Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Usein kysyttyä eurosetelien ympäristöjalanjälkeä koskevasta tutkimuksesta

1. Mikä on eurosetelien ympäristövaikutus tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskevan tutkimuksen perusteella?

Tutkimus osoittaa, että yhden henkilön setelimaksuista euroalueella syntyy vuodessa vain hyvin pieni ympäristöjalanjälki. Yhtä suuri ympäristöjalanjälki syntyisi, jos hän ajaisi 8 kilometrin pituisen automatkan, ja jalanjäljen osuus on vain 0,01 % hänen yhteenlasketusta ympäristövaikutuksestaan.

2. Tutkittiinko setelien ympäristövaikutusta nyt ensimmäisen kerran?

Ei. Jo vuonna 2004 tehtiin elinkaariarviointi, jossa selvitettiin ensimmäisen eurosetelisarjan ympäristövaikutusta. Elinkaariarviointi on kansainvälisesti tunnustettu menetelmä, jolla voidaan arvioida monenlaisten tuotteiden – myös setelien – ympäristövaikutusta. Siinä tarkastellaan tuotteen elinkaarta alusta loppuun, raaka-ainehankinnasta aina tuotteen lopulliseen hävittämiseen. Elinkaariarvioinnin perusteella eurosetelien ympäristövaikutusta alettiin pienentää esimerkiksi korvaamalla setelipaperissa käytetty tavanomainen puuvilla kestävästi tuotetulla puuvillalla.

3. Mikä on tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskeva menetelmä?

Tuotteen ympäristöjalanjälkeä (Product Environmental Footprint, PEF) koskeva menetelmä liittyy edellisessä vastauksessa mainittuun elinkaariarviointimenetelmään. Euroopan komission kehittämällä PEF-menetelmällä arvioidaan samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen ympäristöjalanjälkeä. PEF-menetelmä kattaa 16 ympäristövaikutusta, kuten kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaman ilmastonmuutoksen, sekä maan ja veden käytön. PEF-menetelmällä tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa maksuvälinekäytössä olevista seteleistä aiheutuvaa ympäristövaikutusta.

4. Miksi valittiin juuri tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskeva menetelmä?

Erityyppisten tavaroiden ja palvelujen aiheuttamaa ympäristöjalanjälkeä on helpompi vertailla juuri tuotteen ympäristöjalanjälkeä (PEF) koskevalla menetelmällä. PEF-menetelmään sisältyy myös selkeitä ohjeita, vaatimuksia ja teknisiä tietoja siitä, miten setelien maksuvälinekäytön ympäristövaikutusta voidaan arvioida. PEF-menetelmällä eurosetelien kierron eri vaiheen toimijoista voidaan tehdä oikeudenmukainen ja tasapuolinen arviointi toimijoiden kokoon, toimialaan tai maantieteelliseen sijaintiin katsomatta.

5. Voiko elinkaariarvioinnin ja tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskevan tutkimuksen tuloksia verrata keskenään?

Vuoden 2004 elinkaariarvioinnissa ja nyt tehdyssä ympäristöjalanjälkitutkimuksessa käytettiin eri toiminnallisia yksiköitä ja menetelmiä, joten tutkimusten tuloksia ei voi suoraan verrata keskenään.

6. Mihin toimiin tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskevan tutkimuksen perusteella ryhdytään?

Eurojärjestelmän tavoitteena on pienentää käteisrahan ympäristöjalanjälkeä. Tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskeva tutkimus on lähtökohtana ympäristötavoitteille ja konkreettisille parannustoimille sekä nykyisten hankkeiden arvioinnille ja täydentämiselle. Tutkimuksen avulla myös arvioidaan, miten setelien ominaisuuksien mahdolliset muutokset vaikuttavat käteisrahan kierron aiheuttamaan ympäristöjalanjälkeen.

7. Ovatko eurosetelit ympäristöystävällisempiä kuin muut maksutavat?

Eurojärjestelmä tutki eurosetelien ympäristövaikutusta PEF-menetelmällä nyt ensimmäistä kertaa. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, miten setelimaksamista voidaan verrata muihin maksutapoihin, mutta eurojärjestelmä selvittää parhaillaan, voidaanko samanlainen tutkimus tehdä myös muista maksutavoista.

8. Tehdäänkö setelien ympäristöjalanjälkeä koskeva tutkimus uudelleen?

Eurojärjestelmän tarkoituksena on tehdä vastaavia tutkimuksia jatkossakin säännöllisin väliajoin.