Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Euro banknošu vidiskā pēda

Eurosistēma apņēmusies nodrošināt, lai euro banknotes būtu pēc iespējas videi draudzīgākas, vienlaikus nodrošinot, ka skaidrā nauda ir plaši pieejama un pieņemta.

ECB Valdes loceklis Pjēro Čipollone

Eurosistēmas skaidrās naudas stratēģija nosaka mūsu apņemšanos nodrošināt euro skaidro naudu. Skaidrā nauda ir būtiska mūsu tautsaimniecības daļa, un mēs vēlamies gādāt, lai tā vienmēr būtu pieejama ikvienam. Mums arī jānodrošina, lai banknotes būtu pēc iespējas videi draudzīgākas.

Kādu ietekmi uz vidi rada maksājumi ar euro banknotēm?

Vienai personai gadu izmantojot euro banknotes kā maksāšanas līdzekli, rodas tāda pati ietekme kā nobraucot astoņus kilometru ar automašīnu. Šis ir viens no galvenajiem konstatējumiem produkta vidiskās pēdas (Product Environmental Footprint; PEF) pētījumā.

Tas ir novērtējums, kas balstās uz Eiropas Komisijas izstrādātu metodoloģiju, un tas papildina dzīves cikla novērtējuma pētījumu, kas tika veikts 2004. gadā, lai noteiktu pirmā izlaiduma euro banknošu ietekmi uz vidi. Šā pirmā pētījuma rezultātā tika veikti pasākumi, lai mazinātu ietekmi uz vidi, piemēram, pāreja uz 100 % ilgtspējīgas kokvilnas izmantošanu ražošanā un aizliegums banknošu atkritumus apglabāt atkritumus poligonos.

Pētījumā aplūkots viss euro banknošu dzīves cikls – no izejvielu iegādes un ražošanas līdz izplatīšanai un utilizācijai. Rezultāti parāda, kur esam panākuši labu progresu, un palīdz mums atrast vairāk veidu, kā samazināt banknošu ietekmi uz vidi.

Mūsu ietekmes uz vidi novērtējuma galvenie konstatējumi

Ietekme uz vidi ir ļoti neliela

Vienas personas euro banknošu gada maksājumu ietekme uz vidi ir līdzvērtīga astoņu kilometru braucienam automašīnā vai tikai 0.01 % no personas kopējās ietekmes uz vidi.

Vairāk par vispārējiem rezultātiem

Mēs jau esam guvuši labus panākumus

Ilgtspējīgākas kokvilnas izmantošana un aizliegums banknošu atkritumus apglabāt atkritumus poligonos jau devis pozitīvu rezultātu.


Vairāk par paveikto

Galvenās ietekmes uz vidi jomas

Ņemot vērā, ka banknotes apgrozībā atrodas daudzus gadus, lielāko daļu to ietekmes uz vidi veido izplatīšana.

Vairāk par cēloņiem

Produkta vidiskās pēdas pētījums


Ar skatu nākotnē

Mēs nemitīgi strādājam, lai mazinātu banknošu ietekmi uz vidi, un meklējam veidus, kā uzlabot banknošu ražošanā izmantotos materiālus un sastāvdaļas.

Bankomātu ražotāji un bankas arī veikuši pasākumus, lai samazinātu bankomātu un skaidrās naudas aprites cikla infrastruktūras ietekmi uz vidi. Tiek apsvērti arī veidi, kā samazināt banknošu transportēšanas ietekmi uz vidi, izmantojot ilgtspējīgāku degvielu un enerģijas avotus.

Notiek plaša izpēte un izstrāde, kuras mērķis ir noteikt alternatīvas banknošu atkritumu apglabāšanas metodes, piemēram, atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu.

PEF pētījuma secinājumi tiks ņemti vērā nākotnes euro banknošu izstrādē.


Uzziniet vairāk

Sīkāka informācija

Lai iegūtu sīkāku informāciju, aplūkojiet bieži uzdotos jautājumus par produkta vidiskās pēdas pētījumu.

Bieži uzdotie jautājumi

Plašsaziņas līdzekļiem

Attiecīgajā paziņojumā presei aplūkotas produkta vidiskās pēdas pētījuma galvenās daļas.

Paziņojums presei

Visas šīs sadaļas lapas