Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

BCE, SEBC și Eurosistemul

De la data de 1 ianuarie 1999, Banca Centrală Europeană (BCE) este responsabilă de conduita politicii monetare în zona euro – cea mai mare economie a lumii după Statele Unite ale Americii.

Zona euro a luat ființă în luna ianuarie 1999, când responsabilitatea privind politica monetară a fost transferată de la băncile centrale naționale din 11 state membre la BCE. Grecia a aderat la zona euro în anul 2001, Slovenia în anul 2007, Cipru și Malta în anul 2008, Slovacia în anul 2009, Estonia în anul 2011, Letonia în anul 2014, Lituania în anul 2015, iar Croația în anul 2023. Crearea zonei euro și a unei noi instituții supranaționale, respectiv BCE, a reprezentat o etapă importantă în procesul complex și de durată al integrării europene.

Pentru a intra în zona euro, a fost necesar ca țările să îndeplinească criteriile de convergență, condiție impusă și viitoarelor state membre înainte de adoptarea euro. Criteriile includ condițiile juridice și economice prealabile pe care țările candidate trebuie să le îndeplinească în vederea participării cu succes la Uniunea Economică și Monetară.

Misiunea BCE

Banca Centrală Europeană

Temeiul juridic pentru politica monetară unică îl reprezintă Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Statutul stabilește înființarea atât a BCE, cât și a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la data de 1 iunie 1998. BCE a fost concepută ca nucleu al Eurosistemului și al SEBC. BCE și băncile centrale naționale îndeplinesc împreună atribuțiile care le-au fost încredințate. BCE dispune de personalitate juridică în conformitate cu dreptul public internațional.

Sistemul European al Băncilor Centrale

SEBC include BCE și băncile centrale naționale (BCN) ale tuturor statelor membre ale UE, indiferent dacă acestea au adoptat sau nu euro.

Eurosistemul

Eurosistemul este alcătuit din BCE și BCN ale statelor care au adoptat euro. Eurosistemul și SEBC vor coexista atât timp cât vor exista state membre ale UE în afara zonei euro.

Zona euro

Zona euro cuprinde țările din UE care au adoptat euro.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

Cadru juridic

Tratat și Statut

Zona euro

Hartă

Toate paginile din această secțiune