SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
Den engelske version af denne webside er blevet opdateret med nyere information.

Årsberetning

I årsberetningen beskrives de opgaver og aktiviteter, som Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) varetager, og der redegøres for Eurosystemets pengepolitik. Årsberetningen udkommer som regel i foråret det følgende år og fremlægges af et af ECB's direktionsmedlemmer for Europa-Parlamentet i en offentlig høring.

2022

i tal

+3,5pct.

Svækket økonomisk vækst

Euroområdets økonomiske genopretning efter pandemien fortsatte i 1. halvår, men svækkedes betydeligt i 2. halvår. Samlet set steg BNP med 3,5 pct.

Mere om økonomisk vækst
+250basispoint

ECB begyndte at hæve de officielle renter

I juli hævede Styrelsesrådet ECB's officielle renter for første gang i mere end 10 år og afsluttede dermed en epoke med negative pengepolitiske renter. Renterne blev hævet med 250 basispoint i løbet af 2. halvår 2022 for at bringe inflationen tilbage hen imod målet på 2 pct. på mellemlangt sigt.

Vores pengepolitik
20år

20-års jubilæum for indførelsen af eurosedler og
-mønter i cirkulation

Indførelsen af eurosedler og -mønter i 2002 var en milepæl i europæisk historie, som betød, at vi kunne putte et håndgribeligt tegn på europæisk integration i lommen.

Få mere at vide

Årsberetningen fremlægges for Europa-Parlamentet

Læs Luis de Guindos' tale til Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg i denne anledning.

Læs talen

Hele årsberetningen

Se tilbage på ECB's aktiviteter, og læs om vores vurdering af økonomien sidste år.

Se hele årsberetningen

Feedbackredegørelse

Denne feedbackredegørelse, som blev offentliggjort i forbindelse med forelæggelsen af ECB's årsberetning 2022 for Europa-Parlamentet, indeholder svar på de spørgsmål og anmodninger, som Europa-Parlamentet stillede i sin beslutning om sidste års årsberetning.

Læs hele redegørelsen

Årsregnskab

Årsregnskabet viser ECB's finansielle stilling og resultaterne af vores aktiviteter. Det er en del af ECB's årsberetning, men offentliggøres før årsberetningen, nemlig i februar. Se den seneste og tidligere udgaver.

Årsregnskab
SE OGSÅ

Relaterede emner

Rapporteringsforpligtelser

ECB er en uafhængig institution, som har beføjelse til at anvende sine instrumenter, som den skønner det nødvendigt for at udføre sine opgaver og opfylde sit mandat. Ansvarlighed er det nødvendige modstykke til denne uafhængighed.

Ansvarlighed

Webcasts

ECB's formand og andre direktionsmedlemmer deltager jævnligt i høringer i Europa-Parlamentet.

Høringer i Europa-Parlamentet

Alle sider i dette afsnit