Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kaj je zavarovanje?

2. november 2016

Zavarovanje je, preprosto povedano, stvar z določeno vrednostjo, ki jo lahko posojilodajalec zaseže posojilojemalcu, če ta ne odplača posojila v skladu z dogovorom. Pogost primer je hipotekarno posojilo, pri katerem banka običajno zahteva, da kot zavarovanje zastavimo svojo hišo. Če ne izpolnimo pogojev odplačila hipotekarnega posojila, ima banka pravico, da prevzame lastništvo nad našo hišo. Banka lahko našo hišo nato proda, da si povrne denar, ki nam ga je posodila. Zavarovanje predstavlja jamstvo, da se posojilodajalcu posojeni znesek povrne, tudi če posojilojemalec ne odplača posojila v skladu z dogovorom.

Ali tudi centralne banke zahtevajo zavarovanje, kadar dajejo posojila?

Da, centralne banke pri posojanju zahtevajo zavarovanje, ker bi morebitne izgube iz posojil lahko ogrozile njihov ugled in neodvisnost. Kadar poslovne banke želijo dobiti sredstva od ECB ali nacionalnih centralnih bank, ki skupaj tvorijo Eurosistem, morajo zastaviti premoženje. Eurosistem objavlja seznam t. i. primernega finančnega premoženja, ki ga sprejema kot zavarovanje. To premoženje so lahko obveznice ali drugi kratkoročni vrednostni papirji, s katerimi se lahko trguje. Pri izposojanju od Eurosistema se lahko kot primerno zavarovanje šteje tudi drugo premoženje, s katerim se običajno ne trguje, čeprav ni na seznamu, npr. posojila nefinančnemu sektorju. V skladu s sistemom zavarovanja terjatev v Eurosistemu imajo nacionalne centralne banke pristojnost odločanja, katero premoženje se šteje kot primerno.