Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Amprenta de mediu a bancnotelor euro

Eurosistemul se angajează să asigure bancnote euro cât mai ecologice posibil, garantând totodată disponibilitatea și acceptarea numerarului pe scară largă.

Piero Cipollone, membru al Comitetului executiv al BCE

Strategia Eurosistemului privind numerarul evidențiază angajamentul nostru în favoarea numerarului în euro. Numerarul reprezintă o componentă esențială a economiei noastre și dorim să ne asigurăm că acesta rămâne disponibil și accesibil tuturor. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că bancnotele sunt cât mai ecologice posibil.

Care este amprenta de mediu a plăților efectuate cu bancnote euro?

Utilizarea anuală de către o persoană a bancnotelor euro ca instrument de plată este echivalentă cu conducerea unui autoturism pe o distanță de opt kilometri. Aceasta este una dintre principalele constatări ale studiului privind amprenta de mediu a produselor (Product Environmental Footprint – PEF).

Lucrarea reprezintă o evaluare bazată pe o metodologie elaborată de Comisia Europeană și se întemeiază pe un studiu de evaluare a ciclului de viață realizat în 2004 pentru a măsura impactul asupra mediului al primei serii de bancnote euro. Rezultatul acestui prim studiu a condus la măsuri de reducere a impactului asupra mediului, precum trecerea la utilizarea în proporție de 100% a unui bumbac durabil în procesul de producție și interzicerea creării de depozite de deșeuri provenite de la bancnote.

Studiul ia în considerare întregul ciclu de viață al bancnotelor euro, de la achiziționarea de materii prime și fabricare până la distribuție și eliminare. Rezultatele indică domeniile în care am înregistrat progrese semnificative și ne ajută să găsim și alte modalități de reducere a amprentei de mediu a bancnotelor noastre.

Principalele constatări ale evaluării noastre privind impactul asupra mediului

Impactul asupra mediului este foarte scăzut

Amprenta plăților anuale cu bancnote euro efectuate de către o persoană este echivalentă cu conducerea unui autoturism pe o distanță de opt kilometri, respectiv cu doar 0,01% din impactul total al acesteia asupra mediului.

Mai mult despre rezultatele globale

Am înregistrat deja progrese semnificative

Utilizarea unui bumbac mai durabil și interzicerea creării de depozite de deșeuri provenite de la bancnote au avut deja un efect pozitiv.


Mai mult despre măsurile adoptate

Principalele domenii cu impact asupra mediului

Dat fiind că bancnotele se află în circulație mai mulți ani, distribuția este unul dintre principalii factori care contribuie la amprenta de mediu a acestora.

Mai mult despre cauze

Studiul privind amprenta de mediu a produselor


Perspective

Depunem permanent eforturi pentru ca bancnotele să devină mai ecologice și cercetăm modalități de îmbunătățire a materialelor și a componentelor utilizate pentru fabricarea bancnotelor.

Producătorii de bancomate (automated teller machine – ATM) și băncile au luat, de asemenea, măsuri menite să reducă amprenta de mediu a ATM-urilor și a infrastructurii pentru circuitul numerarului. Se analizează, de asemenea, modalități de reducere a amprentei de mediu a transportului de bancnote prin utilizarea unor combustibili și a unor surse de energie cu o mai mare durabilitate.

Sunt în curs de desfășurare activități ample de cercetare-dezvoltare, care vizează identificarea unor metode alternative de eliminare a deșeurilor provenite de la bancnote, precum reciclarea și reutilizarea materialelor reziduale.

Constatările studiului PEF vor fi luate în considerare în procesul de elaborare a viitoarelor bancnote euro.


Mai mult

Mai multe detalii

Pentru mai multe informații, consultă răspunsurile la întrebările frecvente referitoare la studiul privind amprenta de mediu a produselor.

Întrebări frecvente

Pentru mass-media

Comunicatul de presă pe această temă evidențiază aspectele esențiale ale studiului privind amprenta de mediu a produselor.

Comunicat de presă

Toate paginile din această secțiune