Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
Pentru cele mai recente informații, consultați versiunea în limba engleză a acestei pagini.

Comitetul Delors (1988-1989)

Comitetul pentru studiul Uniunii Economice și Monetare, cunoscut mai bine sub denumirea „Comitetul Delors”, a fost creat în luna iunie 1988, ca urmare a unui mandat încredințat de Consiliul European pentru examinarea și propunerea unor etape concrete care să conducă la o Uniune Economică și Monetară europeană. Comitetul a fost prezidat de Jacques Delors, președintele de la acea dată al Comisiei Europene, și a fost format din guvernatorii băncilor centrale din statele membre ale Comunității Economice Europene, precum și din o serie de alți membri. Printre aceștia s-a numărat Alexandre Lamfalussy, directorul general de la acea dată al Băncii Reglementelor Internaționale de la Basel și, ulterior, primul președinte al Institutului Monetar European.

Comitetul Delors și-a îndeplinit mandatul prin publicarea, în luna aprilie 1989, a unui raport privind „Uniunea Economică și Monetară în Comunitatea Europeană”. Printre alte propuneri, raportul a sugerat trei etape pentru realizarea Uniunii Economice și Monetare și a contribuit la dezvoltarea procesului de unificare monetară și economică.

Evidențele Comitetului pentru studiul Uniunii Economice și Monetare („Comitetul Delors”) reprezintă o colecție pe suport de hârtie stocată în 15 cutii de arhivare. Evidențele sunt redactate în principal în limbile engleză sau franceză și acoperă perioada septembrie 1988-octombrie 1989. Fondul arhivistic include atât documentație aferentă ședințelor, cât și preparativele pentru Raportul Delors în sine.

DelC 1 Organizare

Această secțiune conține evidențe legate de organizarea ședințelor și alte chestiuni administrative.

DelC 1.1 Organizarea ședințelor

Această subsecțiune conține calendare ale ședințelor, liste ale participanților, precum și o listă de adrese ale organizațiilor membrilor, planuri de așezare în sală și aranjamente de călătorie.

Documentele din această subsecțiune

DelC 1.2 Liste de documente

Această subsecțiune conține liste de: documente distribuite și nedistribuite Comitetului, documente pentru reuniuni specifice, precum și documente elaborate sau în curs de elaborare pentru Comitet.

Documentele din această subsecțiune

DelC 1.3 Publicarea raportului final

Această subsecțiune conține evidențe legate de publicarea raportului final, inclusiv corespondență, și o listă de distribuție a raportului final.

Documentele din această subsecțiune

DelC 1.4 Scrisori de apreciere

Această subsecțiune conține corespondență de la N. Thygesen, J. Delors și R. Leigh-Pemberton către G. Baer, prin care îi sunt aduse acestuia mulțumiri pentru serviciile sale în calitate de raportor al Comitetului. De asemenea, este inclus un răspuns din partea lui G. Baer.

Documentele din această subsecțiune
DelC 2 Minute, rapoarte și transcrieri ale ședințelor

Această secțiune conține minute, rapoarte și transcrieri aferente fiecărei ședințe.

DelC 2.1 Prima ședință – 13 septembrie 1988

Temele discutate în cadrul primei ședințe a Comitetului Delors au inclus: aspecte organizatorice (precum modalitățile de consemnare a discuțiilor în vederea consultării ulterioare și posibilitatea de a le distribui sau nu în exterior), Raportul Werner și programul de lucru al Comitetului.

Documentele din această subsecțiune

DelC 2.2 A doua ședință – 10 octombrie 1988

Temele discutate în cadrul celei de-a doua ședințe a Comitetului Delors au inclus: caracteristicile și implicațiile unei uniuni economice în concordanță cu o uniune monetară, în special cursuri de schimb fixe, politici și dispoziții instituționale. A existat, de asemenea, o primă discuție privind schema raportului final.

Documentația aferentă ședinței menționează în mod explicit următoarele documente:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)
Documentele din această subsecțiune

DelC 2.3 A treia ședință – 8 noiembrie 1988

Cea de-a treia ședință a Comitetului Delors s-a axat pe primii pași în direcția Uniunii Economice și Monetare, evidențiind schimbările instituționale și examinarea posibilității realizării unei Uniuni Economice și Monetare fără modificări juridice.

Documentația aferentă ședinței menționează în mod explicit următoarele documente:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)
Documentele din această subsecțiune

DelC 2.4 A patra ședință – 13 decembrie 1988

Cea de-a patra ședință a Comitetului Delors s-a axat integral pe structura raportului final.

J. de Larosière a prezentat următoarea lucrare:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
Documentele din această subsecțiune

DelC 2.5 A cincea ședință – 10 ianuarie 1989

Temele discutate la cea de-a cincea ședință a Comitetului Delors au inclus: capitolul III din raportul final (îndeosebi Fondul Rezervelor Europene și instituirea unui nou tratat), ECU și aspecte organizatorice, precum rolul Comitetului.

Documentele din această subsecțiune

DelC 2.6 A șasea ședință – 14 februarie 1989

Cea de-a șasea ședință a Comitetului Delors s-a axat pe planul de structură a raportului final. Printre temele speciale s-au numărat: cadrul operațional al uniunii monetare, obiectivele acesteia, ECU, definiția uniunii economice, politicile comune, diferențele regionale, precum și rolul, mandatul, funcțiile și structura instituției care ar putea fi creată pentru a implementa Uniunea Economică și Monetară.

Documentele din această subsecțiune

DelC 2.7 A șaptea ședință – 14 martie 1989

Cea de-a șaptea ședință a Comitetului Delors s-a axat pe planul de structură a raportului final. Temele specifice au inclus: modificări ale tratatului, politici, relația cu sfera politică, obiectivele și etapele practice în direcția Uniunii Economice și Monetare, ECU.

Documentele din această subsecțiune

DelC 2.8 A opta ședință – 11 și 12 aprilie 1989

Cea de-a opta ședință a Comitetului Delors s-a axat pe finalizarea raportului. Printre temele speciale s-au numărat: cerințe juridice, modificări ale tratatului, relația cu sfera politică, etapele practice în direcția Uniunii Economice și Monetare și calendarul implementării Uniunii Economice și Monetare.

Documentele din această subsecțiune

DelC 2.9 Ședințe informale

Această subsecțiune conține notițe luate în timpul ședințelor informale ale membrilor Comitetului Delors. Datele documentelor sunt cuprinse între 19 iulie 1988 și 23 martie 1989.

Documentele din această subsecțiune
DelC 3 Raportul privind Uniunea Economică și Monetară în Comunitatea Europeană

Această secțiune conține raportul emis de Comitet, intitulat „Raportul privind Uniunea Economică și Monetară în Comunitatea Europeană”, cunoscut, de asemenea, sub denumirea „Raportul Delors”, precum și proiectele de raport care au stat la baza acestuia.

DelC 3 Raportul privind Uniunea Economică și Monetară în Comunitatea Europeană

Datele proiectelor de raport și ale observațiilor formulate de Comitet sunt cuprinse între 22 iulie 1988 și 12 aprilie 1989.

Documentele din această subsecțiune
DelC 4 Colecție de documente prezentate Comitetului – notă introductivă

Această secțiune conține introducerea la „Colecția de documente”. Sunt incluse nota introductivă, cuprinsul și raportul intitulat „The Werner Report Revisited”, conform cuprinsului. Subsecțiunile conțin diverse proiecte și observații pentru fiecare document.

DelC 4.1 Introducere și cuprins

Datele proiectelor și observațiilor privind nota introductivă și cuprinsul „Colecției de documente” se înscriu în intervalul 30 martie-14 iulie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 4.2 The Werner Report revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 14 iulie 1988 și 1 septembrie 1989.

Acest document este menționat în mod explicit în documentația aferentă primei ședințe.

Documentele din această subsecțiune
DelC 5 Colecție de documente prezentate Comitetului – documente referitoare la uniunea economică

Această secțiune corespunde „Colecției de documente” referitoare la categoria „uniune economică”, conform cuprinsului. Subsecțiunile conțin diverse proiecte și observații pentru fiecare document.

DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 26 și 30 septembrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle)

Proiectele și observațiile referitoare la acest document nu sunt datate.

Acest document este menționat în mod explicit în documentația aferentă celei de-a doua ședințe.

Documentele din această subsecțiune

DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 25 și 30 ianuarie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 27 octombrie 1988 și 6 iulie 1989.

Documentele din această subsecțiune
DelC 6 Colecție de documente prezentate Comitetului – documente referitoare la uniunea monetară

Această secțiune corespunde „Colecției de documente” referitoare la categoria „uniune monetară”, conform cuprinsului. Fiecare subsecțiune conține diverse proiecte și observații referitoare la documentul respectiv.

DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K. O. Pöhl)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 7 octombrie 1988 și 6 iulie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

Este disponibilă numai versiunea finală a acestui document, datată iunie 1989.

Acest document este menționat în mod explicit în documentația aferentă celei de-a treia ședințe.

Documentele din această subsecțiune

DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 28 octombrie și 6 decembrie 1988.

Acest document este menționat în mod explicit în documentația aferentă celei de-a treia și celei de-a patra ședințe.

Documentele din această subsecțiune

DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 30 octombrie și 29 noiembrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 2 noiembrie 1988 și 11 aprilie 1989.

Acest document este menționat în mod explicit în documentația aferentă celei de-a treia ședințe.

Documentele din această subsecțiune

DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Proiectele și observațiile referitoare la acest document sunt din data de 1 decembrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 4 ianuarie și 10 iulie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 30 ianuarie și 23 mai 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Singura versiune disponibilă a acestui document nu este datată.

Documentele din această subsecțiune

DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Singura versiune disponibilă a acestui document este din aprilie 1989.

Documentele din această subsecțiune
DelC 7 Documente justificative – prezentate de membrii Comitetului

Această secțiune conține documente care au fost transmise Comitetului, dar care nu se regăsesc în „Colecția de documente”. Sunt incluse documente prezentate de membrii Comitetului. Subsecțiunile conțin diverse proiecte și observații pentru fiecare document.

DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Proiectele și observațiile referitoare la acest document sunt din data de 26 octombrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 18 august și 1 septembrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 16 septembrie și 4 octombrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K. O. Pöhl)

Documentele din această subsecțiune

Data observațiilor formulate cu privire la acest document este 6 ianuarie 1989.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 21 și 31 octombrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 31 ianuarie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K. O. Pöhl)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 9 septembrie și 6 octombrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Proiectele și observațiile referitoare la acest document sunt din data de 8 februarie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Comitetul Delors)

Proiectele și observațiile referitoare la acest document sunt din datele de 27 și 31 ianuarie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Proiectele și observațiile referitoare la acest document fie sunt din data de 14 octombrie 1988, fie nu sunt datate.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Datele proiectelor, observațiilor și răspunsurilor la chestionar sunt cuprinse între 11 octombrie 1988 și 10 februarie 1989.

Acest document este menționat în mod explicit în documentația aferentă celei de-a doua ședințe.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 20 ianuarie și 12 aprilie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 1 noiembrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.14 The Ciampi/Thygesen Scheme

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 10 martie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Proiectele și observațiile referitoare la acest document fie sunt din data de 7 ianuarie 1989, fie nu sunt datate.

Acest document este menționat în mod explicit în documentația aferentă celei de-a doua ședințe.

Documentele din această subsecțiune

DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

Proiectele și observațiile referitoare la acest document nu sunt datate.

Documentele din această subsecțiune
DelC 8 Documente justificative – transmise de alte părți

Această secțiune conține documente care au fost transmise Comitetului, dar care nu se regăsesc în „Colecția de documente”. Sunt incluse documente transmise de persoane sau organizații din afara Comitetului. Subsecțiunile conțin diverse proiecte și comentarii referitoare la fiecare document.

DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Datele proiectelor și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 10 octombrie și 21 noiembrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 25 ianuarie 1989.

Acest document este menționat în mod explicit în documentația aferentă celei de-a doua ședințe.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Datele proiectului și observațiilor referitoare la acest document sunt cuprinse între 24 ianuarie și 20 februarie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Ministerul Economiei, Danemarca)

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 9 noiembrie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Proiectul și observațiile referitoare la acest document fie sunt din decembrie 1989, fie nu sunt datate.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 22 decembrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 23 ianuarie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 14 noiembrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 14 noiembrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Proiectul și observațiile referitoare la acest document nu sunt datate.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. Van Ginderachter)

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 31 octombrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (University of Strathclyde)

Proiectele și observațiile referitoare la acest document sunt din datele de 16 și 21 decembrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Proiectul și observațiile referitoare la acest document sunt din data de 18 ianuarie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Această fotocopie a unui articol nu este datată.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 19 decembrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Proiectul și observațiile referitoare la acest document sunt din data de 7 noiembrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 23 octombrie 1988.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Singura versiune disponibilă a acestui document este din data de 3 ianuarie 1989.

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Această subsecțiune conține publicația „The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.” (1937).

Documentele din această subsecțiune

DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Această subsecțiune conține o fotocopie a unei pagini din ediția din 30 martie 1989 a publicației The Wall Street Journal.

Documentele din această subsecțiune
DelC 9 Comunicare externă

Această secțiune conține corespondență cu entități din afara Comitetului Delors și discursuri susținute în cadrul unor evenimente externe de membrii Comitetului cu privire la activitatea lor. Sunt incluse solicitări de informații sau de exemplare ale raportului final, precum și răspunsurile corespunzătoare acestora. Nu sunt incluse documente justificative sau corespondență legată de acestea.

DelC 9 Comunicare externă

Datele corespondenței externe și cele ale discursurilor sunt cuprinse între 15 noiembrie 1988 și 18 noiembrie 1989.

Documentele din această subsecțiune

Toate paginile din această secțiune