Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Uppgifter

Eurosystemet, som består av ECB och de nationella centralbankerna i euroområdets medlemsstater, genomför ett antal uppgifter för att främja prisstabilitet.

Vårt mål

Vårt huvudsakliga mål är att upprätthålla prisstabilitet, dvs. att säkra eurons värde. Prisstabilitet är viktigt för ekonomisk tillväxt och sysselsättning – två av Europeiska unionens mål – och är det viktigaste bidraget som penningpolitiken kan ge.

ECB:s verksamhetsmålEurosystemets verksamhetsmål

Eurosystemet ansvarar för att

  • definiera och genomföra penningpolitiken
  • genomföra valutatransaktioner
  • inneha och förvalta euroområdets valutareserver
  • främja väl fungerande betalningssystem

ECB genomför särskilda uppgifter inom områden som banktillyn, sedlar, statistik, makrotillsyn och finansiell stabilitet samt även för internationellt och europeiskt samarbete.

Alla sidor i detta avsnitt