Menu

Odpoveď ECB na pandémiu koronavírusu

Na zmiernenie dosahu pandémie koronavírusu na hospodárstvo eurozóny a v záujme podpory všetkých občanov Európy ECB zaviedla súbor opatrení menovej politiky a bankového dohľadu.


„Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia. Naše odhodlanie chrániť euro je neohraničené. V rámci svojho mandátu sme pripravení využiť plný potenciál našich nástrojov.“

Christine Lagardová, prezidentka ECB


Naše opatrenia na podporu hospodárstva eurozóny

Pomáhať ekonomike absorbovať šok spôsobený súčasnou krízou

Pomáhať ekonomike absorbovať šok spôsobený súčasnou krízou

Cieľom núdzového pandemického programu nákupu aktív v objeme 1 350 mld. € je zníženie úverových nákladov a zvýšenie úverovej aktivity v eurozóne. Občania, podniky a vlády by tak mali mať ľahší prístup k prostriedkom, ktoré môžu na prekonanie krízy potrebovať. Tento program dopĺňa programy nákupu aktív zavedené od roku 2014.

V rámci núdzového programu nakupujeme rôzne druhy aktív. Nakupujeme napríklad dlhopisy priamo od bánk, ktoré tak majú viac prostriedkov na úvery domácnostiam alebo podnikom. Okrem toho môžeme nakupovať dlhopisy podnikov, ktoré tak získavajú ďalší zdroj financovania. Obidva druhy nákupov podporujú spotrebu a investície, čím stimulujú hospodársky rast.

Zachovávať cenovú dostupnosť úverov

Zachovávať cenovú dostupnosť úverov

Kľúčové úrokové sadzby udržiavame na historicky nízkej úrovni, takže úverové náklady sú naďalej nízke.

Naše sadzby ovplyvňujú cenu úverov. Vďaka nízkym sadzbám si môžu jednotlivci a podniky jednoduchšie požičať prostriedky, čo by malo podporiť rast spotreby a investícií.

Podporovať prístup podnikov a domácností k úverom

Podporovať prístup podnikov a domácností k úverom

Zvýšili sme objem peňazí, ktoré si banky od nás môžu požičať. Zároveň sme im uľahčili financovanie úverov poskytovaných tým, ktorí sú šírením koronavírusu zasiahnutí najviac, vrátane malých a stredných podnikov. Okrem iného sme znížili požiadavky na kolaterál, ktorý od bánk vyžadujeme v našich úverových operáciách. Dočasne sme rozšírili zoznam aktív, ktoré banky môžu ako kolaterál zložiť. Zároveň sme znížili výšku tzv. oceňovacích zrážok, pomocou ktorých určujeme hodnotu týchto aktív.

Zabrániť narušeniu úverovej aktivity v dôsledku krátkodobých obáv

Zabrániť narušeniu úverovej aktivity v dôsledku krátkodobých obáv

V čase veľkej neistoty môžu mať banky ťažkosti s financovaním krátkodobých potrieb. Naším cieľom je pomôcť solventným bankám prekonať prípadné krátkodobé problémy s financovaním prostredníctvom okamžitých pôžičiek za výhodnú cenu. Banky vďaka tomu môžu naďalej poskytovať úvery občanom a podnikom, ktorí ich potrebujú.

Núdzová likvidita nie je zadarmo

Zvýšiť úverovú kapacitu bánk

Dočasne sme zmiernili naše požiadavky na objem prostriedkov (kapitálu), ktoré musia mať banky v zásobe ako rezervu na horšie časy. Bankám sme zároveň umožnili väčšiu flexibilitu pri dodržiavaní harmonogramov, termínov a postupov dohľadu.

Všetky tieto opatrenia bankám v eurozóne umožňujú sústrediť sa v týchto mimoriadnych časoch na ich zásadnú úlohu, ktorou je poskytovanie úverov. Očakávame od nich, že budú všetky uvoľnené prostriedky využívať na absorbovanie strát a podporu ekonomiky, a nie na vyplácanie dividend.

Núdzová likvidita nie je zadarmo

Zachovávať finančnú stabilitu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce

Centrálne banky na celom svete majú rezervy cudzích mien. Ich domáce banky totiž okrem domácej meny obchodujú aj v cudzích menách, preto niekedy v rámci bežnej činnosti potrebujú úvery v cudzej mene.

V čase veľkej neistoty môže dôjsť k zvýšeniu dopytu klientov po cudzej mene. Ak banky na uspokojenie zvýšeného dopytu nemajú dostatočné rezervy, môže dôjsť k vzniku nestability na trhoch. Centrálne banky preto vytvorili tzv. menové swapové linky. Prostredníctvom swapovej linky môže centrálna banka jednej krajiny vymeniť rezervy svojej domácej meny za rezervy centrálnej banky inej krajiny, vďaka čomu môžu centrálne banky zvýšený dopyt uspokojiť.

V reakcii na súčasnú zložitú situáciu ECB nedávno reaktivovala, resp. rozšírila existujúce swapové linky s centrálnymi bankami na celom svete.


Hľadáte aktuálne informácie o koronavíruse?

18 September 2020
Isabel Schnabel: Unequal scars – distributional consequences of the pandemic
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at the panel discussion “Verteilung der Lasten der Pandemie” (“Sharing the burden of the pandemic”), Deutscher Juristentag 2020
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Slides
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17 September 2020
ECB’s Governing Council says that exceptional circumstances justify leverage ratio relief
16 September 2020
Isabel Schnabel: Interview with Agence France-Presse (AFP)
Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Jean-Philippe Lacour
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15 September 2020
Fabio Panetta: Healing after the pandemic: supporting and sustaining the recovery
Speech by Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, at the 24th Economist Roundtable with the Government of Greece
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13 September 2020
Christine Lagarde: Remarks at the Annual Meeting of the Council of Governors of the Arab Central Banks and Monetary Authorities
Contribution by Christine Lagarde, President of the ECB during the session “Economic, financial and monetary impact of COVID-19 pandemic, and post-crisis options for policies and tools”

Všetky publikácie o koronavíruse


Potrebujete ďalšie informácie?

Sme tu pre vás. V prípade otázok nás kontaktujte na adrese info@ecb.europa.eu.