Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ako pristupujeme k našim strategickým klimatickým cieľom

Predpokladom plnenia našich klimatických cieľov a zabezpečovania účelnosti a účinnosti našich rozhodnutí je v prvom rade spoľahlivá analýza účinkov klimatických zmien. Tento cieľ si vyžaduje spoľahlivé údaje i modelovacie metódy.

Meranie a modelovanie klimatických rizík je obzvlášť náročné, pretože vznikajú počas dlhého obdobia a sú nelineárne, globálne a vysoko neisté. Aj napriek tomu je však podľa vedcov najvyšší čas konať.

Ako sa ECB zapája do boja proti klimatickým zmenám?

Na dosiahnutie našich klimatických cieľov uplatňujeme trojitý prístup, ktorý nám umožňuje prijať okamžité kroky a zároveň ponúka priestor na rozširovanie našich poznatkov a následné prispôsobenie prijatých opatrení.

ZVYŠUJEME KVALITU klimatických údajov

V rámci snahy o neustále zvyšovanie kvality a kvantity klimatických údajov sme sprístupnili počiatočný súbor klimatických ukazovateľov za finančný sektor.

ZDOKONAĽUJEME svoje analýzy

So zvyšovaním kvality klimatických údajov pracujeme na zdokonaľovaní našich makroekonomických modelov, analýz scenárov a hodnotení rizík. To nám umožňuje lepšie zohľadňovať klimatické riziká, ako aj príležitosti, ktoré môže priniesť prechod na ekologické hospodárstvo.

Na základe lepšieho pochopenia tejto problematiky v konečnom dôsledku dokážeme prijímať fundovanejšie rozhodnutia.

PRISPÔSOBUJEME svoje opatrenia

Na základe našich analýz podnikáme kroky v oblastiach, v ktorých to považujeme za vhodné, napr. pokiaľ ide o podnikové dlhopisy, vlastné investície a vlastnú environmentálnu stopu.

So zdokonaľovaním klimatických údajov a modelovania príslušným spôsobom upravujeme aj svoje opatrenia. To znamená, že naša klimatická stratégia sa časom vyvíja a zlepšuje.

Všetky stránky v tejto sekcii