Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Sedelforskning och sedelutveckling – samarbetsmöjligheter med ECB

Att hålla eurosedlarna säkra

ECB, liksom alla centralbanker, har en skyldighet att skydda sedlarnas säkerhet. Eurosedlarna måste därför innehålla effektiva säkerhetsdetaljer som allmänheten lätt kan känna igen. Dessutom måste ECB vara tekniskt före förfalskarna genom att förbättra dessa detaljer och använda dem i både nuvarande och framtida eurosedlar. Därför driver, samordnar och finansierar ECB en mängd olika forskningsprojekt i både den offentliga och privata sektorn.

Områden för finansierad forskning

ECB önskar främja och dra nytta av forskning och utveckling på följande områden:

  • säkerhetsdetaljer som kan användas på sedlar
  • teknik för sedelproduktion
  • teknik för behandling och hantering av sedlar

Finansierade projekt kan täcka ett brett urval tekniker och ha olika tidslängd och budgetar. De kan variera från marknadsanalyser och korta genomförbarhetsstudier till långsiktiga utvecklingsprojekt och försök med industriell tryckning av nya säkerhetsdetaljer för sedlar.

Vem kan få finansiering?

ECB inbjuder affärsföretag, forskningsinstitut och andra yrkesgrupper med kompetens inom relevanta tekniska områden att lämna in projektförslag. Säte inom EU är inte en förutsättning.

Hur man kontaktar oss om ett förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt

Om ni har en produkt eller ett koncept som kan vara intressant för ECB att använda i eurosedlarna, skicka en kort beskrivning på engelska av ert projektförslag (högst tre A4-sidor) med hjälp att detta formulär till BN-Development@ecb.europa.eu. För att skydda eventuell kommunikation kan ni också använda vår PGP-kryptering. Ladda ned den offentliga nyckeln för att lämna in projektförslag. Normalt sett kommer ett svar inom en månad.

Om ECB är intresserad av ert förslag, kommer ECB (för att garantera att uppgifterna inte lämnas ut till någon utomstående) att ingå ett avtal om tystnadsplikt och be er skicka in ytterligare information. Dessa ska lämnas enligt standardiserade mallar och riktlinjer som används för alla ECB-finansierade projekt.

Alla sidor i detta avsnitt