Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Najčastejšie otázky o štúdii environmentálnej stopy eurových bankoviek

1. Aký environmentálny dosah majú bankovky podľa výsledkov štúdie environmentálnej stopy výrobku?

Podľa záverov štúdie environmentálnej stopy výrobku je environmentálny vplyv platieb eurovými bankovkami na osobu v eurozóne počas jedného roka veľmi nízky. Zodpovedá vplyvu jazdy autom na vzdialenosť 8 km, resp. 0,01 % celkového environmentálneho vplyvu aktivít občana Európy.

2. Ide o prvú štúdiu environmentálneho vplyvu bankoviek?

Nie, v roku 2004 sme uskutočnili hodnotenie životného cyklu (Life Cycle Assessment – LCA) s cieľom zmerať environmentálny vplyv prvej série eurových bankoviek. LCA je medzinárodne uznávaný rámec hodnotenia environmentálneho vplyvu výrobkov, ako napríklad bankoviek. Zohľadňuje všetky fázy životného cyklu výrobku od začiatku (ťažba surovín) do konca (likvidácia). Na základe výsledkov hodnotenia boli zavedené opatrenia na zníženie vplyvu eurových bankoviek na životné prostredie, ako napríklad nahradenie konvenčnej bavlny v bankovkovom papieri udržateľnou bavlnou.

3. Aká metodika sa používa v štúdii environmentálnej stopy výrobku?

Metodika štúdie environmentálnej stopy výrobku (Product Environmental Footprint – PEF) sa podobá metóde použitej v rámci hodnotenia LCA spomínaného v odpovedi na predchádzajúcu otázku. Vyvinula ju Európska komisia na účely posudzovania environmentálnej stopy podobných výrobkov a služieb. Metodika PEF zahŕňa 16 druhov vplyvu na životné prostredie vrátane zmeny klímy spôsobenej emisiami skleníkových plynov, využívaním pôdy a využívaním vody. Metodika PEF bola v tomto prípade použitá na zistenie environmentálneho vplyvu bankoviek ako platobného nástroja po prvýkrát.

4. Prečo bola zvolená práve metodika environmentálnej stopy výrobku?

Výsledky PEF uľahčujú porovnávanie environmentálnej stopy rôznych druhov výrobkov a služieb. Metodika PEF tiež obsahuje jednoznačné pokyny, požiadavky a technické podrobnosti o spôsobe posudzovania vplyvu bankoviek ako platobného nástroja na životné prostredie. Umožňuje spravodlivé a nezaujaté hodnotenie komplexnej siete strán zainteresovaných v eurovom hotovostnom cykle bez ohľadu na ich veľkosť, priemyselné odvetvie alebo geografickú polohu.

5. Sú výsledky hodnotenia životného cyklu a environmentálnej stopy výrobku porovnateľné?

Hodnotenie životného cyklu z roku 2004 a súčasná štúdia environmentálnej stopy výrobku používajú odlišné funkčné jednotky a metodiku, preto sa ich výsledky nedajú priamo porovnávať.

6. Aké opatrenia budú prijaté na základe štúdie o environmentálnej stope výrobku?

Cieľom Eurosystému je redukcia environmentálnej stopy hotovosti. Štúdia o environmentálnej stope výrobku bude východiskom pre stanovenie environmentálnych cieľov a prijatie konkrétnych krokov na zlepšenie výsledkov. Na jej základe sa tiež uskutoční revízia a doplnenie existujúcich iniciatív. Štúdia zároveň umožní posúdiť, ako by potenciálne zmeny prvkov bankoviek ovplyvnili environmentálnu stopu hotovostného cyklu.

7. Ako sú na tom eurové bankovky z hľadiska šetrnosti k životnému prostrediu v porovnaní s inými platobnými prostriedkami?

Ide o prvú štúdiu environmentálneho vplyvu eurových bankoviek, ktorú Eurosystém realizuje pomocou metodiky environmentálnej stopy výrobku. V tejto fáze nevieme, či je vplyv platieb bankovkami v porovnaní s inými platobnými prostriedkami vyšší alebo nižší. V súčasnosti však posudzujeme možnosť realizácie podobnej štúdie aj v prípade ďalších platobných prostriedkov.

8. Bude sa štúdia environmentálnej stopy bankoviek v budúcnosti opakovať?

Eurosystém má v úmysle realizovať podobné štúdie pravidelne.