European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice

Măsurăm, gestionăm și monitorizăm riscurile legate de schimbările climatice în vederea menținerii stabilității prețurilor și a siguranței băncilor.

De ce riscurile legate de schimbările climatice sunt importante pentru BCE?

Schimbările climatice afectează modul în care funcționează economia noastră

Acest lucru se întâmplă ca urmare a două tipuri de riscuri:

  • riscurile fizice ale schimbărilor climatice, care includ fenomene meteorologice mai frecvente sau mai grave, cum ar fi inundații, secetă și furtuni;
  • riscurile tranziției la o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

Aceste riscuri afectează indicatorii macroeconomici precum inflația, creșterea economică, stabilitatea financiară, transmisia politicii monetare, precum și valoarea și profilul de risc ale activelor din bilanțul Eurosistemului.

Schimbările climatice sunt importante pentru activitatea noastră în calitate de bancă centrală și de autoritate de supraveghere

Trebuie să ținem seama de influența schimbărilor climatice asupra activităților pe care le întreprindem în vederea menținerii stabilității financiare și a prețurilor. Aceasta presupune integrarea considerațiilor legate de schimbările climatice în:

  • analiza și luarea de decizii;

  • modele, proiecții și scenarii macroeconomice;

  • evaluarea stabilității financiare;

  • analiza și transmisia politicii monetare;

  • cadrul de gestionare a riscurilor.

Măsurarea și monitorizarea acestor riscuri sunt, de asemenea, importante pentru menținerea siguranței și a solidității sectorului bancar din zona euro și a întregului sistem financiar. Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că băncile au capacitatea de a detecta, a gestiona și a publica riscurile în mod corect, inclusiv pe cele generate de schimbările climatice.

Trebuie, de asemenea, să gestionăm riscurile legate de schimbările climatice în propriile portofolii.

Ce măsuri adoptă BCE pentru a contracara riscurile legate de schimbările climatice?

Ajustăm operațiunile noastre de politică monetară

Consolidăm capacitățile noastre de evaluare a riscurilor, care includ gestionarea expunerilor la riscurile legate de schimbările climatice în bilanțul Eurosistemului și evaluarea modului în care ratingurile de credit pe care le utilizăm țin seama de schimbările climatice. După caz, ținem cont și de influența schimbărilor climatice asupra cadrului de punere în aplicare a politicii monetare. Acesta include achizițiile de active și cadrul de garantare.

Comunicat de presă

Efectuăm testări la stres privind schimbările climatice și evaluăm riscurile financiare legate de schimbările climatice

Efectuăm testări la stres ale bilanțului Eurosistemului, ale băncilor pe care le supraveghem și ale economiei în ansamblu. Aceasta ne ajută pe noi și pe alte entități să înțelegem și să gestionăm expunerea la riscurile legate de schimbările climatice, precum și la alte riscuri sistemice asociate sistemului financiar. Astfel, putem adopta decizii mai avizate.

Sprijinim modelarea și datele

Îmbunătățim modelarea pentru a evalua impactul schimbărilor climatice asupra economiei noastre. Totodată, contribuim la eforturile desfășurate la nivel european și internațional în vederea îmbunătățirii calității și a disponibilității datelor privind schimbările climatice, inclusiv prin compilarea de date și indicatori.

Ne asigurăm că băncile gestionează riscurile legate de schimbările climatice

În calitate de autoritate de supraveghere bancară, ne asigurăm că băncile adoptă o abordare sigură și prudentă în ceea ce privește identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice și a celor de mediu și că acestea fac publice în mod transparent riscurile la care sunt expuse.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult

Acțiunile noastre privind schimbările climatice

Agenda noastră privind schimbările climatice prezintă în detaliu toate activitățile legate de schimbările climatice aflate în desfășurare la BCE. Acestea sunt grupate în șase domenii prioritare și au la bază cele trei obiective climatice strategice ale BCE.

Agenda BCE privind schimbările climatice

Toate paginile din această secțiune