Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice

Măsurăm, gestionăm și monitorizăm riscurile legate de schimbările climatice în vederea menținerii stabilității prețurilor și a siguranței băncilor. Explorăm, de asemenea, relația dintre natură, economia noastră și băncile din zona euro.

De ce sunt importante pentru BCE riscurile legate de schimbările climatice și cele legate de natură?

Schimbările climatice, precum și declinul și degradarea naturii afectează funcționarea economiilor noastre

Această evoluție are la bază două tipuri de riscuri:

  • riscurile fizice ale schimbărilor climatice, care includ fenomene meteorologice mai frecvente sau mai severe, cum ar fi inundații, secetă și furtuni, precum și cele ale reducerii ecosistemelor ca urmare a diminuării numărului de insecte polenizatoare și a defrișărilor;
  • riscurile tranziției la o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon sau cele generate de modificări normative care limitează exploatarea resurselor naturale.

Riscurile legate de schimbările climatice au impact asupra unor indicatori macroeconomici precum inflația, creșterea economică, stabilitatea financiară și transmisia politicii monetare. Acestea afectează, de asemenea, valoarea și profilul de risc ale activelor din bilanțul Eurosistemului.

Este probabil ca declinul biodiversității și degradarea ecosistemelor naturale să amplifice riscurile legate de schimbările climatice. Avem nevoie de informații despre aceste riscuri și despre modul în care afectează economia în ansamblu și stabilitatea financiară. 

Schimbările climatice sunt importante pentru activitatea noastră în calitate de bancă centrală și de autoritate de supraveghere.

Trebuie să ținem seama de impactul schimbărilor climatice asupra activităților pe care le întreprindem în vederea menținerii stabilității prețurilor și a celei financiare. Aceasta presupune integrarea considerațiilor referitoare la schimbările climatice în:

  • analiză și luarea de decizii;
  • modele, proiecții și scenarii macroeconomice;
  • evaluarea stabilității financiare;
  • analiza și transmisia politicii monetare;
  • cadrul de gestionare a riscurilor.

Măsurarea și monitorizarea acestor riscuri sunt, de asemenea, importante pentru noi în protejarea siguranței și solidității sectorului bancar din zona euro și a întregului sistem financiar. Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că băncile au capacitatea de a detecta, gestiona și publica riscurile în mod corect, inclusiv pe cele generate de schimbările climatice.

Trebuie, de asemenea, să gestionăm riscurile legate de schimbările climatice în portofoliile proprii.

Clima și natura sunt interdependente: schimbările climatice reprezintă o amenințare suplimentară la adresa ecosistemelor noastre, iar degradarea naturii accelerează schimbările climatice. În calitate de bancă centrală și autoritate de supraveghere bancară, trebuie să explorăm în continuare și relația dintre climă, natură, economia noastră și băncile din zona euro.

Ce măsuri adoptă BCE pentru a contracara riscurile legate de schimbările climatice?

Ajustarea operațiunilor noastre de politică monetară

Ameliorăm capacitățile noastre de evaluare a riscurilor, care includ gestionarea expunerilor la riscurile legate de schimbările climatice în bilanțul Eurosistemului și evaluarea modului în care ratingurile de credit pe care le utilizăm reflectă considerațiile referitoare la schimbările climatice. Acolo unde este cazul, trebuie să luăm în considerare și impactul schimbărilor climatice la nivelul cadrului de implementare a politicii noastre monetare, care acoperă achizițiile noastre de active și cadrul de garantare.

Comunicat de presă

Efectuarea de testări la stres privind schimbările climatice și evaluarea riscurilor financiare legate de schimbările climatice

Efectuăm testări la stres ale bilanțului Eurosistemului, ale băncilor pe care le supraveghem și ale economiei în ansamblu. Aceasta ne ajută pe noi și pe alte entități să înțelegem și să gestionăm expunerea la riscurile legate de schimbările climatice, precum și la riscurile sistemice asociate sistemului financiar. Astfel, putem adopta decizii mai avizate. Studiem, de asemenea, dependența de natură a economiei și a sistemului financiar.

Optimizarea modelării și datelor noastre

Am publicat indicatori legați de schimbările climatice pentru a ameliora calitatea și disponibilitatea datelor privind schimbările climatice. În plus, ne îmbunătățim în permanență modelarea pentru a evalua impactul schimbărilor climatice și al declinului și degradării naturii asupra economiei noastre.

Indicatori legați de schimbările climatice

Asigurarea gestionării de către bănci a riscurilor legate de schimbările climatice

În calitate de autoritate de supraveghere bancară, ne asigurăm că băncile adoptă o abordare sigură și prudentă în ceea ce privește identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice și a celor de mediu și că acestea dau dovadă de transparență în publicarea riscurilor la care sunt expuse.

Schimbările climatice și supravegherea bancară

Toate paginile din această secțiune