asia.

Monedele euro pot fi utilizate oriunde în zona euro.

Monede comemorative de 2 EUR

€2 commemorative coins

Fiecare țară poate emite două monede comemorative pe an. Aceste monede au aceleași caracteristici și proprietăți și aceeași față comună ca și monedele obișnuite de 2 EUR. Deosebirea constă în elementele grafice comemorative de pe fața națională a monedelor. Numai monedele de 2 EUR pot face obiectul unei emisiuni comemorative.

Acestea reprezintă mijloace legale de plată în întreaga zonă euro, ceea ce înseamnă că pot fi folosite – și trebuie acceptate – la fel ca orice altă monedă euro.

Responsabilitatea pentru emiterea monedelor

Responsibility for coins

Spre deosebire de bancnote, monedele euro țin încă de competența autorităților naționale, și nu de cea a BCE. Dacă o țară din zona euro intenționează să emită monede cu elemente grafice noi – cum sunt cele de pe monedele comemorative de 2 EUR –, aceasta trebuie să informeze Comisia Europeană. Comisia publică apoi informația în Jurnalul Oficial al UE (seria C), care este un instrument multilingv. Acesta reprezintă sursa oficială pe baza căreia BCE actualizează informațiile referitoare la monedele euro de pe website-ul propriu.

Întrebări privind monedele euro pot fi trimise la adresa:

European Commission

Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare

Un număr prea mare de monede și bancnote aflate în circulație ar putea conduce la inflație, pe care BCE dorește să o controleze prin menținerea stabilității prețurilor. Prin urmare, BCE are sarcina de a aproba volumul monedelor pe care țările din zona euro îl pot emite. În cazul bancnotelor, BCE aprobă atât emiterea, cât și tirajul emisiunii. Mai mult