Att gå med i euroområdet

Alla medlemsstater i EU, förutom Danmark och Storbritannien, ska införa euron som sin valuta och gå med i euroområdet. För att kunna göra det måste de uppfylla “konvergenskriterierna”.


Kontantövergången i Litauen

The euro - Our Money

Den 1 januari 2015 blev Litauen det 19:e medlemslandet i euroområdet. Den låsta växelkursen är 1 € = LTL 3,45280


Karta över euroområdet