SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Årsberetning

I årsberetningen beskrives de opgaver og aktiviteter, som Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) varetager, og der redegøres for Eurosystemets pengepolitik. Årsberetningen udkommer som regel i foråret det følgende år og fremlægges af et af ECB's direktionsmedlemmer for Europa-Parlamentet i en offentlig høring.

2023

i tal

2,9pct. i december

Inflationen i euroområdet faldt brat, men den var fortsat for høj

Den samlede inflation i euroområdet lå på 2,9 pct. i december 2023 mod 9,2 pct. i december 2022. Den lå fortsat over vores mål på 2 pct.

Mere om inflation
+200basispoint

ECB forhøjede de officielle renter yderligere

ECB forhøjede de officielle renter med yderligere 200 basispoint i løbet af 2023, hvilket bragte renten på indlånsfaciliteten op på 4 pct. Den pengepolitiske stramning slog kraftigt igennem på økonomien.

Vores pengepolitik
25år

I år fejrede ECB 25-års jubilæum

I 2023 fejrede ECB 25-års jubilæum med budskabet "værdien af enhed i en verden i forandring".

Læs mere om kommunikation og gennemsigtighed i ECB's politik

Årsberetningen fremlægges for Europa-Parlamentet

Læs den tale, Luis de Guindos holdt for Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg i denne anledning.

Læs talen

Hele årsberetningen

Se tilbage på ECB's aktiviteter, og læs om vores vurdering af økonomien sidste år.

Læs hele årsberetningen 2023

Feedbackredegørelse

Denne feedbackredegørelse, som blev offentliggjort i forbindelse med aflæggelsen af ECB's årsberetning 2023 for Europa-Parlamentet, indeholder svar på de spørgsmål og anmodninger, som Europa-Parlamentet stillede i sin beslutning om sidste års årsberetning.

Læs hele redegørelsen

Årsregnskab

Årsregnskabet viser ECB's finansielle stilling og resultaterne af vores aktiviteter. Det er en del af ECB's årsberetning, men offentliggøres før årsberetningen, nemlig i februar. Se den seneste og tidligere udgaver.

Årsregnskab
SE OGSÅ

Relaterede emner

Rapporteringsforpligtelser

ECB er en uafhængig institution, som har beføjelse til at anvende sine instrumenter, som den skønner det nødvendigt for at udføre sine opgaver og opfylde sit mandat. Ansvarlighed er det nødvendige modstykke til denne uafhængighed.

Ansvarlighed

Webcasts

ECB's formand og andre direktionsmedlemmer deltager jævnligt i høringer i Europa-Parlamentet.

Høringer i Europa-Parlamentet

Alle sider i dette afsnit