Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Sedelforskning och sedelutveckling

Europeiska centralbanken och de andra centralbankerna i eurosystemet har gemensamt till uppgift att se till att eurosedlarna är säkra. För att säkerställa att eurosedlarna fortsätter att vara tillgängliga och inkluderande utvecklar vi innovativa säkerhetsdetaljer som alla enkelt kan känna igen och lita på. För att ligga steget före förfalskare arbetar vi kontinuerligt med att förbättra dessa detaljer och ser till att utveckla nya säkerhetsdetaljer för framtida sedlar. Vi eftersträvar även tekniskt hållbara lösningar som kan bidra till att minska miljöeffekterna av våra eurosedlar och processer.

Därför samordnar och finansierar vi en rad olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Forskningsområden

Finansierade forskningsprojekt kan omfatta alltifrån kortfristiga analyser och genomförbarhetsstudier till längre utvecklingsprojekt och till och med testtryckningar av nya sedeldetaljer.

Detta är några av de områden som vi önskar främja och dra nytta av:

  • sedlarnas säkerhetsdetaljer
  • process- och hanteringsteknik vid sedelproduktion
  • teknik som kan förbättra kontantcykelns miljöeffekter
  • perceptions- och kognitionsvetenskap.

Vem kan få finansiering?

ECB bjuder in företag, forskningsinstitut och andra yrkesgrupper med kompetens inom relevanta tekniska områden att lämna in projektförslag. En ansökan kan göras även om verksamheten inte är baserad i EU.

Vill ni lämna ett projektförslag?

Har ni en produkt eller ett koncept som kan vara intressant för ECB att använda i eurosedlar, så fyll i följande formulär på engelska och skicka det till BN-Development@ecb.europa.eu. Formuläret ska vara högst tre A4-sidor långt.

För att skydda er kommunikation med oss kan ni också använda vår PGP-kryptering. Ladda i så fall ner vår offentliga nyckel för att lämna in projektförslag. Vi försöker svara inom en månad.

Om ert förslag är intressant för oss upprättas ett avtal om tystnadsplikt. Detta avtal måste undertecknas innan ytterligare information lämnas ut. Därefter skickar vi ytterligare instruktioner och mallar till er för formellt inlämnande av förslaget. Detta är standard för alla ECB-finansierade projekt.

Exempel på tidigare projekt

Alla sidor i detta avsnitt