Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Principiile organizatorice care stau la baza Eurosistemului și a Mecanismului unic de supraveghere

În ceea ce privește Eurosistemul, cu respectarea corespunzătoare a principiului descentralizării care stă la baza acestuia:  

Participare

Toți membrii Eurosistemului și ai Mecanismului unic de supraveghere (MUS) vor contribui, din punct de vedere strategic și operațional, la realizarea obiectivelor acestora.

Cooperare

Toți membrii Eurosistemului și ai MUS își vor îndeplini toate funcțiile în spiritul cooperării și al lucrului în echipă.

Transparență și asumarea răspunderii

Toți membrii Eurosistemului și ai MUS vor acționa în mod transparent și vor fi pe deplin responsabili de și pentru eficacitatea îndeplinirii tuturor atribuțiilor care le revin.

Distincție între activitățile europene și cele naționale

Activitățile europene desfășurate de băncile centrale naționale și autoritățile naționale competente vor fi identificate și diferențiate în mod clar de cele aferente responsabilităților naționale.

Coeziune și unitate

Respectând statutul juridic al membrilor lor, Eurosistemul va acționa ca o entitate caracterizată de coeziune și unitate, iar MUS ca o entitate caracterizată de coeziune și coordonare. Atât Eurosistemul, cât și MUS vor lucra în echipă și vor vorbi la unison, urmărind să fie apropiate de cetățenii europeni.

Schimb de resurse

Membrii Eurosistemului și ai MUS vor promova schimbul de personal, de cunoștințe și de experiență.

Eficacitate și eficiență în luarea deciziilor

Toate procesele decizionale și deliberative atât ale Eurosistemului, cât și ale MUS vor avea drept obiectiv eficacitatea și eficiența. Procesul de luare a deciziilor se va axa pe analiză și argumente, precum și pe exprimarea unei diversități de opinii.

Eficiența costurilor, evaluare și metodologie

Membrii Eurosistemului și ai MUS vor gestiona cu prudență toate resursele și vor promova soluții eficace și eficiente din punctul de vedere al costurilor în toate activitățile pe care le întreprind. Eurosistemul și MUS vor elabora sisteme de control și indicatori de performanță pentru evaluarea îndeplinirii funcțiilor asumate și a alinierii acestora la obiectivele care le revin.Vor fi elaborate în continuare și utilizate metode comparabile de evaluare și de raportare a costurilor.

Exploatarea sinergiilor și evitarea suprapunerilor

Atât în cadrul Eurosistemului, cât și al MUS, vor fi identificate și exploatate, pe cât posibil, sinergiile și economiile de scară potențiale, respectând pe deplin separarea dintre atribuțiile de politică monetară și cele de supraveghere. Se vor evita suprapunerea inutilă a activităților și resurselor, precum și coordonarea excesivă și ineficientă. În acest scop, se va urmări cu fermitate aplicarea unor soluții organizatorice care să asigure eficacitate și eficiență, precum și promptitudine în luarea de măsuri, profitând de experiența disponibilă, prin utilizarea intensă a resurselor existente. Externalizarea activităților și funcțiilor suport ale Eurosistemului va fi avută în vedere în raport cu aceleași criterii și va ține seama de aspectele de securitate.

Toate paginile din această secțiune