Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Klimatická zmena a ECB

V rámci revízie našej menovopolitickej stratégie posúdime, kde a ako sa môže problematika klimatickej zmeny a boj proti zmene klímy konkrétne dotknúť našej politiky.

Christine Lagardová, prezidentka ECB

ECB skúma možnosti, ako sa účinne zapojiť do boja proti klimatickej zmene. Pracujeme na odhaľovaní rizík spojených s klimatickou zmenou, ktoré by mohli ohroziť ekonomiku a finančný systém.

Klimatická zmena môže ekonomiku zasiahnuť extrémnymi poveternostnými javmi a neistotou súvisiacou s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo.

ECB podniká kroky v štyroch oblastiach svojej pôsobnosti

Ekonomická analýza

Pracovníci ECB zabezpečujú, aby sa klimatická zmena zohľadňovala v makroekonomických modeloch, prognostických metódach a hodnoteniach rizík uplatňovaných v ECB.

Viac informácií

Bankový dohľad

Pracovníci dohľadu spolupracujú s bankami na zvyšovaní informovanosti o rizikách vyplývajúcich z klimatickej zmeny. Cieľom je zabezpečiť, aby boli banky schopné tieto riziká adekvátne riadiť.

Viac informácií

Menová politika a investičné portfóliá

So zreteľom na potrebu predchádzať deformáciám trhu ECB v rámci programov nákupu aktív investuje do tzv. zelených dlhopisov.

Viac informácií

Finančná stabilita

Odborníci na oblasť finančnej stability merajú a vyhodnocujú riziká, ktoré klimatická zmena predstavuje pre finančný systém. O svojich zisteniach informujú verejnosť, účastníkov trhu a tvorcov politiky.

Viac informácií

Ďalšie iniciatívy

Zelená ECB

Neustále pracujeme na znižovaní ekologickej stopy ECB. Ak vás zaujímajú naše doterajšie výsledky, navštívte našu stránku ECB a ochrana životného prostredia.

Hodina Zeme

ECB sa do tohto podujatia zapája od roku 2012. Zhasnutím svetiel v hlavnej budove sa usilujeme zvyšovať povedomie o klimatickej zmene.

Podcast ECB: klimatická zmena a úloha centrálnych bánk

Aký má klimatická zmena vplyv na finančnú stabilitu? Prečo ECB nenakupuje viac zelených dlhopisov? Ako sa môžu banky lepšie pripraviť na klimatické riziká? Diskusiu s odborníkmi na túto oblasť Fatimou Piresovou, Madelaine Roosovou a Patrickom Amisom moderuje Michael Steen.

Viac (len v angličtine)
SÚVISIACE INFORMÁCIE

ECB je členom nasledujúcich skupín

Odpoveď Eurosystému na obnovenú stratégiu Európskej komisie týkajúcu sa udržateľného financovania

ECB a národné centrálne banky krajín, ktoré prijali euro, sú pripravené podporiť prácu Európskej komisie na vývoji stratégie udržateľného financovania a zlepšovaní zverejňovania nefinančných informácií. V našej odpovedi na verejné konzultácie Európskej komisie sme určili päť hlavných priorít.

Odpoveď ECB

Sieť pre ekologizáciu finančného systému

ECB je členom siete pre ekologizáciu finančného systému (Network for Greening the Financial System – NGFS). Ide o skupinu centrálnych bánk a orgánov dohľadu z piatich kontinentov, ktorých cieľom je podpora a hľadanie možností prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. V roku 2020 sa ECB stala členom riadiaceho výboru siete – jej výkonného orgánu.

Internetová stránka NGFS

Všetky stránky v tejto sekcii