SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosedlernes miljøaftryk

Eurosystemet har forpligtet sig til at gøre eurosedlerne så miljøvenlige som muligt og samtidig sikre, at kontanter er almindeligt tilgængelige og accepterede.

Piero Cipollone, medlem af ECB's direktion

Eurosystemets kontantstrategi skitserer vores forpligtelser med hensyn til eurokontanter. Kontanter er en vigtig del af vores økonomi, og vi ønsker at sikre, at de forbliver tilgængelige for alle. Vi er også nødt til at sikre, at eurosedlerne er så miljøvenlige som muligt.

Hvad er miljøaftrykket ved at betale med eurosedler?

En persons årlige brug af eurosedler som betalingsinstrument svarer til at køre otte kilometer i bil. Det er et af de vigtigste resultater af undersøgelsen af produkters miljøaftryk (PEF).

Det er en vurdering baseret på en metode udviklet af Europa-Kommissionen, og den bygger på en livscyklusvurdering, der blev gennemført i 2004 for at måle miljøpåvirkningen fra den første serie eurosedler. Resultatet af den første undersøgelse resulterede i foranstaltninger til at mindske miljøpåvirkningen, fx et skift i retning af 100 pct. bæredygtig bomuld i produktionen og et forbud mod at bortskaffe affald fra pengesedler i deponeringsanlæg.

Undersøgelsen omhandler hele livscyklussen for eurosedler fra anskaffelse af råmaterialer og produktion til distribution og bortskaffelse. Resultaterne viser, hvor vi har gjort gode fremskridt og hjælper os med at finde flere måder at reducere vores pengesedlers miljøaftryk på.

De vigtigste resultater af vores miljøkonsekvensvurdering

Miljøpåvirkningen er meget lav

Miljøaftrykket fra en persons årlige betalinger med eurosedler svarer til at køre otte kilometer i en bil eller kun 0,01 pct. af vedkommendes samlede miljøpåvirkning.

Mere om de samlede resultater

Vi har allerede gjort gode fremskridt

Anvendelse af mere bæredygtig bomuld og forbud mod deponering af seddelaffald har allerede haft en positiv effekt.


Mere om, hvad vi har gjort

Vigtigste områder med indvirkning på miljøet

Da eurosedler er i omløb i mange år, er distributionen en af de største bidragydere til deres miljøaftryk.

Mere om årsagerne

Undersøgelsen af produkters miljøaftryk


Fremadrettet

Vi arbejder løbende på at gøre eurosedlerne mere miljøvenlige, og vi ser på, hvordan vi kan forbedre materialer og komponenter i fremstillingen af eurosedler.

Producenter af kontantautomater og banker har også taget skridt til at reducere miljøaftrykket fra kontantautomaterne og kontantkredsløbsinfrastrukturen. Det overvejes også, hvordan man kan reducere miljøaftrykket fra transport af pengesedler ved hjælp af mere bæredygtige brændstoffer og energikilder.

Der er omfattende forskning og udvikling i gang, som har til formål at finde alternative metoder til bortskaffelse af affald fra pengesedler, fx genanvendelse og genbrug af affaldsmaterialer.

Resultaterne af PEF-undersøgelsen tages i betragtning ved udviklingen af fremtidige eurosedler.


Mere

Flere oplysninger

Se de ofte stillede spørgsmål om undersøgelsen af produkters miljøaftryk for yderligere oplysninger.

Ofte stillede spørgsmål

For medierne

I den tilhørende pressemeddelelse fremhæves centrale dele af undersøgelsen af produkters miljøaftryk.

Pressemeddelelse

Alle sider i dette afsnit