Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo je to kolaterál?

2. novembra 2016

Kolaterál – inak povedané zábezpeka – je niečo hodnotné, čo môže veriteľ dlžníkovi vziať, ak nesplatí pôžičku podľa dohodnutých podmienok. Bežným príkladom je hypotéka. Pri hypotéke od vás banka spravidla požaduje, aby ste ako kolaterál zastavili svoj dom či byt. To znamená, že pri nedodržaní podmienok splácania hypotéky má banka právo stať sa vlastníkom vašej nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť môže predať a získať tak späť peniaze, ktoré vám požičala. Kolaterál je pre veriteľa zárukou vrátenia pôžičky i v prípade, že ju dlžník nesplatí podľa dohody.

Vyžadujú kolaterál pri poskytovaní úverov aj centrálne banky?

Áno, centrálne banky pri poskytovaní úverov kolaterál vyžadujú tiež, pretože potenciálne straty z úverových aktivít by sa mohli nepriaznivo prejaviť na ich povesti či nezávislosti. Komerčné banky žiadajúce o úver od ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny, ktoré spolu tvoria Eurosystém, musia zložiť požadovaný kolaterál. Eurosystém zverejňuje zoznam aktív, ktoré prijíma ako kolaterál. Ide o tzv. akceptovateľné aktíva, prevažne dlhopisy a iné krátkodobejšie cenné papiere, s ktorými možno obchodovať na trhu. Hoci sa na zozname nenachádzajú, za akceptovateľný kolaterál v úverových operáciách Eurosystému sa tiež môžu považovať iné, zvyčajne neobchodované aktíva, napr. pohľadávky z úverov poskytnutých nefinančnému sektoru. O tom, ktoré aktíva spĺňajú kritériá akceptovateľnosti, rozhodujú v súlade s kolaterálovým rámcom Eurosystému národné centrálne banky.