Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eiropas attiecības

1999. gada 1. janvārī ECB uzņēmās atbildību par euro zonas monetāro politiku. Lai gan ECB ir pilnībā iekļauta ES institucionālajā struktūrā, Līgumā tai noteiks īpašs statuss.

Konkrētāk, ECB, īstenojot savas pilnvaras un pildot savus uzdevumus, ir pilnībā neatkarīga. Tāpēc uz ECB attiecas stingras prasības par pārskatu sniegšanu Eiropas iedzīvotājiem un to ievēlētājiem pārstāvjiem.

ECB sadarbojas ar pārējām Eiropas iestādēm un struktūrām vairāku ekonomisku, funkcionālu un juridisku iemeslu dēļ. Pildot savus uzdevumus saistībā ar Eiropas sadarbību, ECB darbojas Eiropas Savienības Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) institucionālajā struktūrā.

SEE ALSO

Find out more about related content

Visas šīs sadaļas lapas