SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Det Generelle Råd

Det Generelle Råd består af ECB's formand og næstformand samt cheferne for de nationale centralbanker i EU-landene.

Med andre ord omfatter Det Generelle Råd repræsentanter for alle eurolande og alle EU-lande uden for euroområdet.

De øvrige medlemmer af ECB's direktion, formanden for Rådet og et medlem af Europa-Kommissionen kan deltage i møderne i Det Generelle Råd uden stemmeret.

Ansvarsområder

Det Generelle Råd kan betragtes som et overgangsorgan. Her udføres de opgaver, der er overtaget fra Det Europæiske Monetære Institut, og som ECB – fordi ikke alle EU-lande har indført euroen – fortsat skal udføre i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union.
Det Generelle Råd bidrager desuden til:

  • ECB's rådgivende funktioner
  • indsamlingen af statistisk information
  • udarbejdelsen af ECB's årsberetninger
  • fastsættelsen af de nødvendige regler for standardisering af bogføringen og af beretningerne om de transaktioner, der foretages af de nationale centralbanker
  • vedtagelsen af de foranstaltninger til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskuddet i ECB, som ikke er fastsat i traktaten
  • fastsættelsen af ansættelsesvilkårene for ECB's ansatte
  • de nødvendige forberedelser med henblik på den uigenkaldelige fastlåsning af vekselkurserne for valutaerne i "medlemsstater med dispensation" over for euroen.

I overensstemmelse med statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank opløses Det Generelle Råd, når alle EU's medlemsstater har indført den fælles valuta.

Medlemmer

Christine Lagarde

Formand for ECB

Luis de Guindos

Næstformand for ECB

Pierre Wunsch

Centralbankchef, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Centralbankchef, Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)

Aleš Michl

Centralbankchef, Česká národní banka

Christian Kettel Thomsen

Nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank

Joachim Nagel

Formand, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Centralbankchef, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Centralbankchef, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Centralbankchef, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Centralbankchef, Banco de España

François Villeroy de Galhau

Centralbankchef, Banque de France

Boris Vujčić

Centralbankchef, Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

Centralbankchef, Banca d'Italia

Christodoulos Patsalides

Centralbankchef, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Centralbankchef, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

Bestyrelsesformand, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Centralbankchef, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

Centralbankchef, Magyar Nemzeti Bank

Edward Scicluna

Centralbankchef, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Formand, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Centralbankchef, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Centralbankchef, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Centralbankchef, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Centralbankchef, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Centralbankchef, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Centralbankchef, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Centralbankchef, Suomen Pankki - Finlands Bank

Erik Thedéen

Centralbankchef, Sveriges riksbank

Alle sider i dette afsnit