Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Klimatické zmeny z pohľadu ECB

Sme pevne odhodlaní podieľať sa v rámci nášho mandátu na riešení problematiky klimatických zmien.

Klimatické zmeny a degradácia prírody predstavujú riziko pre ekonomiku a finančný sektor. Musíme posúdiť vplyv týchto rizík a prechodu na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť na našu ekonomiku, aby sme mohli zohľadniť aj ich vplyv na našu činnosť ako centrálnej banky a orgánu bankového dohľadu. To nám pomôže udržať cenovú stabilitu a bezpečnosť bánk.

Naše ciele

Naše aktivity v oblasti klimatických zmien sa sústredia na tri hlavné ciele. Pomáhajú nám zachovať vhodnosť a účinnosť našich politík v meniacom sa svete.

Riadenie klimatických rizík

Snažíme sa o lepšie porozumenie, monitorovanie a riadenie klimatických rizík v našich menovopolitických a investičných operáciách, ako aj vo finančnom systéme. Hodnotíme aj hospodársky dosah klimatických opatrení a skúmame vzťah medzi klímou, prírodou a ekonomikou.

Viac informácií o riadení klimatických rizík
Podpora ekologickej transformácie

Prostredníctvom opatrení v rámci nášho mandátu podporujeme riadený prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Medzi tieto opatrenia patrí rozvoj udržateľného financovania a stimulovanie tvorby ekologickejšieho finančného systému.

Viac o podpore ekologickej transformácie
Zvyšovanie angažovanosti

Pomáhame zvyšovať všeobecné povedomie o klimatických rizikách a rizikách súvisiacich s prírodou a úzko spolupracujeme s európskymi a medzinárodnými partnermi v otázkach súvisiacich s klímou a udržateľným financovaním. Snažíme sa tiež zvyšovať transparentnosť našej činnosti a znižovať svoj vlastný vplyv na životné prostredie.

Viac informácií o zvyšovaní angažovanosti

Náš prístup

V medziach svojho mandátu už prijímame rôzne kroky. Svoju klimatickú stratégiu tiež upravujeme na základe neustáleho zvyšovania kvality údajov a modelov, ktoré používame na pochopenie klimatických rizík a rizík spojených s prírodou.

Prebiehajúce klimatické opatrenia v ECB

Náš plán v oblasti klimatických zmien a prírody na roky 2024 – 2025 v skratke

Naša činnosť v rokoch 2024 a 2025 sa bude sústreďovať na tri hlavné oblasti.

Viac o pláne

Bankový dohľad

V rámci svojej úlohy v oblasti dohľadu nesieme zodpovednosť za to, aby banky riadili svoje riziká vrátane rizík prameniacich z klimatických zmien. Preto pracujeme na začlenení klimatických a environmentálnych aspektov do nášho dohľadu.

Viac informácií

Ochrana životného prostredia

Neustále sa snažíme znižovať vplyv našej každodennej prevádzky na životné prostredie.

Viac informácií

Zverejňovanie klimatických finančných informácií

V rámci svojho záväzku transparentnosti a vytýčených klimatických cieľov pravidelne zverejňujeme informácie o uhlíkovej stope a klimatickom riziku svojich investícií.

Viac o zverejňovaní klimatických finančných informácií

Interná stratégia a koordinácia

Centrum pre klimatické zmeny

Zriadili sme centrum pre klimatické zmeny, ktoré nám pomôže formovať a usmerňovať našu klimatickú agendu a zastrešovať aktivity a odborné znalosti rôznych odborných útvarov.

Tlačová správa

Podcast ECB: plán v oblasti klimatických zmien a prírody – naša cesta k zelenšej budúcnosti

Aké aktivity v oblasti klimatických zmien nás čakajú v rokoch 2024 a 2025? Ako sa vyrovnáme s finančnými rizikami prameniacimi zo straty a degradácie prírody?

Moderátorka podcastu ECB Stefania Secola diskutuje o našom pláne v oblasti klimatických zmien a prírody s vedúcou centra pre klimatické zmeny Irene Heemskerkovou.

Vypočujte si podcast ECB o našom pláne v oblasti klimatických zmien a prírody

Všetky stránky v tejto sekcii