Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prehľad o menovej politike a trhoch

Udržiavaním cenovej stability menová politika najlepšie prispieva k hospodárskemu rastu.

Hlavným cieľom ECB je cenová stabilita. V prospech obyvateľov eurozóny pracujeme na zachovávaní hodnoty eura. V tejto sekcii sa dozviete o stratégii našej menovej politiky, o nástrojoch, ktoré používame, a o ich vplyve na váš každodenný život. 

Monitorujeme tiež finančné trhy. Získavame tak informácie potrebné na plnenie našej hlavnej úlohy – udržiavanie stabilných cien, ktorým prispievame k hospodárskemu rastu.

Rozhodnutia o menovej politike

Rozhodnutia o menovej politike – o krokoch potrebných na udržanie inflácie na úrovni 2 % – prijímame každých šesť týždňov. Hneď po prijatí rozhodnutí ich prezident a viceprezident podrobne vysvetľujú na tlačovej konferencii.

Rozhodnutia o menovej politike a súvisiaci obsah

Vyhlásenie o menovej politike

Každých šesť týždňov prijímame rozhodnutia o menovej politike – určujeme, čo je potrebné urobiť, aby sme udržali infláciu pod kontrolou. Naša vizuálna verzia vyhlásenia tieto informácie podáva stručným a zrozumiteľným spôsobom.

Vyhlásenie o menovej politike v skratke

Nástroje a opatrenia menovej politiky

Naša menová politika ovplyvňuje výšku úrokov, ktoré platíte za úver, resp. získavate z úspor, s cieľom zachovávať cenovú stabilitu. Ako fungujú naše nástroje a opatrenia?

Naše nástroje menovej politiky

Menové operácie

Okrem určovania kľúčových úrokových sadzieb uskutočňujeme operácie na voľnom trhu. Máte záujem o najnovšie informácie o týchto operáciách?

Viac informácií

Kolaterál

Keď si banky od ECB požičiavajú peniaze, ako záruku musia poskytnúť primeranú zábezpeku – kolaterál. Zaujíma vás, aký kolaterál akceptujeme? Hľadáte štatistiky o prijatom kolateráli?

Viac informácií o kolateráli
COVID-19
Naša reakcia na pandémiu

Transparentnosť

Viac o dôvodoch našich menovopolitických rozhodnutí a spolupráci v rámci Európy

Správy z menovopolitických zasadaní

Zo zasadaní Rady guvernérov, na ktorých sa prijímajú rozhodnutia o menovej politike, zverejňujeme správy so súhrnným záznamom rokovaní.

Správy z menovopolitických zasadaní
Ekonomický bulletin

Ekonomický bulletin prináša podrobné informácie o ekonomickom, finančnom a menovom vývoji, ktoré tvoria základ našich menovopolitických rozhodnutí.

Viac informácií
Trhové kontaktné skupiny

V záujme plynulého a efektívneho výkonu politík ECB zriadila rôzne trhové kontaktné skupiny. Vďaka nim môže zároveň viesť dialóg so širokým spektrom účastníkov trhu a lepšie sledovať vývoj na svetových finančných trhoch.

Trhové kontaktné skupiny
Verejné konzultácie

Do procesu prijímania rozhodnutí a zavádzania iniciatív, ktoré majú vplyv na finančné trhy, sa pravidelne snažíme zapájať aj ich adresátov a ďalšie zainteresované strany. Priamy kontakt s nimi nám umožňuje získavať cenné informácie.

Prebiehajúce a ukončené verejné konzultácie
Príliš odborná téma? ECB vysvetľuje
Ďalšie informácie
Čo znamená menová politika?

Všetky stránky v tejto sekcii