Menu


Par Eiropas Centrālo banku

Eiropas Centrālā banka – euro zonas centrālā banka

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir 19 Eiropas Savienības valstu, kuras ieviesušas euro, centrālā banka. Mūsu galvenais uzdevums ir saglabāt euro zonā cenu stabilitāti, tādējādi nodrošinot vienotās valūtas pirktspēju.Kāda veida organizācija ir ECB?

ECB ir oficiāla ES institūcija un Eurosistēmas pamats, kā arī Vienotā uzraudzības mehānisma pamats banku uzraudzības jomā. Uzziniet vairāk par ECB organizatorisko struktūru un iepazīstiet galvenās lēmējinstitūcijas – Padomes – sastāvu.

Lēmumu pieņemšana
ECB organizācijas shēma
ECB misija

Mūsu misija ir kalpot Eiropas iedzīvotājiem, saglabājot euro vērtību un nodrošinot cenu stabilitāti. Uzziniet vairāk par ECB, Eurosistēmas un Vienotā uzraudzības mehānisma misiju.

Misijas paziņojums
Kādi ir mūsu uzdevumi?

Mēs nosakām un īstenojam euro zonas monetāro politiku, kā arī veicam virkni citu uzdevumu, t.sk. banku uzraudzību.

ECB uzdevumi
ECB, ECBS un Eurosistēma
Atbildība Eiropas iedzīvotāju priekšā

Mēs strādājam Eiropas iedzīvotāju labā un oficiāli atskaitāmies viņiem ar Eiropas Parlamenta starpniecību. Eiropas Savienības līgumos norādīti dažādie atbildības kanāli, t.sk. gada pārskata publicēšana.

Atbildība
Gada pārskats