Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Ģenerālpadome

Ģenerālpadomes sastāvā ietilpst ECB prezidents, viceprezidents un ES dalībvalstu nacionālo centrālo banku (NCB) vadītāji.

Citiem vārdiem runājot, Ģenerālpadomi veido visu euro zonas valstu un visu ārpus euro zonas esošo valstu pārstāvji.

Pārējie ECB Valdes locekļi, ES Padomes priekšsēdētājs un viens Eiropas Komisijas loceklis var apmeklēt Ģenerālpadomes sanāksmes, taču viņiem nav balsstiesību.

Pienākumi

Ģenerālpadomi var uzskatīt par pagaidu institūciju. Tā pilda no Eiropas Monetārā institūta pārņemtos uzdevumus, kas ECB jāveic Ekonomikas un monetārās savienības trešajā posmā, ņemot vērā, ka visas ES dalībvalstis vēl nav ieviesušas euro.
Ģenerālpadome arī palīdz:

  • pildīt ECB padomdevēja funkcijas;
  • vākt statistisko informāciju;
  • sagatavot ECB gada pārskatu;
  • izstrādāt nepieciešamos noteikumus, lai standartizētu grāmatvedības uzskaiti un ziņojumus par NCB veiktajām operācijām;
  • veikt pasākumus saistībā ar ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas izveidi, kas nav noteikti Līgumā;
  • noteikt ECB darbinieku nodarbināšanas kārtību;
  • veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai neatsaucami fiksētu to dalībvalstu valūtu kursus attiecībā pret euro, uz kurām attiecas izņēmums.

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem Ģenerālpadomi likvidēs, kad visas ES dalībvalstis būs ieviesušas vienoto valūtu.

Locekļi

Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)

ECB prezidente

Luiss de Gindoss (Luis de Guindos)

ECB viceprezidents

Pjērs Vunšs (Pierre Wunsch)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, prezidents

Dimitars Radevs (Dimitar Radev)

Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka), prezidents

Alešs Mihls (Aleš Michl)

Česká národní banka, prezidents

Kristians Ketels Tomsens (Christian Kettel Thomsen)

Danmarks Nationalbank, prezidents

Joahims Nāgels (Joachim Nagel)

Deutsche Bundesbank, prezidents

Madiss Millers (Madis Müller)

Eesti Pank, prezidents

Gabriels Maklufs (Gabriel Makhlouf)

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, prezidents

Jannis Sturnars (Yannis Stournaras)

Bank of Greece, prezidents

Tiks iecelts amatā

Banco de España, prezidents

Fransuā Vilerojs de Galo (François Villeroy de Galhau)

Banque de France, prezidents

Boriss Vujčičs (Boris Vujčić)

Hrvatska narodna banka, prezidents

Fabio Paneta (Fabio Panetta)

Banca d'Italia, prezidents

Hristoduls Pacalidis (Christodoulos Patsalides) (Christodoulos Patsalides)

Central Bank of Cyprus, prezidents

Mārtiņš Kazāks

Latvijas Banka, prezidents

Ģedimins Šimkus (Gediminas Šimkus)

Lietuvos bankas, valdes priekšsēdētājs

Gastons Reinešs (Gaston Reinesch)

Banque centrale du Luxembourg, prezidents

Ģerģs Matolči (György Matolcsy)

Magyar Nemzeti Bank, prezidents

Edvards Šikluna (Edward Scicluna)

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, prezidents

Klāss Knots (Klaas Knot)

De Nederlandsche Bank, prezidents

Roberts Holcmans (Robert Holzmann)

Oesterreichische Nationalbank, prezidents

Adams Glapiņskis (Adam Glapiński)

Narodowy Bank Polski, prezidents

Mariu Sentenu (Mário Centeno)

Banco de Portugal, prezidents

Mugurs Konstantins Isaresku (Mugur Constantin Isărescu)

Banca Națională a României, prezidents

Boštjans Vasle (Boštjan Vasle)

Banka Slovenije, prezidents

Peters Kažimirs (Peter Kažimír)

Národná banka Slovenska, prezidents

Olli Rēns (Olli Rehn)

Suomen Pankki - Finlands Bank, prezidents

Ēriks Tedēns (Erik Thedéen)

Sveriges riksbank, prezidents

Visas šīs sadaļas lapas