Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vanliga frågor om produktstudien om miljöavtryck av eurosedlar

1. Baserat på resultaten av produktstudien, vad är sedlarnas miljöpåverkan?

I studien om produktmiljöavtryck dras slutsatsen att miljöpåverkan av en person som betalar med eurosedlar i euroområdet under loppet av ett år är mycket låg. Det motsvarar effekten av att köra bil i 8 km, eller 0,01 % av den totala miljöpåverkan från en europé.

2. Är det första gången sedlarnas miljöpåverkan undersöks?

Nej. Under 2004 genomförde vi en livscykelanalys (LCA) för att mäta miljöpåverkan av den första serien eurosedlar. LCA är ett internationellt erkänt ramverk för att utvärdera en produkts miljöpåverkan, t.ex. en sedel. Den tittar på alla stadier av en produkts livscykel, från början (utvinning av råvara) till slut (slutförvaring). Resultaten användes för att genomföra åtgärder för att minska eurosedlarnas miljöpåverkan, t.ex. att ersätta konventionell bomull med hållbar bomull i sedelpapper.

3. Vad är metoden för produkters miljöavtryck?

Metoden för produkters miljöavtryck (PEF) är relaterad till den livscykelanalysmetod som nämns i svaret på föregående fråga. Den har utvecklats av Europeiska kommissionen för att utvärdera miljöavtrycket av liknande produkter och tjänster. PEF-metoden omfattar 16 miljöpåverkande effekter, inklusive klimatförändringar, som orsakas av utsläpp av växthusgaser, markanvändning och vattenanvändning. Detta är första gången en PEF-metod har använts för att studera sedlars miljöpåverkan som betalningsinstrument.

4. Varför valdes PEF-metoden?

Resultaten från denna metod gör det lättare att jämföra miljöavtrycket av olika typer av produkter och tjänster. PEF-metoden ger också tydlig vägledning för, krav på samt tekniska detaljer om hur man bedömer sedlars miljöpåverkan som betalningsinstrument. Den ger en rättvis och opartisk bedömning av det komplexa nätverket av intressenter i eurokontantcykeln, oavsett storlek, industrisektor eller geografiskt läge.

5. Är livscykelanalysen och PEF-resultaten jämförbara?

Eftersom livscykelanalysen 2004 och den aktuella PEF-studien inte har använt samma funktionella enhet eller metod är det inte möjligt att göra direkta jämförelser.

6. Vilka åtgärder kommer att vidtas som ett resultat av PEF-studien?

Eurosystemets mål är att minska kontanternas miljöavtryck. PEF-studien kommer att utgöra utgångspunkten för att fastställa miljömål och vidta konkreta åtgärder mot förbättringar samt för att se över och komplettera befintliga initiativ. Studien kommer också att användas för att bedöma hur eventuella förändringar av sedelfunktionerna kommer att påverka kontantcykelns miljöavtryck.

7 Är eurosedlar mindre eller mer miljövänliga än andra betalningsmedel?

Detta är första gången som Eurosystemet har använt PEF-metoden för att studera eurosedlarnas miljöpåverkan. I det här skedet vet vi inte hur betalning med sedlar jämförs med andra betalningsmedel men vi undersöker för närvarande möjligheten att genomföra en liknande studie för andra betalningssätt.

8. Kommer PEF-studien av sedlar att upprepas i framtiden?

Avsikten är att liknande studier regelbundet ska göras av Eurosystemet.