European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Klimatické zmeny z pohľadu ECB

Sme pevne odhodlaní podieľať sa v rámci nášho mandátu na riešení problematiky klimatických zmien.

Klimatické zmeny predstavujú riziko pre ekonomiku a finančný sektor. Musíme posúdiť vplyv klimatických zmien a prechodu na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť na našu ekonomiku, aby sme mohli zohľadniť ich vplyv na našu činnosť ako centrálnej banky a orgánu bankového dohľadu. To nám pomôže udržať cenovú stabilitu a bezpečnosť bánk.

Naše ciele

Naše aktivity v oblasti klimatických zmien sa sústredia na tri hlavné ciele, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť, aby naše opatrenia zostali účinné a primerané meniacemu sa svetu.

Riadenie klimatických rizík

Snažíme sa o lepšie porozumenie, monitorovanie a riadenie klimatických rizík v našich menovopolitických a investičných operáciách, ako aj vo finančnom systéme. Posudzujeme aj hospodársky dosah klimatických zmien a opatrení na ich zmiernenie.

Viac informácií o riadení klimatických rizík
Podpora ekologickej transformácie

Prostredníctvom opatrení v rámci nášho mandátu podporujeme hladký prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Medzi tieto opatrenia patrí rozvoj udržateľného financovania a stimulovanie tvorby ekologickejšieho finančného systému.

Viac o podpore ekologickej transformácie
Zvyšovanie angažovanosti

Pomáhame zvyšovať celkové povedomie o klimatických rizikách a úzko spolupracujeme s európskymi a medzinárodnými partnermi v otázkach súvisiacich s klímou a udržateľným financovaním. Snažíme sa tiež zvyšovať transparentnosť našej činnosti a znižovať náš vlastný dosah na životné prostredie.

Viac informácií o zvyšovaní angažovanosti

Náš prístup

Naša klimatická stratégia sa bude postupne vyvíjať na základe skvalitňovania údajov a modelov, ktoré používame na analýzu klimatických rizík. Medzičasom už v rámci možností podnikáme konkrétne kroky.

Prebiehajúce klimatické opatrenia v ECB

Naša klimatická agenda

Naša klimatická agenda podrobne opisuje všetky prebiehajúce činnosti ECB súvisiace s klímou, rozdelené do šiestich prioritných oblastí na základe našich troch klimatických strategických cieľov.

Naša klimatická agenda

Bankový dohľad

V rámci výkonu dohľadu nesieme zodpovednosť za to, aby banky riadili riziká vrátane rizík prameniacich z klimatických zmien. Preto v rámci našej klimatickej agendy pracujeme na integrácii aspektov klimatických zmien do našej činnosti v oblasti dohľadu.

Viac informácií

Ochrana životného prostredia

Neustále sa snažíme znižovať vplyv našej každodennej prevádzky na životné prostredie.

Viac informácií

Centrum pre klimatické zmeny

Zriadili sme centrum pre klimatické zmeny, ktoré nám pomôže formovať a usmerňovať našu klimatickú agendu a zastrešovať aktivity a odborné znalosti rôznych odborných útvarov.

Tlačová správa

Podcast ECB: Ekologizácia finančného systému – hlavné míľniky našej klimatickej stratégie

Na čo poukázal náš klimatický záťažový test? Ako začleníme aspekty klimatických zmien do menovej politiky? Moderátorka podcastu ECB Katie Rangerová o týchto a ďalších otázkach diskutuje s členom Výkonnej rady Frankom Eldersonom.

Viac informácií

Všetky stránky v tejto sekcii