Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

DUK apie produkto aplinkosauginio pėdsako tyrimą, atliktą su eurų banknotais

1 klausimas. Remiantis produkto aplinkosauginio pėdsako tyrimo rezultatais, koks yra banknotų poveikis aplinkai?

Produkto aplinkosauginio pėdsako tyrime daroma išvada, kad vienam asmeniui euro zonoje vienerius metus mokant eurų banknotais padaromas labai mažas poveikis aplinkai. Jis prilygsta važiavimui automobiliu 8 km, arba 0,01 % vieno Europos gyventojo sukeliamo poveikio aplinkai bendros reikšmės.

2 klausimas. Ar banknotų poveikį aplinkai tiriate pirmą kartą?

Ne. Siekdami įvertinti pirmosios serijos eurų banknotų poveikį aplinkai, 2004 m. atlikome banknotų gyvavimo ciklo analizę (GCA). GCA yra tarptautiniu mastu pripažinta produkto, pavyzdžiui, banknotų, poveikio aplinkai vertinimo metodika. Pagal ją vertinami visi produkto gyvavimo ciklo etapai – nuo pradžios (žaliavų gavybos) iki pabaigos (galutinio atliekų šalinimo). Jos rezultatais buvo vadovautasi įgyvendinant priemones, kuriomis mažinamas eurų banknotų poveikis aplinkai, pavyzdžiui, banknotų gamyboje įprastą banknotų popieriaus medvilnę pakeičiant tvaria medvilne.

3 klausimas. Kokia yra produkto aplinkosauginio pėdsako tyrimo metodika?

Produkto aplinkosauginio pėdsako metodika yra pagrįsta gyvavimo ciklo analizės metodu, paminėtu atsakyme į ankstesnį klausimą. Ją sukūrė Europos Komisija, norėdama įvertinti į eurų banknotus panašių produktų ir paslaugų aplinkosauginį pėdsaką. Produkto aplinkosauginio pėdsako metodika apima 16 poveikio aplinkai kategorijų, tokių kaip klimato kaita, kurią sukelia išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, arba žemės ir vandens naudojimas. Tai pirmas kartas, kai produkto aplinkosauginio pėdsako metodika buvo naudota banknotų kaip mokėjimo priemonės poveikiui aplinkai tirti.

4 klausimas. Kodėl pasirinkote būtent produkto aplinkosauginio pėdsako metodiką?

Remiantis produkto aplinkosauginio pėdsako tyrimo rezultatais yra lengviau palyginti įvairių rūšių produktų ir paslaugų aplinkosauginį pėdsaką. Produkto aplinkosauginio pėdsako metodikoje taip pat pateikiamos aiškios gairės, reikalavimai ir techninė informacija apie tai, kaip reikia vertinti banknotų kaip mokėjimo priemonės poveikį aplinkai. Joje pateikiamas teisingas ir nešališkas sudėtingo grynųjų pinigų cikle dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų tinklo vertinimas, neatsižvelgiant į tų subjektų dydį, pramonės sektorių ar geografinę vietą.

5 klausimas. Ar gyvavimo ciklo analizės ir produkto aplinkosauginio pėdsako tyrimo rezultatai yra tarpusavyje palyginami?

Kadangi 2004 m. atliktoje gyvavimo ciklo analizėje ir dabartiniame produkto aplinkosauginio pėdsako tyrime nebuvo naudojamas tas pats funkcinis vienetas ar metodika, tiesioginio palyginimo atlikti neįmanoma.

6 klausimas. Kokių veiksmų bus imtasi atlikus produkto aplinkosauginio pėdsako tyrimą?

Eurosistema siekia sumažinti grynųjų pinigų aplinkosauginį pėdsaką. Produkto aplinkosauginio pėdsako tyrimas taps atskaitos tašku nustatant aplinkosauginius tikslus ir imantis konkrečių tobulinimo veiksmų, taip pat peržiūrint ir papildant esamas iniciatyvas. Tyrimas taip pat bus naudojamas siekiant įvertinti, kaip dėl galimų banknotų savybių pakeitimų keistųsi grynųjų pinigų ciklo aplinkosauginis pėdsakas.

7 klausimas. Ar eurų banknotai aplinką tausoja daugiau nei kitos mokėjimo priemonės ar mažiau?

Tai pirmas kartas, kai analizuodama eurų banknotų poveikį aplinkai Eurosistema taikė produkto aplinkosauginio pėdsako metodiką. Šiame etape mes nežinome, kiek skiriasi atsiskaitymo banknotais poveikis aplinkai nuo atsiskaitymo kitomis mokėjimo priemonėmis daromo poveikio, tačiau šiuo metu tiriame galimybę atlikti panašų tyrimą ir su kitais mokėjimo būdais.

8 klausimas. Ar ateityje bus pakartotas produkto aplinkosauginio pėdsako tyrimas su eurų banknotais?

Eurosistemoje panašius tyrimus ketinama kartoti periodiškai.