Par Eiropas Centrālo banku


Euro map

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir Eiropas vienotās valūtas – euro – centrālā banka. ECB galvenais uzdevums ir uzturēt euro pirktspēju un cenu stabilitāti euro zonā. Euro zonā ietilpst 19 Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras kopš 1999. gada ieviesušas euro.ECB misija

Mūsu misija ir kalpot Eiropas pilsoņiem, nodrošinot cenu stabilitāti un saglabājot euro vērtību. Uzziniet vairāk par ECB, Eurosistēmas un Vienotā uzraudzības mehānisma misiju.

Misijas paziņojumsKādi ir ECB uzdevumi?

ECB nosaka un īsteno euro zonas monetāro politiku, kā arī veic virkni citu uzdevumu, t.sk. banku uzraudzību.

ECB uzdevumi
ECB, ECBS un EurosistēmaECB struktūra

ECB ir oficiāla ES iestāde un Eurosistēmas un Vienotā uzraudzības mehānisma kodols. Uzziniet vairāk par ECB organizatorisko un pārvaldības struktūru un iepazīstiet galvenās lēmējinstitūcijas – Padomes – sastāvu.

Organizācija
Tiesiskais regulējumsPārskatatbildība Eiropas pilsoņu priekšā

ECB strādā Eiropas pilsoņu labā un oficiāli atskaitās viņiem ar Eiropas Parlamenta starpniecību. Eiropas Savienības līgumos norādīti dažādie pārskatatbildības kanāli, t.sk. gada pārskats.

Pārskatatbildība
Gada pārskats