European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Klimatické zmeny z pohľadu ECB

Sme pevne odhodlaní podieľať sa v rámci nášho mandátu na riešení problematiky klimatických zmien.

Klimatické zmeny predstavujú riziko pre ekonomiku a finančný sektor. Musíme posúdiť vplyv klimatických zmien a prechodu na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť na našu ekonomiku, aby sme mohli zohľadniť ich vplyv na našu činnosť ako centrálnej banky a orgánu bankového dohľadu. To nám pomôže udržať cenovú stabilitu a bezpečnosť bánk.

Naše ciele

Naše aktivity v oblasti klimatických zmien sa sústredia na tri hlavné ciele, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť, aby naše opatrenia zostali účinné a primerané meniacemu sa svetu.

Riadenie klimatických rizík

Snažíme sa o lepšie porozumenie, monitorovanie a riadenie klimatických rizík v našich menovopolitických a investičných operáciách, ako aj vo finančnom systéme. Posudzujeme aj hospodársky dosah klimatických zmien a opatrení na ich zmiernenie.

Viac informácií o riadení klimatických rizík
Podpora ekologickej transformácie

Prostredníctvom opatrení v rámci nášho mandátu podporujeme hladký prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Medzi tieto opatrenia patrí rozvoj udržateľného financovania a stimulovanie tvorby ekologickejšieho finančného systému.

Viac o podpore ekologickej transformácie
Zvyšovanie angažovanosti

Pomáhame zvyšovať celkové povedomie o klimatických rizikách a úzko spolupracujeme s európskymi a medzinárodnými partnermi v otázkach súvisiacich s klímou a udržateľným financovaním. Snažíme sa tiež zvyšovať transparentnosť našej činnosti a znižovať náš vlastný dosah na životné prostredie.

Viac informácií o zvyšovaní angažovanosti

Náš prístup

Naša klimatická stratégia sa bude postupne vyvíjať na základe skvalitňovania údajov a modelov, ktoré používame na analýzu klimatických rizík. Medzičasom už v rámci možností podnikáme konkrétne kroky.

Prebiehajúce klimatické opatrenia v ECB

Naša klimatická agenda

Naša klimatická agenda podrobne opisuje všetky prebiehajúce činnosti ECB súvisiace s klímou, rozdelené do šiestich prioritných oblastí na základe našich troch klimatických strategických cieľov.

Naša klimatická agenda

Bankový dohľad

V rámci výkonu dohľadu nesieme zodpovednosť za to, aby banky riadili riziká vrátane rizík prameniacich z klimatických zmien. Preto v rámci našej klimatickej agendy pracujeme na integrácii aspektov klimatických zmien do našej činnosti v oblasti dohľadu.

Viac informácií

Ochrana životného prostredia

Neustále sa snažíme znižovať vplyv našej každodennej prevádzky na životné prostredie.

Viac informácií

Zverejňovanie klimatických finančných informácií

V rámci svojho záväzku transparentnosti a vytýčených klimatických cieľov pravidelne zverejňujeme informácie o uhlíkovej stope a klimatickom riziku svojich investícií.

Viac informácií o rozsahu vykazovania

Interná stratégia a koordinácia

Centrum pre klimatické zmeny

Zriadili sme centrum pre klimatické zmeny, ktoré nám pomôže formovať a usmerňovať našu klimatickú agendu a zastrešovať aktivity a odborné znalosti rôznych odborných útvarov.

Tlačová správa

Podcast ECB: Ekologizácia finančného systému – hlavné míľniky našej klimatickej stratégie

Na čo poukázal náš klimatický záťažový test? Ako začleníme aspekty klimatických zmien do menovej politiky? Moderátorka podcastu ECB Katie Rangerová o týchto a ďalších otázkach diskutuje s členom Výkonnej rady Frankom Eldersonom.

Vypočujte si podcast ECB o klimatických zmenách

Všetky stránky v tejto sekcii