Pretviltošanas pasākumi

Euro banknošu izgatavošanā izmanto modernas iespiedtehnoloģijas. Banknotēm ir arī vairāki labi saskatāmi pretviltošanas elementi, kas ļauj tās viegli atšķirt no viltojumiem, neizmantojot speciālu aprīkojumu, un attur viltojumu izgatavotājus.

Viltojumu analīzes centrs

ECB rūpīgi seko jaunākajiem sasniegumiem iespiešanas un reproducēšanas tehnoloģijās un konfiscēto viltojumu skaitam. Viltojumi tiek analizēti euro zonas centrālajās bankās un ECB Viltojumu analīzes centrā, kas koordinē tehnisko un statistisko informāciju par viltojumiem. Centra datu bāzē glabāto informāciju izmanto gan valstu policijas dienesti, gan citas institūcijas, kas iesaistītas cīņā pret naudas viltošanu. ECB arī cieši sadarbojas ar Eiropolu (Eiropas Policijas biroju), kas ir centrālais euro aizsardzības koordinēšanas birojs, Interpolu (Starptautisko kriminālpolicijas organizāciju) un Eiropas Komisiju.

Digitālu banknošu attēlu nelikumīgas izmantošanas novēršana

Naudas viltotāji arvien biežāk izmanto digitālo attēlu apstrādes iekārtas un programmatūru. Tāpēc Centrālo banku viltojumu novēršanas grupa – pēc G10 valstu centrālo banku prezidentu lūguma izveidota starptautiska grupa, kas apvieno 30 centrālās bankas, – izveidojusi Viltojumu novēršanas sistēmu (counterfeit deterrence system; CDS), kas nepieļauj aizsargātu banknošu attēlu uzņemšanu vai reproducēšanu. Vairāki datortehnikas un programmatūras ražotāji brīvprātīgi ieviesuši šo sistēmu. Taču no ECB iespējams saņemt augstas izšķirtspējas banknošu attēlus izmantošanai likumīgiem mērķiem.

Ja vēlaties reproducēt augstas izšķirtspējas attēlus, rakstiet uz adresi info@ecb.europa.eu, sniedzot skaidrojumu, kāpēc jums nepieciešami šie attēli.