Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Sadarbības iespējas ar ECB banknošu pētniecībā un attīstībā

Rūpes par euro banknošu drošību

ECB – kā jebkuras centrālās bankas – uzdevums ir nosargāt tās banknošu drošības integritāti. Tāpēc euro banknotes jānodrošina ar efektīviem pretviltošanas elementiem, kurus iedzīvotāji var viegli atpazīt. Turklāt ECB savā tehnoloģiskajā attīstībā jāapsteidz naudas viltotāji, nepārtraukti uzlabojot pretviltošanas elementus – gan pašreizējos, gan tos, kas nākotnē tiks izmantoti euro banknotēs. Tāpēc ECB vada, koordinē un finansē dažādus pētniecības projektus, kas tiek īstenoti gan valsts, gan privātajā sektorā.

Finansēto pētījumu jomas

ECB cenšas veicināt pētījumus un attīstību šādās jomās, izmantojot sasniegtos rezultātus savā darbā:

  • banknotēs izmantojamie pretviltošanas elementi;
  • banknošu ražošanas tehnoloģija;
  • banknošu apstrādes tehnoloģija.

Finansētie pētniecības projekti var aptvert dažādas tehnoloģijas, un to norises ilgums un budžets var būt dažāds. Tie var būt gan tirgus analīzes un īstermiņa priekšizpētes projekti, gan ilgāka termiņa attīstības projekti un jaunu banknošu pretviltošanas elementu rūpnieciskās iespiešanas izmēģinājumi.

Kas tiesīgs saņemt finansējumu?

ECB aicina komercsabiedrības, pētniecības institūtus un citas profesionālas iestādes, kas ir kompetentas atbilstošās tehnoloģijas jomās, iesniegt projektu piedāvājumus. Pretendentiem nav jābūt ES rezidentiem.

Kā sazināties ar mums, lai piedāvātu savus pētniecības un attīstības projektus?

Ja domājat, ka ECB varētu būt interese par kādu jūsu produktu vai koncepciju un to izmantošanu euro banknotēs, lūdzam sūtīt sava projekta piedāvājuma īsu aprakstu (ne vairāk par četrām A4 formāta lapām) angļu valodā uz e-pasta adresi BN-Development@ecb.europa.eu, izmantojot šo veidlapu. Lai aizsargātu saraksti, varat izmantot arī PGP šifru. Lejuplādējiet publisko atslēgu projektu iesniegšanai. Parasti atbilde tiek sniegta mēneša laikā.

Ja ECB būs interese par jūsu piedāvājumu, mēs konfidencialitātes nodrošināšanas nolūkos noslēgsim ar jums vienošanos par informācijas neizpaušanu un nosūtīsim lūgumu iesniegt sīkāku informāciju. Informācija jāiesniedz atbilstoši standarta informācijas iesniegšanas paraugam un vadlīnijām, kas vienādas visiem ECB finansētajiem projektiem.

Visas šīs sadaļas lapas