Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är säkerheter?

2 november 2016

Enkelt förklarat är en säkerhet, i banksammanhang, något av värde som långivaren kan ta i beslag från låntagaren om denne inte betalar tillbaka ett lån enligt avtalade villkor. Ett exempel är vid bolån. Normalt begär banken att bostaden ska utgöra säkerhet. Det betyder att om du inte kan uppfylla återbetalningsvillkoren kan banken ta över äganderätten till bostaden. Banken kan sälja bostaden för att få tillbaka de utlånade pengarna. Säkerheter utgör en garanti för att den som lånar ut pengarna ska få tillbaka lånebeloppet även om låntagaren inte återbetalar lånet som överenskommet.

Begär centralbanker också säkerheter när de lånar ut pengar?

Ja, centralbanker begär säkerheter för lån eftersom hypotetiska förluster från utlåning skulle kunna skada deras anseende och oberoende. När bankerna ansöker om finansiering från ECB och euroområdets nationella centralbanker som tillsammans utgör Eurosystemet ska de lämna säkerheter. Eurosystemet publicerar en lista över vad som accepteras som säkerhet för krediter, s.k. godtagbara tillgångar. Dessa kan vara obligationer eller andra kortfristiga värdepapper som handlas på marknaderna. Även om de inte finns med på listan kan andra tillgångar som vanligen inte handlas, t.ex. lån till den icke-finansiella sektorn, också betraktas som godtagbara säkerheter vid upplåning från Eurosystemet. De nationella centralbankerna har, i linje med Eurosystemets ramverk för säkerheter, ansvaret för att besluta om vilka tillgångar som kvalificerat sig som godtagbara.