Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Our response to coronavirus (COVID-19)

Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia. Naše odhodlanie chrániť euro je neohraničené.

Christine Lagardová, prezidentka ECB

Na zmiernenie dosahu pandémie koronavírusu na hospodárstvo eurozóny a v záujme podpory všetkých občanov Európy ECB zaviedla súbor opatrení menovej politiky a bankového dohľadu.

Odpoveď ECB na pandémiu koronavírusu

Naše opatrenia na podporu hospodárstva eurozóny

Pomáhať ekonomike absorbovať šok spôsobený súčasnou krízou

Zachovávame cenovú dostupnosť úverov

Podporovať prístup podnikov a domácností k úverom

Zabrániť narušeniu úverovej aktivity v dôsledku krátkodobých obáv

Zvýšiť úverovú kapacitu bánk

Zachovávať finančnú stabilitu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce

Pomáhať ekonomike absorbovať šok spôsobený súčasnou krízou

Cieľom núdzového pandemického programu nákupu aktív v objeme 1 850 mld. € je zníženie úverových nákladov a zvýšenie úverovej aktivity v eurozóne. Občania, podniky a vlády by tak mali mať ľahší prístup k prostriedkom, ktoré môžu na prekonanie krízy potrebovať. Tento program dopĺňa programy nákupu aktív zavedené od roku 2014.

V rámci núdzového programu nakupujeme rôzne druhy aktív. Nakupujeme napríklad dlhopisy priamo od bánk, ktoré tak majú viac prostriedkov na úvery domácnostiam alebo podnikom. Okrem toho môžeme nakupovať dlhopisy podnikov, ktoré tak získavajú ďalší zdroj financovania. Obidva druhy nákupov podporujú spotrebu a investície, čím stimulujú hospodársky rast.

Tlačová správa: Rozhodnutia o menovej politike z 10. decembra 2020 Tlačová správa: Rozhodnutia o menovej politike zo 4. júna 2020 Tlačová správa: ECB announces €750 billion pandemic emergency purchase programme (PEPP) ECB vysvetľuje: ako funguje kvantitatívne uvoľňovanie?

Zachovávať cenovú dostupnosť úverov

Kľúčové úrokové sadzby udržiavame na historicky nízkej úrovni, takže úverové náklady sú naďalej nízke.

Naše sadzby ovplyvňujú cenu úverov. Vďaka nízkym sadzbám si môžu jednotlivci a podniky jednoduchšie požičať prostriedky, čo by malo podporiť rast spotreby a investícií.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Podporovať prístup podnikov a domácností k úverom

Zvýšili sme objem peňazí, ktoré si banky od nás môžu požičať. Zároveň sme im uľahčili financovanie úverov poskytovaných tým, ktorí sú šírením koronavírusu zasiahnutí najviac, vrátane malých a stredných podnikov. Okrem iného sme znížili požiadavky na kolaterál, ktorý od bánk vyžadujeme v našich úverových operáciách. Dočasne sme rozšírili zoznam aktív, ktoré banky môžu ako kolaterál zložiť. Zároveň sme znížili výšku tzv. oceňovacích zrážok, pomocou ktorých určujeme hodnotu týchto aktív.

Tlačová správa: ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy Tlačová správa: ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Tlačová správa: ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing operations Tlačová správa: ECB recalibrates targeted lending operations to further support real economy Tlačová správa: ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) Tlačová správa: ECB announces package of temporary collateral easing measures ECB vysvetľuje: čo je to kolaterál?? ECB vysvetľuje: čo sú to zrážky z ocenenia?

Zabrániť narušeniu úverovej aktivity v dôsledku krátkodobých obáv

V čase veľkej neistoty môžu mať banky ťažkosti s financovaním krátkodobých potrieb. Naším cieľom je pomôcť solventným bankám prekonať prípadné krátkodobé problémy s financovaním prostredníctvom okamžitých pôžičiek za výhodnú cenu. Banky vďaka tomu môžu naďalej poskytovať úvery občanom a podnikom, ktorí ich potrebujú.

Tlačová správa: ECB announces measures to support bank liquidity conditions and money market activity

Zvýšiť úverovú kapacitu bánk

Dočasne sme zmiernili naše požiadavky na objem prostriedkov (kapitálu), ktoré musia mať banky v zásobe ako rezervu na horšie časy. Bankám sme zároveň umožnili väčšiu flexibilitu pri dodržiavaní harmonogramov, termínov a postupov dohľadu.

Všetky tieto opatrenia bankám v eurozóne umožňujú sústrediť sa v týchto mimoriadnych časoch na ich zásadnú úlohu, ktorou je poskytovanie úverov. Očakávame od nich, že budú všetky uvoľnené prostriedky využívať na absorbovanie strát a podporu ekonomiky, a nie na vyplácanie dividend.

Tlačová správa: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Tlačová správa: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Tlačová správa: ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 Bankový dohľad ECB

Zachovávať finančnú stabilitu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce

Centrálne banky na celom svete majú rezervy cudzích mien. Ich domáce banky totiž okrem domácej meny obchodujú aj v cudzích menách, preto niekedy v rámci bežnej činnosti potrebujú úvery v cudzej mene.

V čase veľkej neistoty môže dôjsť k zvýšeniu dopytu klientov po cudzej mene. Ak banky nemajú dostatočné rezervy na uspokojenie zvýšeného dopytu, môže dôjsť k vzniku nestability na trhoch. Centrálne banky preto vytvorili tzv. menové swapové linky. Prostredníctvom swapovej linky môže centrálna banka jednej krajiny vymeniť rezervy svojej domácej meny za rezervy centrálnej banky inej krajiny, vďaka čomu môžu centrálne banky uspokojiť zvýšený dopyt.

V reakcii na súčasnú zložitú situáciu ECB nedávno reaktivovala, resp. rozšírila existujúce swapové linky s centrálnymi bankami na celom svete.

Tlačové správy a ďalšie informácie o swapových linkách ECB vysvetľuje: čo sú to menové swapové linky?
Skráťte si cestu k poznaniu

Sledujte naše odborné semináre na témy súvisiace s koronavírusom

V boji s novými výzvami potrebujeme poznatky z výskumu. Preto pozývame popredných akademikov z oblasti ekonómie, epidemiológie, demografie, financií a verejnej politiky, aby sa s nami podelili o svoj pohľad na krízu a vplyv pandémie na centrálne banky. Všetko sa dozviete v našich webinároch na tému COVID-19.

Webináre COVID-19: playlist na YouTube Nadchádzajúce konferencie a semináre