SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ofte stillede spørgsmål om undersøgelsen af produkters miljøaftryk for eurosedler

Spørgsmål 1 På grundlag af resultaterne af undersøgelsen af produkters miljøaftryk, hvordan påvirker eurosedlerne miljøet?

I undersøgelsen af produkters miljøaftryk konkluderes det, at miljøpåvirkningen fra en person, som betaler med eurosedler inden for euroområdet i løbet af et år, er lav. Den svarer til påvirkningen fra at køre 8 km i bil, eller 0,01 pct. af en europæers samlede miljøpåvirkning.

Spørgsmål 2 Er det første gang, I undersøger eurosedlernes miljøpåvirkning?

Nej. I 2004 gennemførte vi en livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA) for at måle miljøpåvirkningen fra den første serie eurosedler. En LCA er en internationalt anerkendt ramme til vurdering af miljøpåvirkningen fra et produkt, fx en pengeseddel. Den ser på alle trin af et produkts livscyklus lige fra begyndelsen (indvinding af råmaterialer) til slutningen (endelig bortskaffelse). Resultaterne blev brugt til at gennemføre foranstaltninger til at mindske eurosedlernes miljøpåvirkning, fx blev almindelig bomuld i seddelpapiret erstattet med bæredygtig bomuld.

Spørgsmål 3 Hvilken metode anvendes til fastlæggelse af et produkts miljøaftryk?

Metoden til fastlæggelse af produkters miljøaftryk (Product Environmental Footprint, PEF) er beslægtet med metoden til livscyklusvurdering, som optræder i svaret på det foregående spørgsmål. Den blev udviklet af Europa-Kommissionen til vurdering af miljøaftrykket fra lignende produkter og tjenesteydelser. PEF-metoden dækker 16 miljøpåvirkninger, herunder klimaændringer forårsaget af udledning af drivhusgasser samt arealudnyttelse og brug af vand. Dette er første gang, en PEF-metode er blevet brugt til at undersøge miljøpåvirkningen fra pengesedler som betalingsinstrument.

Spørgsmål 4 Hvorfor valgte I PEF-metoden?

PEF-resultaterne gør det lettere at sammenligne miljøaftrykket fra forskellige slags produkter og tjenesteydelser. PEF-metoden giver også klar vejledning, krav og tekniske detaljer om, hvordan miljøpåvirkningen fra pengesedler som betalingsinstrument kan vurderes. Den giver en fair og upartisk bedømmelse af det indviklede netværk af interessenter i eurosedlernes kredsløb, uanset interessenternes størrelse, industrisektor eller geografiske placering.

Spørgsmål 5 Kan LCA- og PEF-resultater sammenlignes?

Eftersom LCA-undersøgelsen fra 2004 og den aktuelle PEF-undersøgelse ikke anvendte den samme funktionelle enhed eller metode, er det ikke muligt at sammenligne dem direkte.

Spørgsmål 6 Hvilke forholdsregler vil blive truffet som følge af PEF-undersøgelsen?

Eurosystemet har som mål at mindske kontanters miljøaftryk. Undersøgelsen af produkters miljøaftryk bliver udgangspunkt for fastlæggelse af miljømål og for at tage konkrete skridt til forbedring såvel som gennemgang og supplering af eksisterende initiativer. Undersøgelsen vil også blive brugt til at vurdere, hvordan eventuelle ændringer af sedlernes egenskaber vil påvirke kontantkredsløbets miljøaftryk.

Spørgsmål 7 Er eurosedler mere eller mindre miljøvenlige end andre betalingsmidler?

Dette er første gang, Eurosystemet har anvendt PEF-metoden til at undersøge miljøpåvirkningen fra eurosedler. Vi ved endnu ikke, hvordan betaling med pengesedler klarer sig i forhold til andre betalingsmidler, men vi er ved at undersøge muligheden for at gennemføre en tilsvarende undersøgelse af andre måder at betale på.

Spørgsmål 8 Kommer der endnu en PEF-undersøgelse af pengesedler i fremtiden?

Det er hensigten, at Eurosystemet regelmæssigt vil gentage tilsvarende undersøgelser.