Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kopējais detektoru interfeiss ātrdarbīgām banknošu šķirošanas iekārtām

Eurosistēma un lielākie ātrdarbīgo banknošu šķirošanas iekārtu piegādātāji 2013. gadā izstrādāja specifikācijas banknošu drošības elementu detektoru integrācijai ātrdarbīgās šķirošanas iekārtās. Savienojamības uzlabošanai un integrācijas izmaksu samazināšanai paredzētās specifikācijas tika publicētas ar nosaukumu "kopējais detektoru interfeiss" (common detector interface; CDI).

Tirgus dalībnieki šīs specifikācijas novērtēja atzinīgi. Tāpēc ASV Federālo rezervju sistēma un Eurosistēma kopā ar lielākajiem ātrdarbīgo banknošu šķirošanas iekārtu piegādātājiem izstrādāja otrās paaudzes kopējo detektoru interfeisu kameru sistēmu (KS) un sarežģītāku detektoru integrēšanai banknošu šķirošanas iekārtās.

Kopējais detektoru interfeiss un otrās paaudzes kopējais detektoru interfeiss pieejams visām iesaistītajām personām, un jebkurš interesents (piemēram, centrālās bankas, iekārtu un detektoru ražotāji u. c.) tos var izmantot bez maksas.

Kopējā detektoru interfeisa un otrās paaudzes kopējā detektoru interfeisa specifikāciju pārskatīšana

Ikviena iesaistītā persona var ierosināt pārmaiņas kopējā detektoru interfeisā vai otrās paaudzes kopējā detektoru interfeisā, nosūtot savu priekšlikumu ECB Banknošu direktorātam. Eurosistēma un Federālo rezervju sistēma kopīgi izvērtēs iesniegtos priekšlikumus un, ja tie tiks atzīti par derīgiem, integrēs tos turpmākajās specifikācijās.

Ja esat iekārtu piegādātājs un vēlaties aprīkot savu ātrdarbīgo šķirošanas iekārtu vai detektoru ar kopējo detektoru interfeisu vai otrās paaudzes kopējo detektoru interfeisu, ECB un Federālo rezervju sistēma var sniegt jums atbalstu, nododot jūsu rīcībā akcepttestēšanas protokolus, kā arī simulatorus kopējā detektoru interfeisa darbības atbilstības testēšanai. Lai saņemtu šo atbalstu, jums vispirms jāparaksta informācijas neizpaušanas līgums.

Visas šīs sadaļas lapas