SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Adgang til at hæve og betale med kontanter

Kontanter spiller fortsat en vigtig samfundsmæssig rolle, og de er uundværlige for enhver økonomi. Vores undersøgelser viser, at de fleste borgere i euroområdet finder det vigtigt at kunne betale med kontanter, og at kontanter er den hyppigst anvendte betalingsmåde i butikker i euroområdet.

ECB og de nationale centralbanker i euroområdet skal sikre, at der er let adgang til kontanter, og at kontantbetalinger accepteres. Vi tilslutter os derfor Europa-Kommissionens forslag til en ny EU-forordning, der skal styrke eurosedlers og -mønters status som lovligt betalingsmiddel. Formålet med forslaget er at sikre, at adgangen til og accept af betaling med eurosedler og -mønter er garanteret ved lov i hele euroområdet. 

Adgang til kontanter 

Ved at sikre let adgang beskyttes kontanters rolle som lovligt betalingsmiddel, og det sikres, at kontanter fortsat kan bruges til betalinger i hverdagen. Forbrugernes valg af betalingsmåde kan påvirkes af, hvor let det er for dem at hæve penge.

Eurolandene er hver især ansvarlige for at sikre, at borgere og virksomheder har tilstrækkelig og effektiv adgang til kontanter i hele landet, både i byerne og i landdistrikterne.

Eurosystemets rolle

Kontanter udstedt af nationale centralbanker distribueres til forretningsbanker, så de kan opfylde kundernes behov for kontanter. ECB og de nationale centralbanker analyserer kontanttjenesterne i hele euroområdet med henblik på at identificere eventuelle mangler i adgangen til kontanter. Vi har eksempelvis udviklet en fælles metode til at analysere adgangen til kontanttjenester, fx kontantautomater og bankfilialer, for borgerne i euroområdet. Eurolandene kan om nødvendigt indføre lovgivning, der pålægger forretningsbanker og andre institutter at sikre en tilstrækkelig og effektiv adgang til kontanter.

Eurosystemet har også fastsat regler for bankerne, som gør det muligt for dem at recirkulere pengesedler effektivt og begrænse omkostningerne til kontanthåndtering. De nationale centralbanker har desuden tilstrækkelige kontantreserver til at kunne imødekomme pludselige og uforudsigelige stigninger i efterspørgslen på pengesedler, fx i tilfælde af en krise eller et midlertidigt nedbrud i de elektroniske betalingssystemer.

Vi sikrer, at den løbende efterspørgsel på eurosedler opfyldes. Der er ca. 120.000 filialer af kreditinstitutter og over 260.000 pengeautomater i euroområdet, hvilket giver borgerne mulighed for at få adgang til deres penge på en effektiv måde. 

Flere måder at hæve kontanter på

Kontanter kan først og fremmest hæves i pengeautomater og bankfilialer. Desuden kan detailbutikker i nogle eurolande tillade deres kunder at hæve begrænsede kontantbeløb.

"Hæve over beløbet"

Også kaldet "kontant forskud". Du kan spørge ved kassen, om du kan få det beløb, du ønsker at hæve, lagt til det samlede beløb og derefter betale med dit betalingskort eller din mobile enhed og få udbetalt det ønskede beløb i kontanter.

"Hæve kontanter i butikken"

Du kan hæve kontanter på din konto i en butik uden at købe noget.

Vil du vide mere?

I videoen kan du se, hvordan det fungerer i praksis, når man hæver over beløbet eller hæver kontanter i en butik.

Betaling med kontanter

Eurosedler og -mønter er et lovligt betalingsmiddel i euroområdet. Det betyder, at butikker og virksomheder ikke kan afvise kontantbetalinger, medmindre parterne tidligere har aftalt et andet betalingsmiddel. Generelt skal offentlige myndigheder og tjenesteydere også tage imod kontanter, medmindre andet fremgår af lovgivningen.

Europa-Kommissionen har foreslået en forordning, der skal præcisere eurosedlers og -mønters juridiske status som lovligt betalingsmiddel i EU-lovgivningen. Forslaget definerer også de få tilfælde, hvor kontantbetalinger kan afvises, fx hvis virksomheden ikke har nok byttepenge, eller hvis parterne har aftalt et andet betalingsmiddel.

ECB hilser Kommissionens forslag til en forordning i euroområdet velkommen og udtrykker i en udtalelse sin bekymring over, at eurosedler og -mønters status som lovligt betalingsmiddel i euroområdet kan blive undermineret, hvis detailhandlende i stigende grad afviser kontantbetalinger. Eurosystemet analyserer mulighederne for at betale med kontanter i euroområdet og informerer de kompetente myndigheder og organer om eventuelle problemer. 

Alle sider i dette afsnit